Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Виховання культурно – гігієнічних навичок у дітей дошкільного віку з порушеннями зору

Автор:   •  Ноябрь 7, 2020  •  Курсовая работа  •  8,107 Слов (33 Страниц)  •  43 Просмотры

Страница 1 из 33

ВСТУП

Актуальність теми.  Найважливішим завданням у вихованні дитини з порушеним зором як для батьків, так і вихователів є формування у нього навичок самообслуговування і особистої гігієни. Від того, чи вміє дитина самостійно одягатися, акуратно користуватися туалетом, охайно їсти  залежить і його положення в дитячому садку, і атмосфера в сім'ї, і сприйняття дитини оточуючими людьми, і його ставлення до самого себе.

Діти з нормальним розвитком успішно опановують навички самообслуговування через наслідування дорослих. Що ж стосується дітей з порушеннями зору, то вони зіштовхуються з певними проблемами в процесі розвитку даних навичок. Дитина з порушеним зором є обмеженою в можливостях пізнання навколишнього світу, за рахунок цього у нього формується своя, дуже своєрідна психологічна система, яка якісно і структурно не співпадає з психологічною системою нормально розвиненої дитини.

Найчастіше діти, які потрапляють в дошкільний заклад, бувають нездатні обслугувати себе. Комплексна корекційно – розвиваюча робота з дітьми з порушеннями зору щодо розвитку навичок самообслуговування дозволяє вирішити дану проблему. Адже процес самообслуговування є основою у формуванні навичок трудової діяльності у дошкільнят, а також формує у них такі риси характеру, як самостійність і товариськість

Для дітей з порушеннями зору формування навичок самообслуговування має особливо важливе значення. Розвиваючи самостійність через самообслуговування, дитина відчуває себе впевненіше, що в майбутньому допоможе йому в успішній адаптації та соціалізації в суспільстві.

Дефект зору зумовлює труднощі формування навичок самообслуговування у дітей, що висвітлюють у своїх роботах такі дослідники, як  Є.П. Синьова, Т.В. Свиридюк, М.І. Земцова,  Л. І. Солнцева, Л. І. Плаксіна, Л. А. Дружиніна, В. З. Денискіна, В.О. Феоктістова та ін. [4;5;7;18;25;27;30;33]. Серед іноземних вчених можна відзначити:  Х. Рюкле, Л. Нюканен, У. Крістена. Повільність, вузькість, фрагментарність, недиференційованість зорового сприймання не дозволяє дітям мати достовірну інформацію про дію, що ускладнює виконання культурно-гігієнічних навичок; взаємозв'язок аналізуючих дій з характером моторних рухів руки і ока є причиною недостатності розвитку предметно-практичних дій.

Незважаючи на те, що для формування навичок самообслуговування, на думку Є.В. Моржиної, Л.Б. Осипової, Л.І. Плаксіної [11, С.9; 14, С.35-39; 18, С.5-7] діти з порушеннями зору потребують корекційної допомоги, практичних рекомендацій за змістом корекційної роботи в даному напрямку недостатньо.

Об'єктом нашого дослідження є культурно-гігієнічні навички  дошкільників з порушеннями зору.

Предмет дослідження: процес корекційної роботи з розвитку гігієнічних навичок  у дітей дошкільного віку з порушеннями зору.

Мета дослідження полягає у вивченні особливостей виховання культурно – гігієнічних навичок у дітей дошкільного віку з порушеннями зору.

Для досягнення мети, яка нами була поставлена, в процесі дослідження вирішувалися такі завдання:

  • проаналізувати психолого-педагогічну літературу та визначити ступінь розробленості проблеми виховання гігієнічних навичок;
  • вивчити особливості формування культурно - гігієнічних навичок у дітей дошкільного віку з порушеннями зору;
  • розробити алгоритми корекційних занять, ігор та вправ  з розвитку виховання гігієнічних навичок дошкільнят з порушеннями зору.

Для вирішення поставлених завдань використовувались такі методи дослідження: аналіз психолого –  педагогічної та методичної літератури з проблеми дослідження, систематизація, узагальнення.

Теоретичне значення одержаних результатів полягає в об'єднанні підходів до формування культурно-гігієнічних навичок  у дошкільнят з функціональними порушеннями зору.

...

Скачать:   txt (106 Kb)   pdf (334 Kb)   docx (54.2 Kb)  
Продолжить читать еще 32 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club