Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Філософія кохання в романі Ш рефераты и научные статьи

Поиск

74 Філософія кохання в романі Ш Бесплатные рефераты: 1 - 25

Перейти на страницу
Последнее обновление: Март 7, 2023
 • Зображення проблем закоханих в американському суспільстві у романі Еріка Сігела «Історія одного кохання»

  Зображення проблем закоханих в американському суспільстві у романі Еріка Сігела «Історія одного кохання»

  Зображення проблем закоханих в американському суспільстві у романі Еріка Сігела «Історія одного кохання» ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ІЛЮСТРАЦІЯ ПОЧУТТІВ ЗАКОХАНИХ – ОДНА З ПРОВІДНИХ ТЕМ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ 7 1. Історія виникнення та розвитку любовної тематики у світовій літературі. 7 1.2. Типові особливості зображення почуттів в художньому тексті. 10 РОЗДІЛ 2. СВОЄРІДНІСТЬ ЗОБРАЖЕННЯ ЗАКОХАНИХ АМЕРИКАНСЬКИХ ПІДЛІТКІВ В РОМАНІ Е. СІГЕЛА «ІСТОРІЯ ОДНОГО КОХАННЯ» 14 2.1. Соціально-культурні особливості висвітлення теми кохання в американській літературі. 14 2.2.

  Рейтинг:
  Размер документа: 6,223 Слов / 25 Страниц
  Отправлено: Декабрь 8, 2022 Автор: AzCl
 • Лекции по "Філософія"

  1.Поняття філософії, її предмет та функції. ФІЛОСОФІЯ в перекладі з грецької - любов до мудрості, перша історична форма теоретичного знання, що сформувалася в VII-VI до н.е, в Давній Греції. Це одна з найдревніших галузей людського знання, духовної культури, теоретична основа світогляду, наука, метод пізнання світу. Філософія намагається знайти відповіді на так звані «вічні питання», які турбують людину з моменту її усвідомлення. В кожну епоху на ці питання існували свої правильні єдині відповіді, які з часом

  Рейтинг:
  Размер документа: 8,868 Слов / 36 Страниц
  Отправлено: Март 21, 2018 Автор: k60ljubm
 • Психоаналітична філософія З.Фрейда

  Психоаналітична філософія З.Фрейда

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ КАФЕДРА ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН РЕФЕРАТ з дисципліни «ФІЛОСОФІЯ» на тему «Психоаналітична філософія З.Фрейда» Виконавець: студента 1 курсу групи ЕП-17-1 Сисоєва Т.Г. Перевірив: к.і.н, доц.каф. гум.дисц. Малярчук Н.Г. Маріуполь 2017 ЗМІСТ Вступ……………………………………………………………………………3 Розділ1. Психоаналіз.....…………………………..………………..………….4 1. Поняття психоаналізу ………………………....…………………...4 2. Біографія З. Фрейда ……………………………….…..……….....4 3. Виникнення психоаналізу……………….…..………....................5 Розділ 2. Структура психіки………………………………...........................7 2.1. Психіка людини ………………………………………………..........7 2.2. Свідоме, підсвідоме та несвідоме………………..…………………8 2.3. Несвідоме………..…………………………………………………...9 2.4. Лібідо……..…………………………………………………………11 2.5. Вчення про Ерос і

  Рейтинг:
  Размер документа: 3,718 Слов / 15 Страниц
  Отправлено: Март 27, 2018 Автор: taisiya14
 • Філософія Фіхте

  Філософія Фіхте

  Філософія Фіхте представляється чимось особливим. Просто дивно, як могла така складна, що здається незрозумілою субъективно-идеалистическая філософія мати такий великий вплив, що тодішні провідні філософи, як, наприклад, пропагандист Канта К.-Л . Рейнгольд і особливо представники для наступного покоління, якого належали Ф.-В.-Й . Шеллинг і Г.-В.-Ф . Гегель, відійшли від кантіанства? Вже найперших трактатах Гегеля, виданих 1801 і 1802 рр., ми стикаємося з впливом Фіхте. Але ж і гегелівська критика Канта в так званої енциклопедичної («Малої») логіці

