Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Уголовное право

1,159 Правовые дисциплины Бесплатные рефераты: 1 - 30

Перейти на страницу
 • Alain de Bernardy de Sigoyer

  Alain de Bernardy de Sigoyer

  ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЮСТИЦИИ (РПА МИНЮСТА РОССИИ)»ВГУЮ (РПА МИНЮСТА РОСИИИ) ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ Исследовательская работа "Alain de Bernardy de Sigoyer» Выполнил студент1 курса 1 группыОчной формы обученияЯсинский Семен Витальвич Научный руководитель к. ю. н., профессор Нагих Сергей Иванович ​ Москва 2019 Содержание Введение.............................................................................................3 1.

  Рейтинг:
  Слов: 1,113  •  Страниц: 5
 • Oсoбeннoсти pаскpытия сoтpудниками OВД пpичинeния смepти пo нeoстopoжнoсти

  Oсoбeннoсти pаскpытия сoтpудниками OВД пpичинeния смepти пo нeoстopoжнoсти

  МИНOБРНАУКИ РОССИИ Фeдepальнoe гoсудаpствeннoe бюджeтнoe oбpазoватeльнoe учpeждeниe высшeгo oбpазoвания «ПEНЗEНСКИЙ ГOСУДАРСТВEННЫЙ УНИВEРСИТEТ» ИНСТИТУТ НEПРEРЫВНOГO OБРАЗOВАНИЯ МНOГOПРOФИЛЬНЫЙ КOЛЛEДЖ Кафeдpа «Пpавooxpанитeльная дeятeльнoсть»/кафeдpа «Пpавo и opганизация сoциальнoгo oбeспeчeния» ДИПЛOМНАЯ РАБOТА Oсoбeннoсти pаскpытия сoтpудниками OВД пpичинeния смepти пo нeoстopoжнoсти Автop - студeнт гpуппы ________ _____________ Зинина O.Ю. (пoдпись, дата) (фамилия, инициалы) Рукoвoдитeль ___________ _____________

  Рейтинг:
  Слов: 13,271  •  Страниц: 54
 • Types of crimes

  Types of crimes

  ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТІРЛІГІ СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ УНИВЕРСИТЕТІ СРО Пән:Абай әлемі Тақырыбы: Орындаған:Серикболсынов Р. Топ:ОП-813 Тексерген:Аубакирова К. Семей 2018ж Types of crimes Modern world is in constant struggle against various crimes. Each country has its department or organization for crime prevention, but it does not mean the

  Рейтинг:
  Слов: 3,265  •  Страниц: 14
 • Абайсызда қазаға ұшыратудың қылмыстық құқықтық және криминологиялық аспектілері

  Абайсызда қазаға ұшыратудың қылмыстық құқықтық және криминологиялық аспектілері

  МАЗМҰНЫ КІРІСПЕ…………….…………………………………………………………........4 I АБАЙСЫЗДА ҚАЗАҒА ҰШЫРАТУДЫҢ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҚ СИПАТТАМАСЫ.................................................................................................10 1.1 Абайсызда қазаға ұшыратудың түсінігі ………..………………....…….......10 1.2 Абайсызда қазаға ұшырату құрамының объективтік белгілері …..…....….19 1.3 Абайсызда қазаға ұшырату құрамының субъективтік белгілері …….........25 1.4 Абайсызда қазаға ұшыратуға жаза қолдану ерекшеліктері және саралау жүргізу мәселелері..............................................................................................38 II АБАЙСЫЗДА ҚАЗАҒА ҰШЫРАТУДЫҢ КРИМИНОЛОГИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ....................................................................................................51 2.1Абайсызда қазаға

  Рейтинг:
  Слов: 23,535  •  Страниц: 95
 • Абайсызда қазаға ұшыратудың қылмыстық құқықтық және криминологиялық аспектілері

  Абайсызда қазаға ұшыратудың қылмыстық құқықтық және криминологиялық аспектілері

  МАЗМҰНЫ КІРІСПЕ…………….…………………………………………………………........4 I АБАЙСЫЗДА ҚАЗАҒА ҰШЫРАТУДЫҢ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҚ СИПАТТАМАСЫ.................................................................................................10 1.1 Абайсызда қазаға ұшыратудың түсінігі ………..………………....…….......10 1.2 Абайсызда қазаға ұшырату құрамының объективтік белгілері …..…....….19 1.3 Абайсызда қазаға ұшырату құрамының субъективтік белгілері …….........25 1.4 Абайсызда қазаға ұшыратуға жаза қолдану ерекшеліктері және саралау жүргізу мәселелері..............................................................................................38 II АБАЙСЫЗДА ҚАЗАҒА ҰШЫРАТУДЫҢ КРИМИНОЛОГИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ....................................................................................................51 2.1Абайсызда қазаға

