Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Проект цеху поливу емульсії

Автор:   •  Январь 11, 2021  •  Курсовая работа  •  9,180 Слов (37 Страниц)  •  4 Просмотры

Страница 1 из 37

Державний вищий навчальний заклад
«Український державний хіміко-технологічний університет»
Кафедра технологій палив, полімерів та поліграфічних матеріалів
Факультет харчових та хімічних технологій

КУРСОВА РОБОТА

з предмету: «Технологія та устаткування виготовлення фотоматеріалів»                

На тему: «Проект цеху поливу емульсії»                                                                

                                                                                                                

Студента(ки)      курсу                     групи

напряму підготовки                                      

спеціальності____________________

_______________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник________________________

________________________________

(посада,вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Національна шкала_________________

Кількість балів____ Оцінка: ЕCTS____

Члени комісії:                                                           
                       (підпис)          (прізвище та ініціали)

                                                                               
                       (підпис)          (прізвище та ініціали)

                                                               
               (підпис)          (прізвище та ініціали)

 м. Дніпро 2020 р.

Форма №У 6.01                
Затв. Наказом Мінвузу УРСР
Від 3 серпня 1984 р. №253        

                                                УХДТУ                                                        
                                (назва вищого навчального закладу)

Кафедра                                                                                                               
ДисциплінаТехнологія и оборудование изготовленя фотоматериалов                        
Спеціальність                                                                                                   
Курс             Група                 Семестр                                                                

ЗАВДАННЯ
на курсовий проект (роботу) студента

                                                                                                                                
                                (прізвище, ім`я, по батькові)

1. Тема проекту        Проект цеху  поливу емульсії                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2. Строк здачі студентом проекту (роботи)                                                        
3. Вихідні дані до проекту (роботи)
          Дані діючих підприємств научно -                         технологічної та специальної літератури                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

...

Скачать:   txt (88.5 Kb)   pdf (313.7 Kb)   docx (602.9 Kb)  
Продолжить читать еще 36 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club