Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Предпринимательство

575 Профессии Бесплатные рефераты: 1 - 30

Перейти на страницу
 • Art & Craft

  Art & Craft

  Қарағанды техникалық университеті Ақпараттық есептеуіш жүйелер кафедрасы КУРСТЫҚ ЖОБА «Жобаларды басқару» пәні бойынша (пәннің атауы) Тақырыбы: «Art & Craft» Қабылдаған: ______________ аға оқытушы: Мухаметжанова Б.О. (баға) (аты-жөні) _____________________________ (қолы) (күні) Комиссия мүшелері: Орындаған: ______________________ ИС-18-1 тоб ст. Унгарбаева З.А. (қолы, аты-жөні) (аты-жөні) ______________________ _______________ (қолы, аты-жөні) (қолы) (күні) Карағанды 2021

  Рейтинг:
  Слов: 7,578  •  Страниц: 31
 • Iнноваційна дiяльнiсть пiдприэмства

  Iнноваційна дiяльнiсть пiдприэмства

  КУРСОВА РОБОТА З ДИСЦИПЛІНИ «ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ» ТЕМА: «ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА» ________________ ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТІКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУВАННЯ 5 1.1. Сутнісна характеристика інноваційного проектування 5 1.2. Критерії ефективності інноваційного проекту 9 1.3. Методи та принципи управління інноваційними проектами 14 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНОЇ ФІРМИ ТОВ «ФЕЄРІЯ»

  Рейтинг:
  Слов: 9,250  •  Страниц: 37
 • Iнституціональні чинники розвитку підприємництва та його функціонування

  Iнституціональні чинники розвитку підприємництва та його функціонування

  ЗМІСТ ВСТУП 3 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІДПРИЄМНИЦТВО 5 1.1 Поняття та характерні риси підприємництва 5 1.2 Основні принципи та механізм реалізації підприємницької діяльності 7 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 11 2.1 Суб’єкти, об’єкти та види підприємництва 11 2.2 Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності 14 3 ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

  Рейтинг:
  Слов: 9,550  •  Страниц: 39
 • SWOT и PEST анализ Яндекса

  SWOT и PEST анализ Яндекса

  SWOT-анализ Yandex Сильные стороны Слабые стороны 1. Хорошие показатели темпа роста прибыли (47.6 млрд) 2. Наличие уникальных предложений на российском рынке 3. Собственная Школа анализа данных, в которой бесплатно обучают специалистов, которые в будущем работают в Яндекс 4. Хорошо развита корпоративная культура 5. Собственные алгоритмы поиска и ранжирования базы 1.

  Рейтинг:
  Слов: 311  •  Страниц: 2
 • Інвестування в стартапи: теорія і практика

  Інвестування в стартапи: теорія і практика

  Інвестування в стартапи: теорія і практика Останнім часом слово стартап стало дуже популярним. Дане поняття надзвичайно ємнісне та обширне. Тема стартапів набуває дедалі більшої актуальності в Україні. Для нашої держави це порівняно нове поняття, але вже зараз українці все частіше виходять на глобальний ринок інноваційних технологій з успішними проектами. Отже,

  Рейтинг:
  Слов: 1,169  •  Страниц: 5
 • Індивідуальне навчально-дослідне завдання «Стан і тенденції розвитку малих підприємств в економіці України»

  Індивідуальне навчально-дослідне завдання «Стан і тенденції розвитку малих підприємств в економіці України»

  МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІНАНСІВ 1993 INTERNATIONAL1 UNIVERSITY OF FINANCE КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни “Підприємництво ” Виконала студентка 3 курсу групи № ЗЕ- 41 Напрям підготовки Економіка підприємства Жукова О.О. Перевірив (ла) Іляш Ольга Ігорівна Київ – 2017 ________________ Зміст 1. Індивідуальне навчально-дослідне завдання «Стан і тенденції розвитку малих підприємств в економіці

