Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Лексико-семантичні особливості мови

Автор:   •  Май 27, 2019  •  Реферат  •  609 Слов (3 Страниц)  •  27 Просмотры

Страница 1 из 3

Два основних фактори, які повною мірою влучно характеризують

сучасне суспільство й тісно пов'язані один із одним, це – «інформаційне

суспільство» та «суспільство споживання». Бурхливий розвиток

інформаційних технологій змусив соціологів, політиків і лінгвістів твердити

про перехід із атомної ери в інформаційну, що призвело (не в останню чергу

за допомогою реклами) до формування «суспільства споживання»,

товариства, в якому споживання стало головним змістом суспільного життя,

відтіснивши на другий план виробництво та накопичення [1].

Рекламу називають двигуном торгівлі, «інформатором» про досягнення

у різних галузях виробництва через швидке ознайомлення споживача з

новими стандартами життя, а іноді і нав'язування їх.

Сам термін «реклама» походить від латинського слова "reklamare"

(«голосно кричати» або «сповіщати»). Американської Асоціації Маркетингу

пропонує наступне визначення реклами: вона є «... будь-якою формою

неособистого представлення і просування ідей, товарів або послуг,

оплачуваною точно встановленим замовником», яка служить для залучення

уваги потенційних споживачів до об'єкта рекламування, використовуючи при

цьому найбільш ефективні прийоми та методи з урахуванням конкретної

ситуації [16, ст. 76].

Можна сказати, що мета реклами зводиться до того, щоб переконати

потенційних споживачів у корисності товару або послуги та привести його до

думки про необхідність купити їх.

А. Дейян цитує таку думку відомого соціолога Едгара Марона, який

стверджує, що вплив реклами полягає в тому, «що вона перетворює товар на

подобу наркотику, немов впорскує в нього дурманне зілля, завдяки якому

придбання товару миттєво викликає у покупця відчуття полегшення, що

межує з ейфорією, і надовго поневолює його. Якщо рекламне оголошення є

оптимальним за задумом і формою, воно повинно одночасно викликати

захват і тривогу, створювати нудне передчуття задоволення і бажання будь-

що-будь його отримати» [16, ст. 172].

Метою реклами визначаються її функції. Дослідники виділяють такі

функції:

1) економічну функцію: вміла реклама стимулює збут товарів і послуг,а

також сприяє зростанню прибутку;

2) інформаційну функцію: інформування споживачів про товари і

послуги;

3) комунікативну функцію: реклама інформує та створює імідж

товаровиробників і тих, хто пропонує послуги;

4) естетичну функцію: дослідники зауважують тісний зв'язок реклами

та мистецтва, прагнення першої використовувати всі передові прийоми

останнього, а іноді і саму рекламу вважають одним із видів мистецтва, аж до

організації міжнародних

...

Скачать:   txt (9.1 Kb)   pdf (38.5 Kb)   docx (11.5 Kb)  
Продолжить читать еще 2 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club