Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Логика

83 Точные науки Бесплатные рефераты: 1 - 30

Перейти на страницу
 • Use of mobile technologies to access information, GPS navigators, GSM alarm system

  Use of mobile technologies to access information, GPS navigators, GSM alarm system

  АҚ«Астана Медицина Университеті» JCS”Astana Medical University” «Ақпараттық коммуникациялық технологиялар және биостатистика» кафедрасы Department of information communication technologies and biostatistics СӨЖ IWS Тақырыбы: Ақпаратқа қол жеткізу үшін мобильді технологиялар пайдалану, GPS навигаторлары, GSM сигнализациясы. Theme: Use of mobile technologies to access information, GPS navigators, GSM alarm system. Орындаған:Аяпбергенова А. Done by:Ayapbergenova

  Рейтинг:
  Слов: 4,612  •  Страниц: 19
 • Алгебра логики в задачах синтеза функциональных узлов дискретной техники

  АЛГЕБРА ЛОГИКИ В ЗАДАЧАХ СИНТЕЗА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ УЗЛОВ ДИСКРЕТНОЙ ТЕХНИКИ Содержание 1. Основы алгебры логики 1. Понятие переключательной функции, наборы, таблицы истинности ……………………………………………………………………………………......3 2. Переключательная функция двух переменных. Функциональные полные базисы………………………………………………………………………………...6 3. Основные законы алгебры логики …………………………………………………9 1. Аналитическое представление переключательных функций 1. Понятие конституенты единицы и нуля …………………………………………..11 2. Понятие

  Рейтинг:
  Слов: 11,844  •  Страниц: 48
 • Ағылшын тілі қарым-қатынасында оқушылардың сөйлеу әрекетін жандандыру

  Ағылшын тілі қарым-қатынасында оқушылардың сөйлеу әрекетін жандандыру

  Кіріспе Қазіргі Қазақстандық қоғам көпұлттық, көптілділік және көпмәдинеттілік жағдайда. Сондықтан осы қоғамға бейімделген көп тілді меңгерген мәдениетті тұлға қалыптастыру - өзекті мәселелердің бірі. Еліміздің Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан халықтары Ассамблеясының ХІІ сьезінде сөйлеген сөзінде: «Біз алдағы уақытта осы алған бағытымыздан таймай әлемдік биіктерді бағындыра беретін боламыз. Сондай биік белестердің

  Рейтинг:
  Слов: 16,287  •  Страниц: 66
 • Жолаушылардың жол жол жүру талаптарының өзгеруі

  Жолаушылардың жол жол жүру талаптарының өзгеруі

  ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ СӨЖ Тақырыбы: Жолаушылардың жол жол жүру талаптарының өзгеруі Орындаған:Берікұлы С. Тексерген:Қайсенов С.Б. Тобы:ОП-613 Семей 2018 Жолаушылар мен олардың багажды теміржол көлігімен тасымалдау ерекшеліктері Кіріспе 1. Жолаушыларды және багажды тасымалдау туралы шарт 1.1. Тасымалдау шарты. Көлік келісімшарттарының түрлері 1.2.

  Рейтинг:
  Слов: 4,138  •  Страниц: 17
 • Жылжымалы құрам жұмысының техникалық-пайдалану көрсеткіштері

  Жылжымалы құрам жұмысының техникалық-пайдалану көрсеткіштері

  1.3. Жылжымалы құрам жұмысының техникалық-пайдалану көрсеткіштері Көлік дамуының өте маңызды және күрделі проблемасы – қоршаған ортамен өзара әрекеттесуі. Автомобиль көлігі – бүгінгі таңда экологиялық тұрғыдан көліктің аса қауіпті түрлерінің бірі, сондықтан автокөлікті жетілдірудің негізгі бағыттары мұнай өнімдерінен отынның дәстүрлі түрлерін сығып шығаруға қабілетті, отынның жаңа түрлерінде (сутек, ядро, күн энергиясы,

  Рейтинг:
  Слов: 333  •  Страниц: 2
 • Задачи по "Логике"

  Задачи по "Логике"

  1. Определите вид простого суждения: а) Никому из сотрудников отдела не было известно, кто станет начальником. Суждение общеотрицательное, ассерторическое, атрибутивное. R(S, P) б) Преступника всегда выдает его «почерк». Суждение общеутвердительное, ассерторическое, атрибутивное. R(S, P) 2. Определите вид сложного суждения: Если бы К. был преступником, то он в указанную ночь должен