  Рейтинг:
  Размер документа: 623 Слов / 3 Страниц
  Отправлено: Март 28, 2018 Автор: angel99
 • Тема кохання у трагедіях Вільяма Шекспіра

  Тема кохання у трагедіях Вільяма Шекспіра

  Міністерство освіти та науки України Закарпатський Угорський Інститут імені Ференца Ракоці II Кафедра філології Реєстраційний № К Курсова робота Тема кохання у трагедіях Вільяма Шекспіра Дриманова Ірина Вікторівна Студентки 2-го курсу Спеціальність Філологія. Англійська мова та література Тема затверджена на засіданні кафедри Протокол № Науковий керівник: Робота захищена на оцінку , ,, ʼʼ 2017 року Протокол № / . Завідуючий кафедрою філології: д. ф. н. Ковтюк І.Я. ________________ Ministry of Education and Science of Ukraine

  Рейтинг:
  Размер документа: 9,279 Слов / 38 Страниц
  Отправлено: Май 4, 2018 Автор: Ирина Дрыманова
 • Філософія як систему методології наукового пізнання

  Філософія як систему методології наукового пізнання

  ВСТУП Кожен з нас має приблизне уявлення про те, що таке наука, і які засади лежать в основі наукового пізнання. Так, більшість щиро вірить, що основним критерієм «науковості» тієї або іншої теорії є її об'єктивність, обумовлена ​​внутрішньою несуперечливістю та емпіричною достовірністю. Крім того, багато хто вважає, що наукове пізнання розвивається еволюційним шляхом, поступово уточнюючи нашу картину світу, формулюючи нові теорії, коректуючи старі концепції і заповнюючи численні прогалини в наших знаннях про світ. Однак, філософія науки

  Рейтинг:
  Размер документа: 3,771 Слов / 16 Страниц
  Отправлено: Май 4, 2018 Автор: Надія Сулима
 • Філософія і Наука

  Філософія і Наука

  Філософія і Наука – створені для вивчення світу. Філософія прагне пізнати все: реальне і нереальне, видиме і невидиме. Філософія і Наука пропонують нам вивчати світ, допомагаючи один одному. Головні критерії філософії – це знання та мислення. Хоч і антична філософія представляла з себе різні спогади, що не були досягненні та доказані наукою, в наші дні філософія базується на історії, психології, соціології. Можна затвердити, що філософія відіграє важливу роль сучасному суспільстві, але й таку саму роль

  Рейтинг:
  Размер документа: 796 Слов / 4 Страниц
  Отправлено: Май 14, 2018 Автор: lindors
 • Поетика "відкритого твору" у романі Умберто Еко "Ім'я троянди"

  Поетика "відкритого твору" у романі Умберто Еко "Ім'я троянди"

  Семінар 4. Поетика "відкритого твору" у романі Умберто Еко "Ім'я троянди" Питання для обговорення 1. Концепція відкритого твору у парадигмі постструктуралізму та у теоретичних працях У.Еко ("Відкритий твір", "Роль читача", "Lector in fabula") 2. Маркери «відкритості» у романі У.Еко "Ім'я троянди": - паратекстуальний рівень: семантика назви та її розгортання у тексті; - метатекстуальний рівень: функції авторської маски та «передмови видавця»; - архітекстуальний рівень: функціонування жанрових кліше детективу, історичного та авантюрного роману; поетика подвійного кодування; -

  Рейтинг:
  Размер документа: 10,271 Слов / 42 Страниц
  Отправлено: Май 19, 2018 Автор: darrina
 • Філософія – авантюра духу чи літургія смислу?

  Філософія – авантюра духу чи літургія смислу?