  Рейтинг:
  Слов: 23,535  •  Страниц: 95
 • Авторлық және сабақтас құқықтардық қылмыстық құқықтық қорғау

  Авторлық және сабақтас құқықтардық қылмыстық құқықтық қорғау

  КІРІСПЕ Дипломдық жұмыстың жалпы сипаттамасы. Дипломдық жұмыста Қазақстан Республикасының авторлық және сабақтас құқықтар туралы заңнамасына шолу жасалып, авторлық және сабақтас құқықтарды қорғау жолдары аталып өтті. Қазақстан Республикасының Авторлық және сабақтас құқықтарды бұзу қылмыстық құқық бұзушылығына сипаттама беріліп, осы салада бұзушылықтарды болдырмау жөніндегі ұсыныстар тұжырымдалды. Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Интеллектуалдық меншік құқығы

  Рейтинг:
  Слов: 20,004  •  Страниц: 81
 • Адам құқығын қорғау мәселесін мемлекет және құқық негіздері сабағында оқыту әдістемесі

  ЖОСПАР: Кіріспе.............................................................................................................3 І тарау. Бас бостандықтарынан айрылған адамдардың құқықтық жағдайлары ...................................................................................7 1.1. Бас бостандықтарынан айрылғандар адамдар түсінігі, сипаттамасы, негізгі міндеттері.....................................................................7 1.2.Бас бостандықтарынан айрылғандардың негізгі құқықтары мен мәртебелерінің ерекшелігі....................................................................16 ІІ тарау. Бас бостандықтарынан айрылғандардың заңды мүдделері........25 2.1. Бас бостандығынан айрылғандардың жеке басы қауіпсіздігін қамтамасыз ету........................................................................25 2.2. Бас бостандығынан айрылғандардың халықаралық шарттармен

  Рейтинг:
  Слов: 11,437  •  Страниц: 46
 • Адам өмірі мен денсаулығы

  Адам өмірі мен денсаулығы

  МАЗМҰНЫ КІРІСПЕ....................................................................................................................3 1 АДАМ ӨМІРІ МЕН ДЕНСАУЛЫҚҚА ҚАУІП ТӨНДІРЕТІН ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАРДЫҢ ЖАЛПЫ СИПАТТАМАСЫ…………………………….......................……………........….5 1.1 Адам өмірі мен денсаулыққа қауіп төндіретін қылмыстық құқық бұзушылықтар...........……………………...…..................……………….........….5 2 АДАМ ӨМІРІ МЕН ДЕНСАУЛЫҚҚА ҚАУІП ТӨНДІРЕТІН ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ............…........................……….9 2.1 Адам өмірі мен денсаулыққа қауіп төндіретін қылмыстық құқық бұзушылықтың объективтік белгілері..............................................................….9 2.2 Адам өмірі мен

  Рейтинг:
  Слов: 7,092  •  Страниц: 29
 • Адвокатская деятельность: содержание, формы, задачи

  Адвокатская деятельность: содержание, формы, задачи

  Список использованной литературы………………………………….…..…….25 Заключение………………………………………………………………….........22-24 неприкосновенности……………………………………………………………..20-21 4.3. Гарантии независимости адвокатской деятельности и адвокатской, 4.2. Приостановление и прекращение статуса адвоката………………………19-20 4.1. Приобретение и присвоение статуса адвоката…………………………….18-19 Правовой статус адвоката по законодательству РФ. Глава 4. Права и обязанности адвоката…………………………………………………..16-17 Глава 3. 2.3 Федеральная палата адвокатов Российской Федерации…………………...14-15 2.2. Адвокатская палата субъекта Российской Федерации

  Рейтинг:
  Слов: 6,294  •  Страниц: 26
 • Административная ответственность за коррупционные правонарушения

