Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Соціально - педагогічні технології формування здорового способу життя у підлітків

Автор:   •  Май 25, 2023  •  Курсовая работа  •  6,544 Слов (27 Страниц)  •  85 Просмотры

Страница 1 из 27

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

           Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи

Реєстраційний № _______

«____» ______________ 2023 р.

                                                 КУРСОВА РОБОТА

З соціальної педагогіки і соціальної роботи

на тему:

Соціально – педагогічні технології у формуванні здорового способу життя підлітків

Студентки 3 курсу групи СП - 20

психолого-педагогічного факультету

першого (бакалаврського) рівня

спеціальності 231 Соціальна робота

Гаврилової Юлії Олександрівни

Керівник:

кандидат педагогічних наук, доцент,завідувач кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи

Шимко Ія Миколаївна

Оцінка:

Національна шкала ________________

Шкала ECTS ____ Кількість балів ____

Члени комісії  ________ _____________

                                              (підпис)                       (прізвище та ініціали)

                              ________ ________________

                                               (підпис)                      (прізвище та ініціали)

                              ________ ________________

                                               (підпис)                      (прізвище та ініціали)

                              ________ ________________

                                               (підпис)                      (прізвище та ініціали)

                                         Кривий Ріг – 2023

                                                  ЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………………………………3

Розділ 1. Теоретичні основи формування здорового способу життя   підлітків через соціально – педагогічні технології …………………………………………5

   1.1 Поняття «здоров'я», та здорового способу життя у соціально – педагогічному аспекті  ……………………………………………………………5

   1.2 Особливості фізичного та соціально – психологічного розвитку підлітків…………………………………………………………………………….7

 Розділ 2. Практичний аспект соціально – педагогічних технологій з формування здорового способу життя у підлітків………………………………11

   2.1. Методики формування здорового способу життя підлітків………………11

   2.2 Система соціально-педагогічних технологій щодо формування  здорового способу життя підлітків ………………………………………………………….20

Висновки……………………………………………………………………………25

Список використаної літератури…………………………………………………27

                                                   

                                                     

                                                  ВСТУП

Актуальність дослідження. Питання про виховання потреби у здоровому способі життя є досить актуальним і важливим у даний час. Проблема збереження та цілеспрямованого формування здоров’я дітей та молоді в сучасних умовах розвитку українського суспільства має виключну значимість та актуальність, оскільки безпосередньо пов’язана із проблемою існування держави. Життя і здоров’я людини є найвищою цінністю й одним із головних показників цивілізованості суспільства [4, с.8].

Здоров’я підростаючого покоління і формування правильного поняття про здоровий спосіб життя у молоді, є головним завданням системи національної освіти. Зокрема, на необхідність удосконалення роботи системи освіти щодо збереження та зміцнення фізичного, психічного, соціального та морального здоров’я, формування в них умінь та навичок здорового способу життя.

Бути здоровим - це природне бажання і прагнення людини, її неусвідомлена потреба. Здоров’я - основа всіх наших справ і починань, трудових і творчих завершень,сподівань, надій на майбутнє. Відсутність здоров’я, повна або часткова  забирає у людини багато повсякденних радощів, активного життя,праці,кохання ,тому за усіх часів здоров’я було і залишається основною сутністю існування [19, с.16].

...

Скачать:   txt (77.4 Kb)   pdf (253.1 Kb)   docx (222 Kb)  
Продолжить читать еще 26 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club