  Рейтинг:
  Слов: 4,403  •  Страниц: 18
 • Інтернет як інструмент ділової комунікації

  Інтернет як інструмент ділової комунікації

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА ОБЛІКУ І АУДИТУ Індивідуальне завдання з дисципліни «Електронний документообіг підприємства і бізнес-комунікації» на тему: «Інтернет як інструмент ділової комунікації» Виконала студентка гр. ЕКМ-21з Григораш Катерина Романівна Перевірила: к.е.н., доц. Попівняк Ю.М. ЛЬВІВ – 2024 ________________ ЗМІСТ

  Рейтинг:
  Слов: 4,282  •  Страниц: 18
 • Акционерлiк қоғам және акция алудың тиімділігі

  Акционерлiк қоғам және акция алудың тиімділігі

  Акционерлiк қоғам және акция алудың тиімділігі акционерлiк қоғам - өзiнiң қызметiн жүзеге асыру үшiн қаражат тарту мақсатында акциялар шығаратын заңды тұлға. Акционерлiк қоғамның акционерлерi заң актiлерiнде көзделгеннен басқа жағдайларда оның мiндеттемелерi бойынша жауап бермейдi және өзiне тиесiлi акциялар құнының шегiнде қоғамның қызметiне байланысты шығындар тәуекелiн көтередi. Акционерлiк қоғамның өз қатысушыларының

  Рейтинг:
  Слов: 514  •  Страниц: 3
 • Аналiз В. О. Сухомлинського «Виховання і самовиховання»

  Аналiз В. О. Сухомлинського «Виховання і самовиховання»

  Практичне завдання №1 Прокопенко Анастасії СОа14-20  Проаналізуйте працю В. О. Сухомлинського «Виховання і самовиховання». Визначте педагогічні умови успішного самовиховання школярів у сучасних умовах. Важливо розпочати з того, що, проаналізувавши працю В.О. Сухомлинського «Виховання і самовиховання», я дійшла до висновку, що Василь Сухомлинський приділяв особливу увагу самовихованню. Він був переконаний,

  Рейтинг:
  Слов: 346  •  Страниц: 2
 • Аналіз виробничого травматизму

  Аналіз виробничого травматизму

  ЗМІСТ 1. Стан виробничого травматизму в регіональній філії «Донецька залізниця» 3 2. Аналіз виробничого травматизму в регіональній філії «Донецька залізниця» 3. Розподіл виробничого травматизму за основними травмуючими факторами та причинами 3 7 4. Аналіз виробничого травматизму із смертельним наслідком 9 5. Обставини та причини нещасних випадків із смертельним наслідком 10

  Рейтинг:
  Слов: 3,961  •  Страниц: 16
 • Аналіз ефективності стимулювання праці підприємства ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Roshen»

  Аналіз ефективності стимулювання праці підприємства ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Roshen»

  ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ СИСТЕМИ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ 1.1 Сутність та роль стимулювання праці в управлінні персоналом на сучасному підприємстві 1.2 Теорії мотивації та їх вплив на формування концепцій стимулювання праці РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ТА СИСТЕМИ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ НА ПРАТ «КИЇВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «ROSHEN» 2.1 Організаційно-економічна

  Рейтинг:
  Слов: 4,475  •  Страниц: 18
 • Аналіз підприємства ПАТ "Камет"

  Аналіз підприємства ПАТ "Камет"

  1. Загальні відомості про підприємство ПАТ ""КАМЕТ" є науково-виробничою, проектно-конструкторською, технологiчною компанiєю машинобудiвного профiлю. Має бiльш нiж 50-рiчний досвiд роботи в сферi машинобудiвного виробництва, у т.ч.: ливарного, зварювального, антикорозiйного, полiмерного та декоративного покриття, а також в сферi комп'ютерних технологiй. ПАТ "КАМЕТ" заснований товариством покупцiв трудового колективу державного iнституту по автоматизацiї

