Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Сиыр сүті негізінде Spirulina platensis 532 штаммы қосылған айранды алу технологиясының зертханалық регламентін жасау

Автор:   •  Декабрь 26, 2017  •  Дипломная работа  •  16,439 Слов (66 Страниц)  •  836 Просмотры

Страница 1 из 66

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

АЛМАТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Әбдір Арайлым Айдарқызы

Сиыр сүті негізінде Spirulina platensis 532 штаммы қосылған айранды алу технологиясының зертханалық регламентін жасау

ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС

5В070100 – «Биотехнология» - мамандығы

Алматы, 2016

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

Алматы Технологиялық Университеті

Факультет Тағам өндірісі

Кафедра Тағамдық биотехнология

ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС

Тақырыбы: Сиыр сүті негізінде Spirulina platensis 532 штаммы қосылған айранды алу технологиясының зертханалық регламентін жасау

Орындаушы: Әбдір Арайлым Айдарқызы        

5В07100 – «Биотехнология» мамандығының 4 курс студенті 

________________ «_____»_____________2016 ж.

               (қолы)

Жетекші:

Ғылыми дәрежесі, атағы

Велямов М.Т., б.ғ.д., профессор

 _______________ «_____»_____________2016 ж.

                 (қолы)         

Қорғауға жіберілді:

«ТБ» кафедрасының меңг.,

б.ғ.к., АТУ профессоры Лесова Ж.Т.

______________«_____»_____________2016 ж.

                   (қолы)         

«ТӨ» факультетінің деканы

т.ғ.д., профессор Байболова Л.К.

______________«_____»_____________2016 ж.

                   (қолы)         

Алматы, 2016

Алматы Технологиялық Университеті

Факультет_________________________________________________

Кафедра____________________________________________________

Мамандық__________________________________________________

Дипломдық жұмысты орындауға

ТАПСЫРМА

Студентке_________________________________________________________

                               (фамилиясы, аты, әкесінің аты)

ДЖ тақырыбы__________________________________________

__________________________________________________________________

АТУ №___ «_______»___________________________бұйрығымен бекітілді

Аяқталған  ДЖты тапсыру уақыты

__________________________________________________________________

ДЖқа бастапқы мәліметтер__________________________________

__________________________________________________________________

Сұрақтар тізімі немесе ДЖ-тың қысқаша мазмұны:

а)_________________________________________________________________

б)_________________________________________________________________

в)_________________________________________________________________

Графикалық материал тізімі (міндетті түрдегі сызбаларды нақты көрсетумен)________________________________________________________

Ұсынылатын әдебиет _____________________________________________

____________________________________________________________________ Тиесілі жұмыс бөлімдері көрсетілген консультациялар

Тарау

Консультант, кафедра

Тапсырманы тапсыру күні _________________________________________________________

Кафедра меңгерушісі______________________________/                               /

                                                                         (қолы)                  (Аты-жөні)

ДЖ жетекшісі__________________    /                               /

                                                                          (қолы)                  (Аты-жөні)

Тапсырманы орындауға қабылдаған студент                      /                                  /        

                                                                                                    (Аты-жөні)

Күні

Факультет______________                     Қорғау күні______________________

Кафедра________________                     МАК хаттама № _________________

                                                     МАКбағасы______________________                                                                                                    

БЕЛГІЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР

ХКБЖ  - Халықаралық кодексінің бактериялар жіктеулері

ІТТБ – ішек таяқшасы тобының бактериялары

ББҚ – биологиялық белсенді қоспа

МАЗМҰНЫ

БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР

КІРІСПЕ

8

НЕГІЗГІ БӨЛІМ

10

1

ӘДЕБИЕТКЕ ШОЛУ

10

1.1

Сүт және сүт қышқылды өнімдердің түрлері

10

1.2

Айран және оны дайындаудың жалпы сипаттамасы

11

1.3

Микробалдырлар және олардың түрлері мен қасиеттері, табиғатта таралуы

15

1.4

Цианобактерия Spirulina –ның жалпы сипаттамасымен биохимиялық құрамы

19

1.5

Биотехнологияда цианобактерия Spirulina-ны қолданужәне жаппай өсірудегі жетістіктер

25

1.6

Микробалдырлардың тағам өндірісінде қолданылуы

31

2

ЗЕРТТЕУ МАТЕРИАЛДАРЫ МЕН ӘДІСТЕРІ

36

2.1

Зерттеу материалдары

36

2.2

Зерттеу әдістері

36

2.2.1

Сиыр сүтінің құрамын сүт анализаторында (Лактан 1-4, Ресей) анықтау

36

2.2.2

Сиыр сүті мен айранның титрлік және активті қышқылдығын анықтау

36

2.2.3

Сиыр сүті мен айранның құрамындағы белокты рефрактометрлік әдіспен анықтау

37

2.2.4

Сиыр сүтінің құрамындағы лактозаны рефрактометрлік әдіспен анықтау

37

2.2.5

Сиыр сүтінің құрамындағы С витаминін  анықтау

37

2.2.6

Сиыр сүтінің құрамындағы йод санын Маргошес әдісі бойынша анықтау

38

2.3

Сүттің және дайын айранның органолептикалық көрсеткіштерін бағалау

38

3

ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ТАЛҚЫЛАУ

40

3.1

Сиыр сүті негізінде жасалған айранның және Spirulina platensis 532 штаммы қосылып дайындалған айранның физико-химиялық құрамын зерттеу

40

3.2

Spirulina platensis 532 штаммын қосып айран алу технологиясының зертханалық регламентін жасау

42

ҚОРЫТЫНДЫ

ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ ЖӘНЕ ТІРШІЛІК ҚАУІПСІЗДІГІ

46

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

47

...

Скачать:   txt (228.4 Kb)   pdf (776.4 Kb)   docx (131.9 Kb)  
Продолжить читать еще 65 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club