Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Художня праця як засіб естетичного виховання дітей дошкільного віку

Автор:   •  Январь 20, 2019  •  Курсовая работа  •  5,595 Слов (23 Страниц)  •  783 Просмотры

Страница 1 из 23

ЗМІСТ

ВСТУП        3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ        5

1.1 Естетичне виховання: поняття, критерії естетичної вихованості        5

1.2. Форми і методи естетичного виховання дошкільників        8

РОЗДІЛ 2. ХУДОЖНЯ ПРАЦЯ ЯК ЗАСІБ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ        14

2.1 Типи художньої праці, техніка та прийоми роботи        14

2.2 Аналіз системи педагогічної роботи з навчання дітей старшого дошкільного віку художньої праці.        17

ВИСНОВКИ        25

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ        26

ВСТУП

Актуальність дослідження. На сучасному етапі розвитку нашої держави, на тлі економічних і політичних змін, метою навчально-виховного процесу є всебічний розвиток дитини.

Останнім часом зросла увага до проблем теорії і практики художньо-естетичного виховання як найважливішого засобу формування ставлення до дійсності, засобу морального і розумового виховання, тобто як засобу формування всебічно розвиненої, духовно багатої особистості.

Саме в дошкільному віці закладаються всі основи всього майбутнього розвитку людства. Дошкільний вік найважливіший етап розвитку та виховання особистості. Цей період залучення дитини до пізнання навколишнього світу, період його початковій соціалізації. Саме в цьому віці активізується самостійність мислення, розвивається пізнавальний інтерес дітей і допитливість.

У зв’язку з цим особливої актуальності набуває виховання у дошкільнят художнього смаку, формування у них творчих умінь, усвідомлення ними почуття прекрасного.

На сьогоднішній день проблема гармонійного розвитку дитини як основа формування майбутньої особистості має всеохоплюючий характер. Воно залежить від успішного розв’язання багатьох виховних завдань, серед яких особливе місце займає питання естетичного виховання.

Останні два десятиліття психологи і педагоги активно шукають вихід із ситуації, проводячи дослідження з метою пошуку нових методологічних підходів до проблеми становлення індивіда як особистості і творчої індивідуальності в сучасних умовах.

Таким чином, актуальність педагогічної теорії та педагогічної дійсності, необхідність їх вирішення визначили тему дослідження: «Художня праця як засіб естетичного виховання дітей дошкільного віку».

Мета дослідження полягає у вивченні та узагальненні теоретичного матеріалу по темі.

Завдання дослідження:

- Розкрити поняття естетичне виховання;

- Критерії естетичної вихованості;

- Форми і методи естетичного виховання дошкільників.

- Розкрити поняття та класифікацію художньої праці;

- Вивчити педагогічний досвід по естетичному вихованню дошкільнят засобами художньої праці.

Об’єкт дослідження: процес естетичного виховання дітей дошкільного віку.

Предмет дослідження: художня праця як засіб естетичного виховання дошкільників.

        Гіпотеза дослідження: припускаємо, що художня праця є ефективним засобом естетичного виховання дошкільника.

        Методи дослідження: теоретичний аналіз психолого-педагогічної і психолого-методичної літератури з проблеми дослідження; вивчення та узагальнення педагогічного досвіду, спостереження, бесіда, аналіз документації, педагогічний експеримент, обробка отриманих результатів.

...

Скачать:   txt (75.2 Kb)   pdf (287.4 Kb)   docx (36.4 Kb)  
Продолжить читать еще 22 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club