Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Коммуникации и связь

211 Точные науки Бесплатные рефераты: 1 - 30

Перейти на страницу
 • CDMA-450 технолгиясы көмегімен сымсыз байланыс желісін техникалық есептелуі

  CDMA-450 технолгиясы көмегімен сымсыз байланыс желісін техникалық есептелуі

  Мазмұны Кіріспе .......................................................................................................................... 7 1 Қолданыстағы байланыс құрылымын таңдау..................... 8 1.1 Қолданыстағы желінің қысқаша сипттамасы.......................... 8 1.2 Байланыстың ауылдардағы жағдайлары...................................... 9 1.3 CDMA жүйесінің телекоммуникация дамуындағы орны ....................10 1.4 Мәселенің қойылымы 2 CDMA жүйесінің қолданылуы............................ 16 2.1 CDMA технологиясының анықтамасы .............................. 16 2.2 CDMA стандартының қағидалары................................ 21 3 Жабдықты таңдау....................................................................

  Рейтинг:
  Слов: 22,681  •  Страниц: 91
 • PI System и продвинутая аналитика

  PI System и продвинутая аналитика

  ОБЗОР ВЫСТУПЛЕНИЯ НА КОНФЕРЕНЦИИ На Конференции OSIsoft 2016 была представлена тема «PI System и продвинутая аналитика», в которой поднялся вопрос использования данных из PI System для достижения или улучшения каких-либо экономических результатов, то есть раскрываются вопросы использования баз данных в практических целях. В настоящее время в PI System средств «продвинутой

  Рейтинг:
  Слов: 484  •  Страниц: 2
 • PON технологиясына жалпы сипаттама

  PON технологиясына жалпы сипаттама

  КІРІСПЕ Оптаталшықты желі белгілі бір қажеттіліктерге негізделе отырып, осыдан отыз жыл бұрын белгілі бола бастады. Желінің дамуы қарқынды өсіп отырды. Сатылай келе, толқын ұзындығы 1300 нм болатын жаңа мөлдір әйнекті игеру болып табылады, мұнда бірмодалы талшыққа өту жүзеге асты. Оның басты артықшылыңы болып, жылдамдықты көбейтуге және үлкен қашықтықта мәліметтерді таратуға

  Рейтинг:
  Слов: 6,739  •  Страниц: 27
 • S-12 тарихы мен дамуы

  S-12 тарихы мен дамуы

  Кіріспе S-12 тарихы мен дамуы S-12 станциясы 1970 жылдың 2- жартысынан бастап тексеріліп, дами бастады. Бұл тексерулер, конфигурациялық жүйеге алып келді. Алғашқы сандық жүйе, тек қана сөзді беру емес және ISDN қызметтерін ұсыну үшін дамыту қажет болды. Жаңа жартылай өткізгіштің технологиясы, үлкен жиілікті қондырғыларды, еске сақтау, анықтау қондырғысымен 1980 ж.

  Рейтинг:
  Слов: 2,036  •  Страниц: 9
 • Samsung мини АТС-ның жұмыс істеу принципі, құрылғыларына сипаттама

  Samsung мини АТС-ның жұмыс істеу принципі, құрылғыларына сипаттама

  КІРІСПЕ Курстық жобаның максаты – Samsung және Panasonic мини АТС-ның салыстырмалы бағдарламалық әдістері мен функцияларына, жұмыс істеу принциптері, архитектураларына, құрылғыларына салыстырмалы техникалық сипаттама беру. Курстық жлбаның өзектілігі – техника мен технологияның дамыған замандағы жылжымалы станцияныңи және ондағы байланыс желісінің жұмыс жылдамдығын арттыру мақсатында заманауи соңғы модельді АТС-тарды ұсыну болып табылады.