  Административная ответственность за коррупционные правонарушения

  Содержание Введение……………………………………………………………...…………3 1. Понятие и признаки коррупции…………………………………………….5 2. Административная ответственность за коррупционные правонарушения………………………………………………………………9 Заключение…………………………………………………………………….13 Библиографический список…………………………………………………..14 Введение Актуальность данной темы состоит в том, что среди основных проблем современности, от разрешения которых напрямую зависит будущее формирование мирового сообщества, одной из наиболее актуальных является проблема коррупции. Это связано с тем, что коррупция

  Рейтинг:
  Слов: 2,111  •  Страниц: 9
 • Актуальные вопросы назначения наказания по совокупности преступлений

  Актуальные вопросы назначения наказания по совокупности преступлений

  Совокупность преступлений ________________ Содержание Введение…………………………………………………………………………...3 Глава 1. Совокупность преступлений как форма множественности…………..5 §1. История развития совокупности как формы множественности в российском уголовном праве…………………………………………………….5 §2. Понятие и формы множественности преступлений, отличительные особенности совокупности……………………………………………………….7 Глава 2. Актуальные вопросы назначения наказания по совокупности преступлений…………………………………………………………………….13 §1. Основные вопросы назначения наказаний по совокупности преступлений (включая

  Рейтинг:
  Слов: 5,243  •  Страниц: 21
 • Актуальные вопросы соучастия в уголовном законодательстве

  Актуальные вопросы соучастия в уголовном законодательстве

  КГАПОУ «Кунгурский многопрофильный техникум» КУРСОВАЯ РАБОТА По дисциплине «Уголовное право» Тема: Актуальные вопросы соучастия в уголовном законодательстве Выполнил: студентка группы ПД 3-15 Быкова Мария Дмитриевна Научный руководитель: преподаватель Батуева Наталья Юрьевна Кунгур 2017 ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………….……….…3 ГЛАВА I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОУЧАСТИЯ В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ……………………………………...…………...……..… 5 1. История института соучастия в

  Рейтинг:
  Слов: 6,164  •  Страниц: 25
 • Актуальные проблемы борьбы с преступлениями против общественного порядка

  Актуальные проблемы борьбы с преступлениями против общественного порядка

  А.В. Бадмаев, магистрант Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления (г. Улан-Удэ) 670013, Россия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 40в, +7(3012) 413162 e-mail: aldar.badmaev.2014@mail.ru УДК 343.593 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА Аннотация. Данная статья посвящена актуальным проблемам борьбы с преступлениями против общественного порядка. Автор рассматривает наиболее распространенные уголовные деяния

  Рейтинг:
  Слов: 2,627  •  Страниц: 11
 • Актуальные проблемы уголовного законодательства

  Актуальные проблемы уголовного законодательства

  Министерство образования и науки Российской Федерации Вариант 3 Ответ: 1. Согласно закону, место совершения преступления – Грузия 2. Арутюнян будет привлечен к ответственности по закону Грузии Ответ: 1. В МИД РФ будет составлен запрос о передаче лица, ответственного за перевоз иностранных дипломатов, под юрисдикцию страны, в которой совершено правонарушение 2.

  Рейтинг:
  Слов: 259  •  Страниц: 2
 • Актуальные проблемы уголовного права

  Актуальные проблемы уголовного права

  «Актуальные проблемы уголовного права» 1. Студент 4 курса института Патрубенко неоднократно приставал к однокурснику Ивлеву, наносил ему побои. При очередной стычке с Патрубенко Ивлев, разозлившись, нанес ему удар кулаком в голову. Патрубенко пытался нанести ответные удары, но был удержан другими студентами. Спустя некоторое время у Патрубенко на месте удара появилась

  Рейтинг:
  Слов: 13,613  •  Страниц: 55
 • Актуальные проблемы уголовного права и процесса

  Актуальные проблемы уголовного права и процесса

  ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «ЛУГАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ» ИНСТИТУТ ЮРИСПРУДЕНЦИИ И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА Кафедра правоведения КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по дисциплине «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОГО И УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА» Вариант № 18 Выполнил: студент 1 курса группы ЮИз -181а.м Павлюк В.В. Проверил: доцент Гостев В.В. Луганск

  Рейтинг:
  Слов: 4,809  •  Страниц: 20
 • Актуальные уголовно–правовые и криминологические проблемы противодействия мошенничеству

  Актуальные уголовно–правовые и криминологические проблемы противодействия мошенничеству