  Рейтинг:
  Слов: 1,972  •  Страниц: 8
 • Анализ деятельности блока эксплуатации первичного оборудования ПС ВД ПМЭС

  Анализ деятельности блока эксплуатации первичного оборудования ПС ВД ПМЭС

  АНАЛИЗ деятельности блока эксплуатации первичного оборудования ПС ВД ПМЭС Ситуация сложившиеся на 31.12.2021г. по уровню аварийности, эксплуатационного обслуживания первичного оборудования электроподстанций 35-500кВ Волго-Донского ПМЭС находится на неприемлемо-низком уровне. Анализ аварийности, подготовленный специалистами ООТиН, свидетельствует о росте технологических нарушений, а также спектра «рукотворных» инцидентов, которых можно было бы избежать при своевременном

  Рейтинг:
  Слов: 1,673  •  Страниц: 7
 • Анализ деятельности ООО «РЕ Трэйдинг»

  Анализ деятельности ООО «РЕ Трэйдинг»

  Общая характеристика ООО «РЕ Трэйдинг» ООО «РЕ Трэйдинг» зарегистрировано 28 ноября 2012. Основным видом деятельности является розничная торговля одеждой в специализированных магазинах. История компании начинается в 90-ые годы, когда была создана компания «Мистраль» в Гданьске – рисунок 1. C:\Users\OlgaS\Desktop\стр.png Рисунок 1 – История развития компании Миссия компании: «Помогаем нашим клиентам

  Рейтинг:
  Слов: 584  •  Страниц: 3
 • Анализ и оценка пример успешного предпринимательства авиакомпании РК

  Анализ и оценка пример успешного предпринимательства авиакомпании РК

  Дать анализ и оценить пример успешного предпринимательства авиакомпании РК В этой работе я проанализирую успешную предпринимательскую деятельность авиакомпании «SCAT» и дам ей оценку. Казахстанская авиакомпания «SCAT» является второй по лидерству компанией на внутреннем рынке авиаперевозок, имея при этом свои преимущества в различных аспектах, касающихся перевозки пассажиров. Прирост пассажиропотока непосредственно связан

  Рейтинг:
  Слов: 560  •  Страниц: 3
 • Анализ мирового рынка обувных ритейлеров

  Анализ мирового рынка обувных ритейлеров

  Анализ мирового рынка обувных ритейлеров Обувная промышленность — это постоянно растущий сектор глобальной экономики. Ожидается, что к концу 2020 году объём мирового рынка обуви достигнет 372 млрд. долл. США. В 2018 году во всем мире было выпущено более 22 млрд. пар обуви. Большая часть обуви, около 40%, продаётся в Европе,

  Рейтинг:
  Слов: 1,123  •  Страниц: 5
 • Анализ особенностей конкурентных преимуществ в сервисе

  Анализ особенностей конкурентных преимуществ в сервисе

  Автономная некоммерческая организация высшего образования «Российский новый университет» (АНО ВО «Российский новый университет») Курсовая работа По дисциплине: Основы предпринимательской деятельности Студентки 4 курса факультета Бизнес – технологий Заочной формы обучения Тимофеевой Татьяны Александровны Тема: Анализ особенностей конкурентных преимуществ в сервисе Руководитель: Д. э. н., проф. Морозов М.А. Защитила Оценка «

  Рейтинг:
  Слов: 6,352  •  Страниц: 26
 • Анализ отрасли такси в России

  Анализ отрасли такси в России

  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана» (национальный исследовательский университет) (МГТУ им. Н.Э. Баумана) Картинки по запросу герб мгту Факультет «Инженерный бизнес и менеджмент» Кафедра «Предпринимательство и внешнеэкономическая деятельность» Реферат по теме: “Анализ отрасли такси в России” Студент Середницкий Максим Антонович (фамилия, имя,

