Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Психологічні особливості образу майбутнього у підлітків цифрової епохи

Автор:   •  Март 16, 2023  •  Курсовая работа  •  10,959 Слов (44 Страниц)  •  10 Просмотры

Страница 1 из 44

Психологічні особливості образу майбутнього у підлітків цифрової епохи


ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти формування образу майбутнього у підлітків цифрової епохи

  1. Сучасні уявлення про образ майбутнього та його роль у житті людини
  2. Особливості формування образу майбутнього в підлітковому віці
  3. Вплив соціальних мереж на розвиток ідентичності підлітків

Висновки до 1 розділу

Розділ 2. Емпіричне дослідження психологічних особливостей впливу соціальних мереж на підлітків

2.1. Процедура та методика дослідження

2.1.1. Характеристика вибірки

2.1.2. Аналіз методів дослідження

2.2. Основні канали, що впливають на формування особистості підлітків

2.3. Основні тенденції у трансформації ціннісних установок підлітків, які користуються соціальними мережами

2.4. Вплив соціальних мереж на формування особистості та комунікативну поведінку підлітків

2.5. Фактори трансформації ціннісних орієнтацій підлітків під впливом соціальних мереж

Висновки до 2 розділу

Висновки

Список використаних джерел

Додатки


Вступ

Актуальність дослідження полягає втому, що у сучасному світі ранні (традиційні) засоби комунікації - усне слово, лист, книга, телефон, втрачають свою актуальність. Дані комунікації легко (і дедалі частіше), замінює всесвітнє павутиння. Основна функція всесвітньої комп'ютерної мережі – це інформування суспільства [1]. Актуальність обраної теми проведеного дослідження зумовлена тим, що зростає кількість підлітків, які спілкуються в соціальних мережах, яких також не мало. Найбільш відомими є Facebook, Instagram, TikTok, різноманітні меcенджери (Viber, WhatsApp, Telegram та інші), що надають можливість самоствердитися, повідомивши світу свою думку з будь-якого приводу, поділитися фото, відео, аудіо-матеріалами, зняти цікаве відео, запропонувати тему для обговорення, закликати друзів до віртуальної дискусії тощо. Сторінка у соціальній мережі майже набуває значення «ідеального Я» [2]. Виникає інтернет-залежність загалом, коли людина просто не може існувати без віртуального простору, коли реальність їй не цікава. Людина дедалі більше поринає у світ фантазій, вигадки і віртуального спілкування, з допомогою якого отримує необхідну йому соціальну підтримку, тобто включається в якусь соціальну групу (спільнота), де має можливість компенсувати свої потреби у спілкуванні та почутті захищеності [3]. Основним новоутворенням підліткового віку вважається почуття дорослості, яке реалізується у прагненні дитини бути визнаною найближчим соціальним оточенням як доросла самостійна [4]. Разом з цим актуалізується потреба у комунікації з однолітками, де підліток пізнає себе, оволодіває різними способами взаємодії з іншими, що наштовхує його на користування соціальними мережами [4]. Ми можемосказати, що виникнення та розвиток інформаційного середовища суттєво вплинуло на трансформацію системи цінностей суспільства загалом та пріоритетів сучасної людини зокрема. Впровадження нових технологій торкнулося, в першу чергу, соціальних, економічних і культурних підсистем суспільства, що задовольняють основні потреби людини [5]. Незважаючи на переваги, які з'являються у нашому житті у зв'язку з розвитком технологій, велику небезпеку несе вплив нових медіа на підростаюче покоління: розвиток інформаційного суспільства трансформує один із головних процесів життєдіяльності індивіда – соціалізацію. Під впливом розвитку інформаційного суспільства процес соціалізації трансформується в