  Актуальные уголовно–правовые и криминологические проблемы противодействия мошенничеству СОДЕРЖАНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ........................................................ 3 ВВЕДЕНИЕ..................................................................................................... 4 1 МОШЕННИЧЕСТВО В СВЕТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ................................................................................................. 13 1.1 Воздействие интеграции мировой финансовой системы и технического прогресса на мошенничество………………………………... 13 1.2 Современные тенденции мошенничества в Таможенном союзе Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации… 26 2

  Рейтинг:
  Слов: 43,099  •  Страниц: 173
 • Амнистия и помилование

  Амнистия и помилование

  Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Ленинградский областной филиал Санкт-Петербургского университета МВД России» Кафедра общеправовых дисциплин Курсовая работа По уголовному праву на тему: "Амнистия и помилование" Выполнил: курсант 731 взвода рядовой полиции Лиманова Татьяна Вадимовна факультета №7 Ленинградская область 2018г. Содержание Введение 3 1.Понятие и сущность амнистии 5 2.

  Рейтинг:
  Слов: 6,233  •  Страниц: 25
 • Амнистия и помилование в Республике Беларусь

  Амнистия и помилование в Республике Беларусь

  Реферат Курсовая работа 33 страницы, приложение, 25 источников. Ключевые слова: амнистия, помилование, история, правовое регулирование, содержание, значение и сущность амнистии и помилования в Республике Беларусь, Конституция Республики Беларусь. Объектом исследования являются институты амнистии и помилования в Республике Беларусь, из сущность, их значение для государства и общества и их роль в

  Рейтинг:
  Слов: 10,762  •  Страниц: 44
 • Амнистия и помилование. Условия и особенности применения

  Амнистия и помилование. Условия и особенности применения

  КУРСОВАЯ РАБОТА на тему: «Амнистия и помилование. Условия и особенности применения» 2018 г ________________ Оглавление Введение 3 Глава 1. Уголовно–правовая характеристика амнистии и помилования 5 1.1. Понятие амнистии и акта об амнистии 5 1.2. Понятие помилования и право на помилование 15 1.3. Соотношение института амнистии и помилования 18 Глава 2.

  Рейтинг:
  Слов: 7,896  •  Страниц: 32
 • Амнистия и помилование: соотношение и правовые последствия

  Амнистия и помилование: соотношение и правовые последствия

  Министерство внутренних дел Российской Федерации Дальневосточный юридический институт Владивостокский филиал Кафедра уголовного права и криминологии КУРСОВАЯ РАБОТА на тему: «Амнистия и помилование: соотношение и правовые последствия» Выполнил: курсант 2 курса 201 учебной группы рядовой как полиции Н.В. Лебедянцев Руководитель: преподаватель кафедры уголовного права и криминологии майор полиции О.В. Золотарёва ________________________

  Рейтинг:
  Слов: 5,647  •  Страниц: 23
 • Амнистия как способ освобождения от уголовной ответственности

  Амнистия как способ освобождения от уголовной ответственности

  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования РОCCИЙCКИЙ ГОCУДАРCТВЕННЫЙ УНИВЕРCИТЕТ ПРАВОCУДИЯ Очный юридический факультет КУРCОВАЯ РАБОТА по дисциплине уголовное право Амнистия как способ освобождения от уголовной ответственности. Выполнил: Студент 2 курса Очной формы обучения Григорьев Д.М. Научный руководитель: Кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры Талаев Илья Владимирович Дата представления работы

  Рейтинг:
  Слов: 10,323  •  Страниц: 42
 • Аналіз загальної та особливої частини Кримінального кодексу України

  Аналіз загальної та особливої частини Кримінального кодексу України

  ЗМІСТ ВСТУП……………………………………………………………………………….3 РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ…………………………………….......7 1.1. Поняття та загальна характеристика Загальної частини кримінального права України………………………………………………………………………………7 1.2. Система Загальної частини кримінального права України…………………11 1.3. Значення Загальної частини кримінального права України………………..15 РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ……………………………………….18 2.1. Поняття та загальна характеристика Особливої

  Рейтинг:
  Слов: 11,604  •  Страниц: 47
 • Аналіз складу злочину за вироком

  Аналіз складу злочину за вироком

  Аналіз складу злочину за вироком №12019110230000468 від 25 травня 2019 року районного суду м. Бровари Об’єкт Безпосередній об’єкт (основний) - Життя особи. Безпосередній об’єкт (додатковий) - Життя та здоров’я особи. Предмет - Потерпілий - ОСОБА_3. Об’єктивна сторона: діяння у формі (дії чи бездіяльності) - 1. Посягання на життя ОСОБА_3. Наслідки

