Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

«Рахат» АҚ кондитерлік фабрикасының халықаралық нарықта сапасын жақсарту

Автор:   •  Апрель 18, 2018  •  Дипломная работа  •  19,105 Слов (77 Страниц)  •  683 Просмотры

Страница 1 из 77

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

Л.H. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

Арыстанбек.А.Б

«Рахат» АҚ  кондитерлік фабрикасының халықаралық нарықта сапасын жақсарту

ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС

5В073200 - «Стандарттау, сертификаттау және метрология» мамандығы

Астана 20_


Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі

Л.H. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

«Қорғауға жіберілді»

Кафедра меңгерушісінің м.а.

_____________Байхожаева Б.У

ДИПЛОМДЫҚ  ЖҰМЫС

Тақырыбы: «Рахат» АҚ кондитерлік фабрикасының халықаралық нарықта сапасын жақсарту

5В073200 - «Стандарттау, сертификаттау және метрология» мамандығы бойынша

Орындаған:                                                 А.Б.Арыстанбек

Ғылыми жетекші

т.ғ.к доц. м.а                                                А.С.Альменова

Астана 20_


АҢДАТПА

««Рахат» АҚ кондитерлік фабрикасының халықаралық нарықта сапасын жақсарту» тақырыбындағы дипломдық жобаны                                   кафедрасының доценті _________________________ жетекшілігімен _________________________ әзірлеген.

Аналитикалық бөлімінде автормен Қазақстанның кондитерлік өнімінің нарығы және сапа менеджментінің дамуы, жүйесі және құрылымы қарастырылған, оған қоса СМЖ талдауының теоретикалық алғышарттары және кондитерлік өнімді сертификаттау,идентификаттау және мүмкін фальсификацисы қарастырылған.

Жобалау бөлімінде автор кәсіпорынның қысқаша сипаттамасын қарастырып, сол кәсіпорынның  ИСО 9001талаптарына НАССР жүйесін талдады және оның тиімділігінің негізгі ұсынылған әдісті қолданып есептеді. Негізінде «Рахат» АҚ кондитерлік фабрикасы сапа менеджменті жүйесі жеткілікті деңгейде нәтижелі деп айта аламыз.

Еңбек қорғау бөлімінде еңбек саласындағы негізгі ұғымдар және анықтамалар қарастырылған және еңбек қорғау талаптарын бұзғаны үшін жауапкершілік анықталған.

Экологиялық қауіпсіздік бөлімінде негізгі экологиялық менеджменті жүйесінің жалпы сипаттамасы, оған қарай сол жүйенің әзірлеу және енгізу кезеңдерінде болатын кемшіліктерімен пайдалығы қарастырылған.

Экономикалық бөлімінде диплом жобасын әзірлеу мақсаты мен пәні қарастырылған, соған байланысты экономикалық тиімділігі есептеліп анықталған.

АННОТАЦИЯ

Целью дипломной работы  является: «Улучшение качества продукции АО Рахат на международном рынке» .

Данная дипломная работа состоит из введения, основной части, заключения и списка использованной литературы и приложений. Дополнительно предоставляются 3 рисунков, 20 таблиц в формате А1. Для выполнения дипломной работы было использовано более 20  источников и более 10  международных, государственных стандартов.

Для анализа соответствия требованиям ИСО 9001 систем качества предприятия были предусмотрены расчеты оценки эффективности, метрологическое обеспечение предприятия, также рассмотрена ответственность за охрану безопасности жизни и здоровья участников производственной деятельности.

Терминдер мен анықтамалар 

Аудит (сәйкестікті растау сферасында): Сәйкестікті растау бойынша аккредиттелген органдардың және (немесе) сынау зертханаларының (орталықтарының), сонымен қатар тапсырушы ынтасы бойынша жүргізілетін сертификатталған өнім, қызмет, процестер, бекітілген талапқа сәйкес сапа менеджмент жүйесінің сәйкестігін бақылау бойынша жүйелі, тәуелсіз құжатталған талдау.

...

Скачать:   txt (279.2 Kb)   pdf (745.9 Kb)   docx (233.9 Kb)  
Продолжить читать еще 76 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club