Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Техникалық реттеу саласында халықаралық ынтымақтастық

Автор:   •  Апрель 6, 2018  •  Реферат  •  5,478 Слов (22 Страниц)  •  545 Просмотры

Страница 1 из 22

Мазмұны

Кіріспе

3

1.

Негізгі ережелер. Қолданылу саласы

4

2.

Нормативтік сілтемелер

3.

Терминдер мен анықтамалар

6

4.

Техникалық реттеу обьектілері және субьектілері

7

5.

Жалпы ережелер

9

6.

Мемлекеттік техникалық реттеу жүйелерінің нормативтік

талаптары мен ережелерінің құрылымы

12

7.

Техникалық реттеу жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру

13

8.

Сəйкестігін растау

16

9.

Аккредиттеу

18

10.

Сəйкестік сертификаттарын, өнімнің сынаулар хаттамаларын, сəйкестік белгілерін, шет мемлекеттердің тіркеу аттестаттарын мойындау

11.

Техникалық реттеу саласындағы мемлекеттік бақылау жəне қадағалау

19

12.

Техникалық реттеу саласындағы ақпарат жəне нормативтік қамтамасыз ету

20

13.

Техникалық реттеу саласында халықаралық ынтымақтастық

Қорытынды

22

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

23

                                           

Кіріспе

Стандарттау жүйесі – нақты бар және потенциалды мақсаттарға байланысты еркін, көпретті және жалпылама тәртіп бекітумен өнім, қызмет және үрдістерге талаптарды тәртіпке қоюдың тиімді деңгейіне жетуге бағытталған қызмет. Стандарттау жүйесінің мақсаты  әр саладағы нақты да, нормаланған потенциалды міндеттерді шешу үшін белгіленген ұсыныстар, талаптар, ережелер, нормаларды кең әрі бірнеше рет қолдану  арқылы ретке келтіруді  жоғарғы сатыға жеткізу болып табылады. Сонымен қатар стандарттау мақсатына халық денсаулығын және жұмыс істейтіндердің еңбек қауіпсіздігін  қамтамасыз ету жатады.                                                                                              

Мемлекеттік стандарттау жүйесінің ұйымдық құрылымы:                                            

1)стандарттау, метрология  және сертификаттау жөніндегі  уәкілетті органнан, оның  аумақтық  бөлімшелерінен және ведомстволық  бағыныстағы  кәсіпорындарынан;                                                                                                                                      

2)стандарттау саласындағы құзыреттерінің шегінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару органдарынан;                                        

3)жеке және заңды тұлғалардан ,оның ішінде стандарттау жөніндегі техникалық комитеттерден , сарапшы-аудиторлардан ;                                            

4)Қазақсан Республикасы стандарттарының мемлекеттік қорынан тұрады;    

Стандарттау жүйесінің  ролі  қоғамның дамуымен, оның ғылыми-техникалық өрлеуімен, кең көлемдегі экономикалық, әлеуметтік жағдайларымен байланысты  күннен-күнге өседі.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК СТАНДАРТЫ

Қазақстан Республикасының мемлекеттік техникалық реттеу жүйесі

Негізгі ережелер

Енгізілген күні 2006-07-01

1.Қолданылу саласы

Осы стандарт Қазақстан Республикасының техникалық реттеу саласында жұмыстарды ұйымдастыру, сонымен қатар техникалық реттеу саласындағы нормативтік құқықтық актілер талаптарын сақтау үшін мемлекеттік бақылау мен қадағалау, халықаралық ынтымақтастық бойынша негізгі ережелер мен мақсаттарды, мəселелерді, принциптерді, ұйымдастыру құрылымы мен нормативтік құжаттар құрылымдарын белгілейді.

Стандарт ережелері ұйымдық-құқықтық нысаны мен бағынуына байланыссыз техникалық реттеу жүйесінің субъекттеріне, сонымен қатар мемлекеттік органдарына, стандарттау жөніндегі техникалық комитеттеріне,ғылыми-техникалық жəне ғылыми-зерттеулік институттарына жəне ұйымдарына, одақтарына, қауымдастықтарына, басқа қоғамдық бірлестіктеріне, заңды жəне жеке тұлғаларына, техникалық реттеу жүйесінің қатысушыларына қолдануға арналған.

...

Скачать:   txt (84.1 Kb)   pdf (362.9 Kb)   docx (45.5 Kb)  
Продолжить читать еще 21 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club