  Рейтинг:
  Слов: 270  •  Страниц: 2
 • Задачи по "Логике"

  Задачи по "Логике"

  Задание 1. Проверить правильность простого категорического силлогизма при помощи общих правил, специальных правил фигур и круговых схем: Все квадраты – ромбы. Некоторые прямоугольники не ромбы, поскольку некоторые прямоугольники не квадраты. Решение. 1. Необходимо убедиться, что приведенное выше умозаключение является простым категорическим силлогизмом. Для этого в умозаключении необходимо выделить три простых

  Рейтинг:
  Слов: 2,223  •  Страниц: 9
 • Задачи по "Логике"

  Задачи по "Логике"

  Задание 1 Правильно ли произведено деление понятий, если нет, то какое правило нарушено: Климат бывает холодный, умеренный, жаркий, морской, континентальный. Данное деление произведено неправильно, так как в нем нарушены: - правило единства основания, согласно которому деление должно проводиться только по одному основанию; между тем в приведенном примере деление произведено по

  Рейтинг:
  Слов: 691  •  Страниц: 3
 • Задачи по "Теории игр"

  Задачи по "Теории игр"

  Задание №1 а) Решить игру с природой по критерию Гурвица, α=0,4. Решение: Критерий Гурвица является критерием пессимизма - оптимизма. За оптимальную принимается та стратегия, для которой выполняется соотношение: I) если матрица А – матрица выигрышей II) если матрица А – матрица потерь I) если матрица А – матрица выигрышей, то

  Рейтинг:
  Слов: 598  •  Страниц: 3
 • Звуковая культура речи. Ее сущность и значение

  Звуковая культура речи. Ее сущность и значение

  Оглавление Введение. 3 Звуковая культура речи. Ее сущность и значение. 4 Особенности овладения детьми звуковой стороны языка 5 Основные методические приёмы воспитания фонетического строя речи дошкольников. 9 Ошибки устной речи дошкольников и пути их устранения. 12 Диагностика устной речи дошкольников. 15 Заключение. 17 Список литературы. 18 ________________ Введение. Речь –

  Рейтинг:
  Слов: 4,059  •  Страниц: 17
 • Игра Крестики нолики

  Игра Крестики нолики

  Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова» Многопрофильный колледж Специальность: Программирование в компьютерных системах ОТЧЁТ по дисциплине «Технология разработки программного обеспечения» на тему «Игра Крестики нолики» Подготовили: студенты курса, группа Руководитель: Магнитогорск, 2019 Оглавление Описание задачи 3 Постановка

  Рейтинг:
  Слов: 3,342  •  Страниц: 14
 • Изучение зависимости ВВП от ряда факторов

  Изучение зависимости ВВП от ряда факторов

  Федеральное агентство связи Российской Федерации ФГОБУ ВПО Сибирский Государственный Университет Телекоммуникаций и Информатики Кафедра ТС и ВС Курсовая работа По дисциплине: «Эконометрика» На тему: «Изучение зависимости ВВП от ряда факторов» Новосибирск 2018 Содержание Введение……………………………………………………………………………………….…3 Глава 1. Выдвижение гипотезы 4 Глава 2. Анализ исходных данных 5 2.1 Описание исходных данных 5

  Рейтинг:
  Слов: 2,199  •  Страниц: 9
 • Использования алгоритмов и методов дискретной математики

  Использования алгоритмов и методов дискретной математики

  ________________ Без имени-1 Оглавление Введение. 3 1. Отношения порядка. 4 2. Практические задания. 7 2.1. Теория множеств. 7 Задание 1(10). 7 Задание 2(5). 7 Задание 3(10). 8 Задание 4(4). 9 2.2. Алгебра логики. 10 Задание 1(10). 10 Задание 2(9). 10 Задание 3(1). 11 2.3. Теория графов. 13 Задание 1(15). 13

  Рейтинг:
  Слов: 1,831  •  Страниц: 8
 • Контрольная работа по "Логика"

  Контрольная работа по "Логика"

  МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФГБОУ ВПО «Уральский государственный экономический университет» Центр дистанционного образования Контрольная работа по дисциплине: Логика Вариант № 14 Выполнил: студент группы ЮР-17 Ом Екатеринбург 2017 1. Подберите понятия, находящиеся в соответствующем отношении к указанным и изобразите эти отношения графическими схемами: а) равнозначности (тождественности) – к