  Рейтинг:
  Слов: 1,849  •  Страниц: 8
 • Анализ предпринимательского риска

  Анализ предпринимательского риска

  Введение На сегодняшний день большинство предприятий столкнулось с проблемой критического влияния предпринимательских рисков на эффективность ведения бизнеса, возможности модернизации и расширения деятельности. Как показывает современная практика, существует обоснованная причина появления рисков в предпринимательской деятельности, так как невозможно полностью просчитать результат и учесть влияние на него различных факторов, в частности, по

  Рейтинг:
  Слов: 7,630  •  Страниц: 31
 • Анализ работы с постоянными гостями. Программа «Постоянный гость»

  Анализ работы с постоянными гостями. Программа «Постоянный гость»

  ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы Первый Московский Образовательный Комплекс КУРСОВАЯ РАБОТА Тема: Анализ работы с постоянными гостями. Программа «Постоянный гость» Специальность 43.02.11 «Гостиничный сервис» (программа базовой подготовки) ПМ.02 «Прием, размещение и выписка гостей» Выполнил: Студентка Коршунова Юлия Александровна Группа 33 ГС Руководитель КНС, Н.А.

  Рейтинг:
  Слов: 4,455  •  Страниц: 18
 • Анализ развития и современного состояния предпринимательской деятельности в сервисе

  Анализ развития и современного состояния предпринимательской деятельности в сервисе

  Глава 1. Теоретические основы предпринимательства 1.1 Общая характеристика предпринимательской деятельности В учебной литературе существует достаточно определений предпринимательской деятельности, сформулированных зарубежными и российскими авторами. Например, американские ученые Р. Хизрич и М. Питерс дают наиболее типичное определение предпринимательства: «предпринимательство - это процесс создания чего-то нового, обладающего ценностью; процесс, который поглощает силы и

  Рейтинг:
  Слов: 5,063  •  Страниц: 21
 • Анализ развития инновационного предпринимательства в России

  Анализ развития инновационного предпринимательства в России

  Министерство образования и науки Российской Федерации федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» ___________________________ (факультет) ___________________________ (кафедра (ы) КУРСОВАЯ РАБОТА по дисциплине(нам) «_____________ » на тему «Анализ развития инновационного предпринимательства в России» Выполнил(а) студент(ка) группы___ очной формы обучения ____________________ факультета ______________________________ (Ф. И. О.

  Рейтинг:
  Слов: 3,245  •  Страниц: 13
 • Анализ рыночных потребностей и спроса на новые товары и услуги

  Анализ рыночных потребностей и спроса на новые товары и услуги

  Вельхиева Далила Мусаевна, ЗРГ-2, 1 курс Анализ рыночных потребностей и спроса на новые товары и услуги. Для того, чтобы проанализировать спрос и рыночные потребности на новые товары и услуги, а также выявить потребителей и их главных потребностей нужно провести маркетинговые исследования. Вообще маркетинг призван удовлетворять потребности людей, и в нем

  Рейтинг:
  Слов: 639  •  Страниц: 3
 • Анализ системы управления качеством на предприятии

  Анализ системы управления качеством на предприятии

  МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН Некоммерческое акционерное общество «Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И.Сатпаева» Институт энергетики и машиностроения им. А. Буркитбаева Кафедра стандартизация, сертификация и метрология ДОПУЩЕН К ЗАЩИТЕ Заведующий кафедрой стандартизация, сертификация и метрология Доктор Ph.D., Кандидат технических наук _______ ______________________ подпись Ф.И.О. «___» __________ 20___

  Рейтинг:
  Слов: 6,146  •  Страниц: 25
 • Анализ состояния предпринимательской деятельности в Республике Казахстан

  Анализ состояния предпринимательской деятельности в Республике Казахстан

  Введение Одним из важнейших стратегических факторов устойчивого экономического развития и достижения нормального уровня жизнеобеспечения населения является формирование цивилизованного современного предпринимательства в экономическом пространстве Казахстана, во всех сферах и отраслях производства, на каждом предприятии и в их объединениях. Предпринимательство в сегодняшнем Казахстане, хотя и испытывает значительные трудности, - уже свершившийся факт.