  Рейтинг:
  Слов: 6,850  •  Страниц: 28
 • Siemens RLU бағдарламаланатын микроконтроллер

  Siemens RLU бағдарламаланатын микроконтроллер

  Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық Университеті Ақпараттық технологиялар факультеті Жүйелік талдау және басқару кафедрасы «5В070200» - «Автоматтандыру және басқару» мамандығы СӨЖ Тақырыбы: Siemens RLU бағдарламаланатын микроконтроллер Орындаған: Ғалымжанұлы Нұрбол АУ-33 Тексерген: Касимова Б. Нұр-Сұлтан 2019 Микроконтроллер Микроконтроллер (ағыл. Micro Controller Unit, MCU) - электронды құрылғыларды

  Рейтинг:
  Слов: 580  •  Страниц: 3
 • Smart-технологии

  План Введение 3 1. Smart-технологии 4 2. Интернет вещей и облачные вычисления 7 Заключение 10 Источники использованной литературы 12 ________________ Введение Проблема внедрения Smart-технологий в России связана с недостаточным пониманием перспектив и всех возможностей продукции Smart-технологий. Решением данной проблемы может быть создание правительством стратегии развития smart-технологий, нацеленной на сотрудничество с

  Рейтинг:
  Слов: 1,622  •  Страниц: 7
 • Web-server

  Web-server

  Web-server ​⁠​ ​ ‌⁠ Apache является доминирующим веб-сервер в использовании сегодня. Apache был первоначально автономным проектом, но группа с тех пор сформировала Apache Software Foundation и поддерживает более ста проектов с открытым исходным кодом. Другой веб-сервер-nginx, который базируется за пределами России. Он фокусируется на производительности, используя более современные ядра UNIX

  Рейтинг:
  Слов: 534  •  Страниц: 3
 • WiMAX

  WiMAX

  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Wimax-speed.jpg WiMAX (Interoperability of Worldwide Interoperability for Microwave Access) як технологияи телекоммуникатсионӣ мебошад, ки барои таъмин намудани коммуникатсияи универсалии бесим дар муддати тӯлонӣ барои маҷмӯи васеъи дастгоҳҳо (аз курсҳои компютерӣ ва компютерҳо ба телефонҳои мобилӣ) фароҳам меорад. Он ба стандарти IEEE 802.16 асос ёфтааст, ки маъмулан Bluetooth Wireless мебошад (WiMAX

  Рейтинг:
  Слов: 1,462  •  Страниц: 6
 • ІКМ-1920

  ІКМ-1920

  ДЗ «ККЗ» Реферат На тему : «ІКМ-1920» Викладач: Мостович А.М Виконав студент групи СОЗ-53Б: Янушевич В.Б Київ 2018 Четвертий ступінь (система ІКМ-1920) будується шляхом об'єднання чотирьох третинних систем за допомогою спеціального пристрою — четвертинного часового групоутворення ЧВГ. ІКМ-1920 призначений для організації на внутрішньозонових і магістральних мережах зв'язку потужних пучків телефонних

  Рейтинг:
  Слов: 558  •  Страниц: 3
 • Інтеграцiя форматiв транспортного потоку в сестемах цифрового мовлення нових поколiнь

  Інтеграцiя форматiв транспортного потоку в сестемах цифрового мовлення нових поколiнь

  Баляр В.Б., Устинов С.С. Balyar V.B., Ustinov S.S. ІНТЕГРАЦІЯ ФОРМАТІВ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКУ В СИСТЕМАХ ЦИФРОВОГО МОВЛЕННЯ НОВИХ ПОКОЛІНЬ TRANSPORT STREAM FORMAT INTEGRATION IN NEXT GENERATION DIGITAL BROADCASTING SYSTEMS Анотація Розглянуто результати досліджень щодо визначення ефективного протоколу інкапсуляції GSE у системах цифрового телевізійного мовлення другого покоління. Розглянуто принцип формування та особливості

  Рейтинг:
  Слов: 963  •  Страниц: 4
 • Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах

  УДК 327:32.019.5+323.266(075) ББК 66.4 Б 75 Автор: к.е.н., доц. Боднар І. Р. Рецензенти: д.е.н., проф. Бойко Є.І., д.г.н., проф. Писаренко С-М., д.е.н., проф. Башнянин Г.І. Відповідальний за випуск: д.е.н., проф. Шевчук В.О. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Лист № 1.4/18-Г-245 від

  Рейтинг:
  Слов: 26,238  •  Страниц: 105
 • Автоматтандыру және басқару

  Автоматтандыру және басқару

  ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ М.Х.ДУЛАТИ АТЫНДАҒЫ ТАРАЗ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ РЕФЕРАТ «БІРІШНІ КУРС СТУДЕНТІНІҢ СЕМИНАРЫ»пәні бойынша Тақырыбы: АВТОМАТТАНДЫРУ ЖӘНЕ БАСҚАРУ Орындаған: Шарасул Арманбек І курсбілімгері Факультет:«Ақпараттық технологиялар, автоматика және телекоммуникация» Мамандық:«Автоматтандыру және басқару» Тексерген оқытушы:Шотанов Сәтжан Ибрайханұлы Бағасы: « » 2018 ж. Тараз, 2018 ж. Мазмұны Кіріспе .....................................................................................................................3 1.