  Київський нaціонaльний університет імені Тaрaсa Шевченкa Інститут Міжнaродних Відносин САМОСТІЙНА РОБОТА З Філософії Завдання 1: За роботами С. Кримського «Філософія – авантюра духу чи літургія смислу?», Б.Яковенка «Що таке філософія?», К.Ясперса «Філософська віра» дати відповідне розуміння філософії , що репрезентує її одночасно як науку, як світогляд, як духовність та методологію; надати основні характеристики філософського мислення. Виконaлa: Студенткa 3 курсу 2 групи Відділення МП Соловейко Aлінa Юріївнa Київ – 2017р. Філосо́фія є особливою формою пізнання світу

  Рейтинг:
  Размер документа: 889 Слов / 4 Страниц
  Отправлено: Май 24, 2018 Автор: Alinaaevns
 • Таємниці жіночих покоїв у романі «Гілка сливи в золотій вазі»

  Таємниці жіночих покоїв у романі «Гілка сливи в золотій вазі»

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут філології Кафедра мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії Есе На тему: Таємниці жіночих покоїв у романі «Гілка сливи в золотій вазі» студентки IV курсу, китайської групи спеціальності «Китайська мова та література, переклад» Місюри Олени Анріївни Київ - 2018 Історики вважають, що за часів правління династії Мін відношення до свободи й прав жінок в Китаї було найбільш принизливим за всю історію. Саме в цей період популярним та

  Рейтинг:
  Размер документа: 1,216 Слов / 5 Страниц
  Отправлено: Май 29, 2018 Автор: NanaLie
 • Філософія античності

  Філософія античності

  Міністерство освіти і науки України Національний університет “Острозька академія” Навчально-науковий інститут права ім. І. Малиновського Реферат на тему: “Філософія античності” Студентки 2 курсу групи П- 22 Кудрик А.В. Викладач: Мініч А.П. Острог 2017 ЗМІСТ ВСТУП…………………………………………………………………………….3 ПЕРІОДИЗАЦІЯ АНТИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ…………………………………….4 ФІЛОСОФІЯ СОКРАТА………………………………………………………….6 ФІЛОСОФІЯ ПЛАТОНА........................................................................................7 ФІЛОСОФІЯ АРИСТОТЕЛЯ.................................................................................8 ВИСНОВОК.............................................................................................................9 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...............................................................10 Вступ Антична філософія по-праву вважається однією з найвеличніших в світі. Саме в Древній Греції зародилося багато сучасних наук. Не дивлячись на рабовласницький устрій древні греки були дуже

  Рейтинг:
  Размер документа: 1,840 Слов / 8 Страниц
  Отправлено: Июнь 4, 2018 Автор: Олег Бабчанік
 • Доби тоталітаризм у романі Івана Багряного «Сад Гетсиманський»

  Доби тоталітаризм у романі Івана Багряного «Сад Гетсиманський»

  ЗМІСТ ВСТУП…………………………………………………………...……………3 РОЗДІЛ 1. ПРОБЛЕМАТИКА ТВОРЧОСТІ ІВАНА БАГРЯНОГО…5 1.1.Сприймання творчості Івана Багряного в історії української літератури……………………………………………………………………………5 1.2.Естетика неоромантизму в творчій спадщині Івана Багряного………10 РОЗДІЛ 2. ОБРАЗ ДОБИ У РОМАНІ «САД ГЕТСИМАНСЬКИЙ» ..18 2.1.Автобіографічна основа роману «Сад Гетсиманський»………………18 2.2.Викриття доби сталінізму в романі Івана Багряного «Сад Гетсиманський»…………………………………………………………………… 19 ВИСНОВКИ………………………………………………………………...27 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………....…...29 ВСТУП Проза Івана Багряного становить важливий об’єкт лінгвокраїнознавства, адже за кожним авторським символом-словом, за кожною наскрізною метафорою вимальовується конкретна історична доба, коли мільйони людей