  Рейтинг:
  Слов: 2,348  •  Страниц: 10
 • Анализ тенденций развития малого предпринимательства в Ленинградской области

  Анализ тенденций развития малого предпринимательства в Ленинградской области

  СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ………………..…………………………………………………..3 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ……………………………………………………………………….5 1.1 Понятие малого и среднего предпринимательства и организационно-экономические особенности малого предпринимательства…………………...…5 1.2 Системы и формы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства………………………………………………………………11 1.3 Основные показатели развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации………..………………………..16 2 АНАЛИЗ СИСТЕМЫ

  Рейтинг:
  Слов: 7,528  •  Страниц: 31
 • Анализ технологических показателей разработки Ярегского месторождения

  Анализ технологических показателей разработки Ярегского месторождения

  ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ 9 1 ГЕОЛОГО-ПРОМЫСЛОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЯРЕГСКОГО 10 МЕСТОРОЖДЕНИЯ 10 1.1 Общие сведения о месторождении 10 1.2 Тектоническое строение 13 1.3 Литолого-стратиграфическая характеристика разреза 19 1.4 Начальное состояние продуктивных пластов 26 1.5 Состав и свойства парод продуктивных пластов 28 1.6 Физико-химические свойства нефти, газа и пластовой воды 31 1.7 Энергетическая

  Рейтинг:
  Слов: 11,850  •  Страниц: 48
 • Анализ угроз и рисков в предпринимательстве

  Анализ угроз и рисков в предпринимательстве

  СОДЕРЖАНИЕ: СОДЕРЖАНИЕ 2 ВВЕДЕНИЕ 3 ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РИСКОВ И УГРОЗ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ 5 1.1 Понятие, классификация рисков в предпринимательстве 5 1.2 Методы анализа и оценки рисков 10 ГЛАВА 2 АНАЛИЗ ВАЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ПУТИ ИХ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ 14 2.1 Важность управления рисками в обеспечении экономической безопасности предприятия 14

  Рейтинг:
  Слов: 4,354  •  Страниц: 18
 • Аналитическая записка на тему "предприниматель стремится откусить немного больше, чем он может прожевать"

  Аналитическая записка на тему "предприниматель стремится откусить немного больше, чем он может прожевать"

  Рой Эш, соучредитель Litton Industrie, говорил, что «предприниматель стремится откусить немного больше, чем он может прожевать, надеясь, что он быстро научится жевать». Это высказывание о том, что для достижения своих целей нельзя стоять на месте и нужно делать больше, чем ты можешь. Именно так поступил Билл Гейтс, когда был еще

  Рейтинг:
  Слов: 282  •  Страниц: 2
 • Ассортимент хлеба и хлебобулочных изделий, реализуемых в магазине «Айно» Лоухского РАЙПО

  Ассортимент хлеба и хлебобулочных изделий, реализуемых в магазине «Айно» Лоухского РАЙПО

  Министерство образования Республики Карелия Филиал ГАПОУ РК «Колледж технологии и предпринимательства» в г. Суоярви. ПИСЬМЕННАЯ ЭКЗАМЕННАЦИОННАЯ РАБОТА Тема: Ассортимент хлеба и хлебобулочных изделий, реализуемых в магазине «Айно» Лоухского РАЙПО Обучающаяся группы: Т-34 Симанова Анна Витальевна Профессия: 38.01.02. Продавец, контролер-кассир Руководитель: Максимова Людмила Ивановна Допустить к защите: ______________________________________________ Оценка Дата Председатель

  Рейтинг:
  Слов: 16,018  •  Страниц: 65

Перейти на страницу
Поиск
Расширенный поиск