кіберсоціалізацію та набуває як позитивні, і негативні боку. Головною небезпекою на сьогоднішній день є формування ціннісних орієнтацій молоді [6]. Проте все частіше у психологічних дослідженнях доводиться, що інтернет використовується підлітками переважно у розважальних цілях, як середовище для розвантаження після навчальної напруги тощо. Разом з цим зростає й ризик виникнення інтернет-залежності підлітків, які прагнуть до реалізації своєї потреби в позитивних емоціях, задоволенні своїх інтересів віддаючи весь вільний час перебуванню в мережі, нехтуючи своїми навчальними і сімейними ролями, обов’язками. З огляду на вказане, психологічні особливості впливу соціальних мереж на сучасних підлітків є актуальною темою дослідження, що потребує науковотеоретичного обґрунтування і практичного вивчення. Наукова новизна роботи полягає в тому, що шляхом використання наших методик у роботі з підлітками, які відвідують соціальні мережі, ми спробували розібратися – чи існує вплив на них від соціальних мереж, що є цікавим саме собою [7]. Питання системах цінностей підростаючого покоління стає дедалі актуальним, оскільки саме молодь є найчутливішою частиною суспільства стосовно соціально- економічним і технологічним інноваціям, що відбуваються. З бурхливим розвитком інформаційного суспільства зростає дослідницький інтерес до специфіки ціннісних орієнтацій «цифрового покоління» [6, 7]. Вивченням поведінки підлітків, ціннісних установок та вивченням особливостей комунікації займалися наступні автори: С. С. Бубнової [14], Д. А. Леонтьєв [36], М. Рокіча [55], Ш. Шварца [27] та ін. А. В. Асєєва [1], Є. П. Баткеєва [5], С. В. Бонадренко [ 11], А. В. Вараксін [ 15], О. А. Зоріна [ 25], А. В. Козиревська [ 31], Т. Д. Марцинковська [ 40], В. А. Плешаков [ 50], М. С. Чванова [ 66], Л. В. Янковська [71]І. Булах, Н. Токарева, А. Шамне, Л. Божович, Л. Виготський, Г. Костюк, О. Скрипченко, Д. Фельдштейн, Т. Вакуліч. Об`єкт роботи – особистістні особливості підлітків віком від 11 до 17 років. Предмет роботи – ціннісні орієнтації та комунікативні уміння сучасних підлітків. Мета: дослідити вплив соціальних мереж на ціннісні установки та комунікативні уміння сучасних підлітків. Для досягнення зазначеної мети поставлено такі завдання: 1. Здійснити теоретичний аналіз особливостей підліткового віку та психологічного впливу соціальних мереж на сучасну молодь. 2. Виявити основні тенденції у трансформації ціннісних установок користувачів соціальних мереж у сучасному суспільстві. 3. Визначити вплив соціальних мереж на формування особистості та комунікативну поведінку підлітків. Методи дослідження: теоретичні (аналіз, синтез, узагальнення, уточнення), емпіричні (психодіагностичні методики), методи статистичної обробки даних (U-критерій Манна- Уітні, H- критерій Краскала Уолеса). Було використано такі методики: 1) Анкета «Спілкування у соціальних мережах», 2) «Методика вивчення ціннісних орієнтацій» Мілтона Рокича; 3) «Ціннісний опитувальник» Шалома Шварца; 4) «Методика оцінки комунікативних та ораторських здібностей» В. Синявського та Б. А. Федорішина. Дослідження було проведено на вибірці підлітків віком від 11 до 17 років, які є учнями ліцеїв та гімназій Кременчуцького району, Полтавської області. Загальну вибірку склали 80 підлітків. В дослідженні взяли участь ученики Кам'янопотоківського ліцею імені М.С.Новохатька в кількості 20 чоловік, ученики Кривушівської гімназії в кількості 20 чоловік, ученики Новознам'янської гімназії в кількості 20 чоловік, ученики Потоківської гімназії вкількості 20 чоловік.

...

Скачать:   txt (149 Kb)   pdf (605.6 Kb)   docx (425.2 Kb)  
Продолжить читать еще 43 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club