  Рейтинг:
  Размер документа: 7,145 Слов / 29 Страниц
  Отправлено: Сентябрь 12, 2018 Автор: martajjj
 • Філософія Нового часу

  Філософія Нового часу

  Зміст Тема 4. Філософія Нового часу 1. Культурно-історичні передумови появи філософії Нового часу. 2. Пошуки продуктивного методу пізнання. 3. Емпіризм (Ф.Бекон, Дж. Локк) та раціоналізм (Р.Декарт, Б.Спіноза) як альтернативні засади пізнавального процесу. 4. Суб’єктивний ідеалізм Берклі і агностицизм Юма. Головні риси філософії. 5. Просвітництва. 6. Культурно-історичні передумови виникнення німецької класичної філософії. 7. Обґрунтування активності і свободи людського духу як наскрізна тема філософствування. 8. Філософські погляди І. Канта: теорія пізнання та соціально-етичні ідеї. 9. Філософська система

  Рейтинг:
  Размер документа: 9,213 Слов / 37 Страниц
  Отправлено: Октябрь 30, 2018 Автор: nata123456789
 • Справжнє кохання – яке воно

  Справжнє кохання – яке воно

  «Справжнє кохання – яке воно?» Давайте почнемо з самого простого це з поняття, що ж таке кохання? Кохання – це бажання зробити кохану людину щасливою, розуміти та пробачати, це коли тобі нічого від неї не потрібно, вміння приймати таку, яка вона є. На мою думку кохання – це основа світу. Згодні зі мною? Чи хтось вража інакше? Якщо так, то, що для вас є «кохання»? Враховуючи важливість любові у людському житті, про неї можна говорити

  Рейтинг:
  Размер документа: 366 Слов / 2 Страниц
  Отправлено: Ноябрь 3, 2018 Автор: marta132001
 • Тема кохання у творі А. І. Купріна «Гранатовий браслет»

  Тема кохання у творі А. І. Купріна «Гранатовий браслет»

  НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М. П. ДРАГОМАНОВА ІНСТИТУТУ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ кафедра російської та зарубіжної літератури КУРСОВА РОБОТА з зарубіжної літератури на тему «Тема кохання у творі А. І. Купріна «Гранатовий браслет»» Студенки 2-го курсу 27 іс групи Напряму підготовки: 6.020303,Філологія, Мова та література спеціальності: мова та література (іспанська та англійська) Ковальчук О. П. Керівник: Астахова А. А. Національна шкала:_____________________ Кількість балів: _______оцінка ЕCTS ______ Члени комісії: ____________ ________________________ (підпис) (прізвище та ініціали) ____________ ________________________ (підпис)

  Рейтинг:
  Размер документа: 5,342 Слов / 22 Страниц
  Отправлено: Ноябрь 5, 2018 Автор: Elena000
 • Філософія - це наука про науку

  Філософія - це наука про науку

  1. Обґрунтуйте або спростуйте твердження: Філософія – це наука про науку, тобто про виникнення наукового знання, його розвиток та роль у суспільстві. Усі ми живемо в епоху всеосяжної цивілізації – коли світом, та й зокрема нашим індивідуальним світоглядом править інформаційна доба. Саме інформація є основою сучасного буття та розуміння. Щодня я прокидаюсь плануючи власний день, події, справи, тощо… І лише отримавши дане завдання я задумався над питанням – а що ж взагалі становить в цьому

  Рейтинг:
  Размер документа: 996 Слов / 4 Страниц
  Отправлено: Ноябрь 17, 2018 Автор: kiruha2007
 • Застосування синонімів в романі М. Стельмаха „Правда і кривда”

  Застосування синонімів в романі М. Стельмаха „Правда і кривда”