  Рейтинг:
  Слов: 729  •  Страниц: 3
 • Контрольная работа по "Логика"

  Контрольная работа по "Логика"

  ПКЗ «Логика» Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ – ФИЛИАЛ РАНХиГС ФАКУЛЬТЕТ ЗАОЧНОГО И ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ Гуманитарных основ государственной службы Кафедра __________________________________________________________________ Логика _______________________________________________________________________________________________ (дисциплина) Письменное контрольное задание для студентов дистанционного обучения Дата 03.12.2014

  Рейтинг:
  Слов: 422  •  Страниц: 2
 • Контрольная работа по "Логика"

  Контрольная работа по "Логика"

  МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКИЙ ГАУ ТОМСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ Кафедра «Правовых дисциплин» Контрольная работа По дисциплине « Логика» Вариант № 1 Выполнил: студент гр.164з Винников К. Н. Проверил: Тарасенко А. В. Томск 2017 Задание № 1 Определите, произведена ли операция

  Рейтинг:
  Слов: 701  •  Страниц: 3
 • Контрольная работа по "Логике для юристов"

  Контрольная работа по "Логике для юристов"

  Глава 1. Упражнение 1 Задание: Определите вид отношений между понятиями, изобразите их с помощью круговой схемы. 15.1. Государство. Унитарное государство. Россия. Ответ: Государство (А). Унитарное государство (В). Россия (С). Рассматривая отношения между понятиями, следует различать, прежде всего, понятия сравнимые и несравнимые. По условию задачи данные понятия будут сравнимыми. Сравнимыми называют

  Рейтинг:
  Слов: 1,390  •  Страниц: 6
 • Контрольная работа по "Логике"

  Контрольная работа по "Логике"

  Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курганский государственный университет» КГУ Юридический факультет Заочная форма обучения Направление подготовки – Юриспруденция Кафедра гражданско-правовых дисциплин Контрольная работа по дисциплине: «Логика» Вариант № 1 Студент Ткаченко И.Л. № зачетной книжки 131708028 Группа ЮЗ-30317в Преподаватель: Кирик Татьяна Анатольевна

  Рейтинг:
  Слов: 1,187  •  Страниц: 5
 • Контрольная работа по "Логике"

  Контрольная работа по "Логике"

  СОДЕРЖАНИЕ 1. Подберите понятия равнозначные данным……………………………….3 2. Подберите понятия, противоположные и противоречащие данным…...3 3. Определите вид отношения между понятиями, изобразите его с помощью круговых схем…………………………………………………………3 4. Установите правильность Следующих определений, в неправильных определениях укажите, какое правило нарушено………………………………4 5. Проверьте правильность деления понятий, в неправильном деление укажите какие правила нарушены…………………………………………….....5 6.

  Рейтинг:
  Слов: 1,117  •  Страниц: 5
 • Контрольная работа по "Логике"

  Контрольная работа по "Логике"

  Задание 1 Произведена ли операция ограничения понятия? а) печатное издание - книга; В данном примере понятия находятся в родовидовом отношении; объем второго понятия меньше, чем объем первого (оно выступает видом по отношению к первому), мы можем сказать, что «всякая книга – печатное издание, но не наоборот». Следовательно, тут ограничение. б)

  Рейтинг:
  Слов: 1,469  •  Страниц: 6
 • Контрольная работа по "Логике"

  Контрольная работа по "Логике"

  Министерство образования республики Беларусь Учреждение образования «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ» Институт информационных технологий Специальность: Программное обеспечение информационных технологий КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА По курсу «Логика» Вариант № 12 Минск, 2018 ________________ План 1. Образование сложных суждений. 2. Установление логического значения сложных суждений при помощи таблиц истинности. 3. Упражнения. ________________ 1.

  Рейтинг:
  Слов: 1,414  •  Страниц: 6
 • Контрольная работа по "Логике"

  Контрольная работа по "Логике"

  Контрольная работа Вариант 10 1. Задание по логике высказываний а. A, B→C ⇒ A&-B; B&C Приводим к нормальной конъюнктивной форме: A, -B⋁C ⇒ (A ∧ -B) ⋁ (B ∧ C) A, -B⋁C ⇒ A∧C A ⋁ -B ⋁ C ⋁ -A ⋁ -C ⇒ 0 - B ⇒ 0 b.