  Рейтинг:
  Слов: 663  •  Страниц: 3
 • Анализ деятельности участкового уполномоченного полиции по охране общественного порядка

  Анализ деятельности участкового уполномоченного полиции по охране общественного порядка

  ОГЛАВЛЕНИЯ ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………………2 ГЛАВА. 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СЛУЖБЫ УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ ПО ОБЩЕСТВЕННОМУ ПОРЯДКУ И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗАПАСНОСТИ 1. .История становления службы участковых уполномоченных полиции ……….4 1.2.Понятие и общественного порядка и безопасности…………………………………………………………………………..7 ГЛАВА. 2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ ПО ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА НА ЗАКОЕПЛЕННОМ УЧАСТКЕ 2.1. Правовое службы участковых полиции,

  Рейтинг:
  Слов: 6,187  •  Страниц: 25
 • Анализ законодательства в сфере использования права на необходимую оборону

  Анализ законодательства в сфере использования права на необходимую оборону

  СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 3 ГЛАВА 1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНСТИТУТА НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ В РОССИИ 6 1.1. ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ И СОДЕРЖАНИЕ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ 6 1.2. УСЛОВИЯ ПРАВОМЕРНОСТИ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ 8 ГЛАВА 2. ПРЕВЫШЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ 11 ГЛАВА 3. МНИМАЯ ОБОРОНА 18 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 20 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 22 ПРИЛОЖЕНИЕ 25  

  Рейтинг:
  Слов: 4,458  •  Страниц: 18
 • Анализ наказания в виде пожизненного лишения свободы

  Анализ наказания в виде пожизненного лишения свободы

  Оглавление ВВЕДЕНИЕ 3 ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОЖИЗНЕННОМ ЛИШЕНИИ СВОБОДЫ 6 1.1. Понятие и сущность пожизненного лишения свободы 6 1.2. Место и роль пожизненного лишения свободы в системе уголовных наказаний Российской Федерации 8 ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ АСПЕКТОВ НАЗНАЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ПОЖИЗНЕННОГО ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 12

  Рейтинг:
  Слов: 5,551  •  Страниц: 23
 • Анализ особенностей участия прокурора в гражданском процессе

  Анализ особенностей участия прокурора в гражданском процессе

  Оглавление Введение 3 Глава 1. ПРАВОВОЙ СТАТУС ПРОКУРОРА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ. 4 1.1. Прокурор, как специальный субъект гражданских процессуальных правоотношений. 4 1.2. Цели и задачи участия прокурора в гражданском процессе. 8 Глава 2. ОСНОВАНИЯ И ФОРМЫ УЧАСТИЯ ПРОКУРОРА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 13 2.1. Обращение в суд с заявлением о возбуждении

  Рейтинг:
  Слов: 5,143  •  Страниц: 21
 • Анализ особенности уголовной ответственности за фальшивомонетничества

  Анализ особенности уголовной ответственности за фальшивомонетничества

  СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………… 3 ГЛАВА 1. СОЦИАЛЬНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВО …………………………………………………..…………………………….. 6 § 1. Общественная опасность фальшивомонетничества …… 6 § 2. История развития нормы об уголовной ответственности за фальшивомонетничество ………..…………………………………………………. 8 ГЛАВА 2. УГОЛОВНО – ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА 29 § 1. Объективные признаки………………….…………………………. 29 § 2. Субъективные признаки ………….………………………………….

  Рейтинг:
  Слов: 15,745  •  Страниц: 63
 • Анализ системы и структуры умысла как формы вины

  Анализ системы и структуры умысла как формы вины

  ВВЕДЕНИЕ Актуальность данной темы исследования обусловлена тем, что наиболее сложной для установления и доказательства является субъективное сторона состава преступления, где составной частью является вина. В каждом конкретном случае необходимо правильно установить именно ту форму вины, которая предусмотрена уголовным законом. В связи с обозначенным, следует отметить, что форма вины в ряде

  Рейтинг:
  Слов: 2,745  •  Страниц: 11

Перейти на страницу
Поиск
Расширенный поиск