  ЗМІСТ Вступ...................................................................................................................3 І. Явище лексичної синонімії в українській літературній мові ....................5 1.1. Поняття синонімів та історія їх дослідження.......................................5 1.2. Класифікація синонімів..........................................................................8 1.3. Використання синонімів в різних стилях мови...................................11 ІІ. Застосування синонімів в романі М. Стельмаха „Правда і кривда”..........................................................................................................14 2.1. Дієслівна синонімія у романі „Правда і кривда” ............................14 1. Естетично- зображальна та стилістична функції синонімів у романі М. Стельмаха „Правда і кривда” .........................................21 Висновки.............................................................................................................25 Список використаної літератури......................................................................27 ________________ Вступ Актуальність даного питання. Ще в українській літературній

  Рейтинг:
  Размер документа: 6,350 Слов / 26 Страниц
  Отправлено: Ноябрь 18, 2018 Автор: radiukorysia
 • Роль кохання у стосунках

  Роль кохання у стосунках

  На мою думку, кохання— це важке випробування. Коли воно справжнє, то таке почуття ніколи не покине людину, які б не були обставини. Справжнє кохання здолає будь-які життєві перепони. Підтримуючи один одного, закохані зможуть зробити своє матеріальне становище стійким, По-перше, матеріальне становище - не може стати основою щасливих стосунків . Кохання змінює людину cправжнє кохання — це велике надбання людини. Воно формує особистість, воно стає головним випробуванням у житті людини, робить її щасливою або навпаки. Проблема,

  Рейтинг:
  Размер документа: 279 Слов / 2 Страниц
  Отправлено: Ноябрь 21, 2018 Автор: 3579
 • Філософія Д.Юма

  Філософія Д.Юма

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ Кафедра філософії Реферат на тему: «Філософія Д.Юма» студента дневної форми навчання Виконав: Студент групи ПЦБ 14С Перегон Б.А Науковий керівник – к.філос.н., доц. Пасько З.О. Київ-2016 ВСТУП РОЗДІЛ 1. Основні положення філософського вчення Д. Юма 1.1 Опис основних явищ . Враження та ідеї 1.2 Асоціації та абстракції 1.3 Про існування субстанцій 1.4 Проблема причинності РОЗДІЛ 2. Теорія пізнання Д.Юма. 2.1. Критика Д.Юмом емпіризму і

  Рейтинг:
  Размер документа: 4,945 Слов / 20 Страниц
  Отправлено: Декабрь 4, 2018 Автор: Богдан Перегон
 • Шпаргалка по "Філософія"

  Шпаргалка по "Філософія"

  1. Філосо́фія — особлива форма пізнання світу, що вивчає найзагальніші суттєві характеристики і фундаментальні принципи реальності і пізнання, буття людини, відносин людини і світу. 2. Світогляд - усвідомлення людиною навколишнього світу, свого місця в ньому, свого ставлення і відношення до цього світу і до себе. 3. Світогляд складається:комплекс уявлень про світ і про себе; оцінок і установок; знання; переконання; психологія. 4. Осн. функція світогляду - це визначення головних орієнтирів і сенсу людського існування – самоствердження,

  Рейтинг:
  Размер документа: 1,527 Слов / 7 Страниц
  Отправлено: Декабрь 11, 2018 Автор: Юлія Назарко
 • Філософія Е. Фромма

  Філософія Е. Фромма

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРЬКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ АРХІТЕКТУРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ Кафедра Основ Архітектури Ессе Філософія Е. Фромма Виконали: ст. гр. А-46 Білецька Марина, Депарма Вероніка Керівник: Хороян Наталія Петрівна Харків 2018 Білецька Марина Філософія Е. Фромма «Мати чи бути?» Введення Еріх Фромм - видатний німецький філософ і психоаналітик, - у своїй роботі «Мати чи бути» протиставляє друг друга такі форми існування людини, як володіння і буття. На погляд автора єдино вірне існування

  Рейтинг:
  Размер документа: 3,692 Слов / 15 Страниц
  Отправлено: Декабрь 12, 2018 Автор: n.parma
 • Філософія сім’ї

