Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Формування іншомовної граматичної компетенції в учнів початкової школи

Автор:   •  Декабрь 5, 2018  •  Дипломная работа  •  17,439 Слов (70 Страниц)  •  44 Просмотры

Страница 1 из 70

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

1.1 Психолого-фізіологічні фактори успішного формування іншомовної граматичної компетенції у процесі навчання іноземної мови у початковій школі

1.2 Цілі формування іншомовної граматичної компетенції у процесі навчання іноземної мови у початковій школі

1.3 Понятійний апарат формування іншомовної граматичної компетенції в учнів початкової школи

1.4 Оновлення програми іноземної мови у початковій школі

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНА МОДЕЛЬ ЕФЕКТИВНОГО ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

2.1 Організаційна модель ефективного формування іншомовної граматичної компетенції в учнів початкової школи

2.1.1 Використання засобів унаочнення (граматичних таблиць та коміксів) у процесі вивчення граматики на уроках англійської мови у початковій школі з метою удосконалення граматичної компетенції

2.1.2 Використання віршів, пісень та ігор на уроці як засіб підвищення пізнавальної активності учнів у процесі вивчення граматики іноземної мови

2.1.3 Підвищення ефективності розвитку граматичних навичок шляхом використання прислів’їв та приказок та ідіоматичних виразів

2.2 Експериментальна перевірка дослідження

2.3 Методичні рекомендації щодо ефективного формування іншомовної граматичної компетенції в учнів початкової школи на уроках іноземної мови у початковій школі

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2

РОЗДІЛ 3. ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ФОРМ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ ДІТЕЙ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

3.1 Інноваційні технології у сучасному світі. Роль інноваційних технологій у вивченні іноземної мови

3.2 Ознайомлення з різновидами засобів вивчення іноземної мови у початковій школі

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ


РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

1.1 Психолого-фізіологічні фактори успішного формування іншомовної граматичної компетенції у процесі навчання іноземної мови у початковій школі.

        Початкова школа є своєрідним фундаментом для формування граматичних навичок, тому мають бути створені оптимальні рішення для засвоєння учнями знань граматики англійської мови. Для цього необхідно створити оптимальні умови комфорту, проаналізувати психологічні фактори раннього шкільного навчання. Основою цих умов є психологічний комфорт. Тому неможливо організувати навчання іноземної мови в цілому та формування граматичної компетенції зокрема, не беручи до уваги вікових фізіологічних, психічних та індивідуально – психологічних характеристик учнів початкових класів, не враховуючи природи навичок і вмінь іншомовного спілкування, а також досвіду дітей у рідній мові, не вирішуючи провідних завдань початкової освіти, зокрема створення ситуації соціального розвитку молодшого школяра та формування його навчальної діяльності.

        Фізіологічні та психологічні характеристики молодших школярів досліджували Л.С. Виготський, Ш.О. Амонашвілі, Дж. Брунер, В. Пенфілд, Л. Робертс та інші. Було з’ясовано, що розквіт людських здібностей до засвоєння другої (нерідної) мови припадає на період від 4 до 9 років або від 5 до 10 років ( за даними різних учених). У цьому віці діти здатні до точного наслідування, легкого вироблення моторних навичок. Така діяльність, навіть, приносить дітям насолоду та викликає приємні емоції (вважають психологи В.І. Андрієвська та І.О. Зимня).

Роман С.В. у своїх працях зазначає, що перевагою молодших школярів є також довготривала пам’ять. Практика доводить, що простенькі віршики та пісні, які зацікавили учнів, дуже легко запам’ятовуються. Навіть, через один або два тижні діти з легкістю відтворюють даний іншомовний граматичний матеріал.

        Можливість організації формування іншомовної граматичної компетенції як засобу спілкування і побудови його як процесу, максимально наближеному до використання рідної мови, зумовлена ще однією важливою перевагою дітей дошкільного і молодшого шкільного віку – наявністю глобальної діючої у дітей ігрової мотивації. Тому за допомогою гри у навчальному процесі можна зробити комунікативно цінними практично будь-які мовні та граматичні одиниці.

...

Скачать:   txt (231.6 Kb)   pdf (1.1 Mb)   docx (216.7 Kb)  
Продолжить читать еще 69 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club