Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Халықаралық жария құқығы

Автор:   •  Апрель 9, 2018  •  Анализ книги  •  5,732 Слов (23 Страниц)  •  625 Просмотры

Страница 1 из 23

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Ш.ЕСЕНОВ АТЫНДАҒЫ КАСПИЙ МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖӘНЕ ИНЖИНИРИНГ УНИВЕРСИТЕТІ

«ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ» ИНСТИТУТЫ

«ҚҰҚЫҚТАНУ» КАФЕДРАСЫ

УСЕНБАЕВА А.У.

«ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖАРИЯ ҚҰҚЫҒЫ» ПӘНІ БОЙЫНША СЫЗБАЛАР АЛЬБОМЫ

(5В030100 – «Юриспруденция» мамандығы студенттеріне арналған оқу-әдістемелік құрал)

Ақтау, 2013

УДК 349.6 (075.8)

ББК 67. 407 я 73

     У 73

Сын-пікір берушілер: з.ғ.д., профессор

                                      з.ғ.к., доцент Алибеков С.К.

                                      з.ғ.к. Мусабаева Г.Н.

Усенбаева А.У.

У 73 «Халықаралық жария құқығы» пәні бойынша сызбалар альбомы. Оқу-әдістемелік құрал – Ақтау: Ш.Есенов атындағы КМТжИУ, 2013. - 78 бет.

                         ISBN 978-601-7276-60-7

Ұсынылып отырған оқу-әдістемелік құралда халықаралық жария құқығы  пәнінің негізгі анықтамалары, түсініктері, соның ішінде халықаралық жария құқығының түсінігі, қағидалары, қайнар көздері,  халықаралық құқықтың субьектілері, халықаралық шарттар, халықаралық теңіз және өзен құқығы, халықаралық ұйымдардың құқықтық мәртебесі, Біріккен Ұлттар Ұйымы, халықаралық әуе, ғарыш құқықтары, халықаралық экологиялық, экономикалық, гуманитарлық құқықтары, дипломатиялық және консулдық құқықтары, халықаралық қауіпсіздік және қылмыспен қарсы күрестегі мемлекеттердің ынтымақтастығы жөнінде қарастырылған.

Оқу-әдістемелік құралында халықаралық жария құқығы пәнінің дәріс және практика (тәжірибе) сабақтарына арналған тақырыптары бойынша кестелер, өзін-өзі тексеру сұрақтары, студенттің білімін тексеру үшін тест сұрақтары және нормативтік құқықтық актілер мен пайдаланылатын әдебиеттер тізімі қамтылған.

Оқу-әдістемелік құралы заң мамандығының студенттеріне арналған.

УДК 349.6 (075.8)

ББК 67. 407 я 73

 

Ш.Есенов атындағы Каспий Мемлекеттік Технологиялар және Инжиниринг Университетінің Оқу-әдістемелік кеңесінің шешімі бойынша басылып шығарылды.

ISBN 978-601-7276-60-7

© Ш.Есенов атындағы КМТжИУ университеті, 2013

МАЗМҰНЫ

Алғысөз.........................................................................................................................4

1-тарау.

1-тақырып. Қазіргі халықаралық құқық құқықтың ерекше жүйесі ретінде және оның мазмұны..............................................................................................................5

2-тақырып. Халықаралық – құқықтық ғылымның және халықаралық құқықтың тарихы...........................................................................................................................7

3-тақырып. Халықаралық құқықтың қайнар көздері...............................................8

4-тақырып. Халықаралық құқықтың қағидалары...................................................11

5-тақырып. Халықаралық және мемлекетішілік құқықтың бір–бірімен өзара байланысы және қатынасы.......................................................................................13

6-тақырып. Халықаралық құқықтың субьектілері, тану және құқық қабылдаушылық.........................................................................................................14

7-тақырып. Аумақ (территория) және шекара........................................................15

8-тақырып. Халықаралық шарттар құқығы............................................................16

9-тақырып. Халықаралық теңіз және өзен құқығы................................................24

10-тақырып. Халықаралық ұйымдардың құқықтық мәртебесі.............................25

11-тақырып. Біріккен Ұлттар Ұйымы (БҰҰ) әмбебап халықаралық ұйым ретінде.........................................................................................................................29

12-тақырып. Халықаралық – құқықтық жауапкершілік........................................30

13-тақырып. Халықаралық әуе құқығы...................................................................31

14-тақырып. Халықаралық құқықтағы адам құқықтарын қорғау.........................32

15-тақырып. Халықаралық құқық және әуе кеңістігін игеру................................33

16-тақырып. Халықаралық экономикалық құқық..................................................34

17-тақырып. Халықаралық гуманитарлық құқық...................................................38

...

Скачать:   txt (83.2 Kb)   pdf (1.4 Mb)   docx (354.4 Kb)  
Продолжить читать еще 22 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club