  Філософія сім’ї

  Коледж економіки і управління КОНТРОЛЬНА РОБОТА з предмету «Філософія» Тема: «Філософія сім’ї» Роботу виконала: студентка групи ______________ _____________________________ Залікова книжка ______________ Роботу перевірив: ______________________________ ______________________________ з оцінкою___________ 2018 рік ЗМІСТ ВСТУП. ..3 РОЗДІЛ 1.СІМ’Я ЯК ПОНЯТТЯ І ФЕНОМЕН ..4 1. Теоретико-методологічні засади вивчення сім’ї .4 2. Соціально-філософський дискурс сім’ї. ..7 Висновки до першого розділу. .11 РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ СІМ’Ї. ФУНКЦІЇ СІМ’Ї……….12 Висновки до другого розділу .15 ВИСНОВКИ .16 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………….....17 ВСТУП Актуальність теми.

  Рейтинг:
  Размер документа: 3,559 Слов / 15 Страниц
  Отправлено: Январь 30, 2019 Автор: Matilda12233
 • Тематична група на позначення осіб у романі А. Кокотюхи «Адвокат з Личаківської»

  Тематична група на позначення осіб у романі А. Кокотюхи «Адвокат з Личаківської»

  Тематична група на позначення осіб у романі А. Кокотюхи «Адвокат з Личаківської» Лексика – це словниковий склад мови. За допомогою лексики ми членуємо навколишній та свій внутрішній світ на частини і кожній із них присвоюємо назву-замінник. Найбільше багатство кожного суспільства – його мова, а в мові – її словниковий склад. Лексичне багатство мови свідчить про рівень розвитку суспільства. Багата, розвинена лексика забезпечує тонше сприйняття навколишнього світу, глибше проникнення в нього і точніше мислення як для

  Рейтинг:
  Размер документа: 1,850 Слов / 8 Страниц
  Отправлено: Февраль 16, 2019 Автор: Влада Радочина
 • Лексико-семантичні особливості ідіолекту А. Зегерс в романі «Сьомий хрест» та відтворення їх в українському перекладі

  Лексико-семантичні особливості ідіолекту А. Зегерс в романі «Сьомий хрест» та відтворення їх в українському перекладі

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЧОРНОМОРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ПЕТРА МОГИЛИ ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ Кафедра теорії та практики перекладу КУРСОВА РОБОТА За спеціальністю 6.020303 Лексико-семантичні особливості ідіолекту А. Зегерс в романі «Сьомий хрест» та відтворення їх в українському перекладі. Студент-виконавець: III курс, 345 група Морарь Олександра Олександрівна Науковий керівник : ______ Муратова В.Ф. Національна шкала ________________ Кількість балів: __________Оцінка: ECTS _____ Члени комісії ________________ __________________________ (підпис) (прізвище та ініціали) ________________ __________________________ (підпис) (прізвище та ініціали) ________________

  Рейтинг:
  Размер документа: 8,329 Слов / 34 Страниц
  Отправлено: Февраль 17, 2019 Автор: HereqIvan
 • Філософія Ф.Бекона

  Філософія Ф.Бекона

  ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ РЕФЕРАТ з курсу «Філософія» На тему: «Філософія Ф.Бекона» Виконав: Студент: Базикін Микита 2 курсу Економічного факультету Заочної групи Спеціальність: Міжнародна економіка Вінниця 2019 ________________ ЗМІСТ Введення 3 1 Біографія 4 2 Новий період у розвитку філософії 6 2 Наукові роботи Ф. Бекона 8 3 Вплив вчення Бекона на природознавство XVI-XVII ст. 11 Висновок 12 Список використовуваних джерел 13 ________________ Введення Новий час - час великих зусиль і

  Рейтинг:
  Размер документа: 2,297 Слов / 10 Страниц
  Отправлено: Март 6, 2019 Автор: Bazykin1

Перейти на страницу