  Рейтинг:
  Слов: 512  •  Страниц: 3
 • Контрольная работа по "Логике"

  Контрольная работа по "Логике"

  РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Челябинский филиал 1. Контрольная работа по курсу «Логика» Вариант 2. Вопрос №1 Операции с понятиями. Определите, произведена ли операция деления понятий: а) дерево: корни, ствол, крона; б) дерево: лиственное, хвойное; в) магазин: универсальный, продовольственный, хозяйственный; г) школа: администрация школы,

  Рейтинг:
  Слов: 821  •  Страниц: 4
 • Контрольная работа по "Логике"

  Контрольная работа по "Логике"

  Министерство образования и науки Российской Федерации Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Уральский Государственный Экономический Университет Контрольная Работа по дисциплине "Логика" Вариант 2 Работу выполнила: Галкина Наталья ЮР-17 Шад Шадринск,2017 1. Дать логическую характеристику понятий по объему (единичное, общее, пустое, регистрирующее, нерегистрирующее) и по содержанию (конкретное или абстрактное, соотносительное или

  Рейтинг:
  Слов: 838  •  Страниц: 4
 • Контрольная работа по "Логике"

  Контрольная работа по "Логике"

  КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 по дисциплине «Логика» КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 Раздел I.Тема 2. Понятие как форма мышления ВАРИАНТ № 6 Задания раздела и темы Текст заданий 1. Мой любимый сервиз в горошек. 2. Консервированный горошек. 3. Мой Любимый. 1. Выявите логическую структуру каждого понятия (содержание и объем); дайте логическую характеристику каждого

  Рейтинг:
  Слов: 448  •  Страниц: 2
 • Контрольная работа по "Логике"

  Контрольная работа по "Логике"

  Вариант 13. 1. Какой является формула (p ⊃ q ∧ r) ≡ p? Тождественно-истинной, тождественно-ложной или выполнимой? p q r p&r p→(q&r) p→(q&r)↔p и и и и и и и и л л л л и л и л л л и л л л л л л и и

  Рейтинг:
  Слов: 363  •  Страниц: 2
 • Контрольная работа по "Логике"

  Контрольная работа по "Логике"

  Содержание Задача №1…………………………………………………………………….. 3 Задача №2…………………………………………………………………….. 3 Задача №3…………………………………………………………………….. 4 Задача №4…………………………………………………………………….. 4 Задача №5…………………………………………………………………….. 4 Задача №6…………………………………………………………………….. 4 Задача №7…………………………………………………………………….. 5 Задача №8…………………………………………………………………….. 5 Задача №9…………………………………………………………………….. 5 Задача №10………………………………………………………………….... 5 Задача №11…………………………………………………………………… 6 Задача №12…………………………………………………………………… 6 Список литературы………………………………………………………….. 7 ________________ Задача №1. Дать логическую характеристику понятию «неряха». Решение: 1.

  Рейтинг:
  Слов: 566  •  Страниц: 3
 • Контрольная работа по "Логике"

  Контрольная работа по "Логике"

  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ЧЕЛЯБИНСКИЙ ФИЛИАЛ Факультет Экономики и права Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» Кафедра Экономики и права Оценка_______________________ Подпись преподавателя________ «__»__________________ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ЛОГИКЕ Челябинск 2018 Задание 1. «МГУ», «Третьяковская галерея». Задание 2. а)

  Рейтинг:
  Слов: 514  •  Страниц: 3
 • Контрольная работа по "Логике"

  Контрольная работа по "Логике"

  Какова природа математического и логического знания? Являются ли, например, геометрические аксиомы априорным знанием? Есть ли априорное знание как таковое? Что делает априорное знание таковым? Приводя доказательства из текстов Айера, Поппера, Гординга, я попробую передать точку зрения, согласно которой математическое и логическое знание является априорным, а условием априорности выступает наша интенция

  Рейтинг:
  Слов: 1,524  •  Страниц: 7
 • Контрольная работа по "Логике"

  Контрольная работа по "Логике"

  РОСТОВСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ по дисциплине: «ЛОГИКА» ________________________________________________________________________ ВАРИАНТ №3 ________________________________________________________________________ Выполнил: Лопатиева А.Е., ________________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество) 1 курс, ОЗС-101 ________________________________________________________________________ Проверил: Трухан А.В. ________________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество) к.филос.н., доц. ________________________________________________________________________ (должность,

  Рейтинг:
  Слов: 1,161  •  Страниц: 5

Перейти на страницу
Поиск
Расширенный поиск