  Рейтинг:
  Слов: 5,481  •  Страниц: 22
 • Администрирование сетевого оборудования с помощью интерфейсов управления

  Администрирование сетевого оборудования с помощью интерфейсов управления

  ВВЕДЕНИЕ Современные корпоративные информационные системы по своей природе всегда являются распределенными системами. Рабочие станции пользователей, серверы приложений, серверы баз данных и прочие сетевые узлы размещены на большой территории. В крупной компании офисы и площадки соединены различными видами коммуникаций, использующих различные технологии и сетевые устройства. В связи с этим, проблема администрирования

  Рейтинг:
  Слов: 5,587  •  Страниц: 23
 • Анализ PR компании Кока-Кола

  Анализ PR компании Кока-Кола

  “THE COCA-COLA COMPANY” 1. Контекст и причины продвижения идеи – анализ ситуации. (5% анализа) Компания THE COCA-COLA COMPANY является крупнейшим в мире производителем безалкогольных напитков. Компания лицензирует и продает более 500 собственных брендов безалкогольных напитков, преимущественно газированных, а также ряд негазированных напитков, таких как вода, вода с добавками, соки и

  Рейтинг:
  Слов: 1,202  •  Страниц: 5
 • Анализ группы в Вконтаке «Молодёжных Центр Псков»

  Анализ группы в Вконтаке «Молодёжных Центр Псков»

  Анализ группы в Вконтаке «Молодёжных Центр Псков». Основная информация. Муниципальное бюджетное учреждение «Псковский городской молодёжный центр» (МБУ «Псковский городской молодёжный центр», МБУ «ПГМЦ») создано в результате реорганизации Молодёжной биржи труда и МУК «Клуб Молодёжный». На новом месте он открылся 10 сентября 2010 года. Основные направления деятельности: Трудоустройство молодёжи, поиск работодателей:

  Рейтинг:
  Слов: 1,137  •  Страниц: 5
 • Анализ нерекурсивных цифровых фильтров 1-го и 2-го порядка

  Анализ нерекурсивных цифровых фильтров 1-го и 2-го порядка

  ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования МОСКОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИКИ ────────────────────────────────────── Кафедра общей теории связи ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 26-1 по дисциплине «Цифровая обработка сигналов» на тему: «Анализ нерекурсивных цифровых фильтров 1-го и 2-го порядка» Вариант №4а Выполнил: студ. гр. БЗС1501

  Рейтинг:
  Слов: 2,365  •  Страниц: 10
 • Анализ рекламных коммуникаций на примере салона красоты «Экономка»

  Анализ рекламных коммуникаций на примере салона красоты «Экономка»

  Оглавление Введение 3 Глава 1. Теоретические основы менеджмента 1.1.Сущность менеджмента рекламы 5 1.2.Содержание и функции менеджмента рекламы в коммуникационном процессе 11 Глава 2. Анализ рекламных коммуникаций на примере салона красоты «Экономка» 2.1. Общая характеристика салона красоты «Экономка» 17 2.2. Формирование стратегий коммуникационного продвижения 19 2.3. Разработка программы продвижения и

  Рейтинг:
  Слов: 5,284  •  Страниц: 22
 • Анализ эффективности миграции виртуальных машин в туманной инфраструктуре

  Анализ эффективности миграции виртуальных машин в туманной инфраструктуре

  РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ Факультет физико-математических и естественных наук Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей УТВЕРЖДАЮ Заведующий кафедрой прикладной информатики и теории вероятностей д.т.н., профессор ____________ К.Е. Самуйлов « » 20 г. КУРСОВАЯ РАБОТА на тему «АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МИГРАЦИИ ВИРТУАЛЬНЫХ МАШИН В ТУМАННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ» _ шифр и наименование учебной дисциплины

  Рейтинг:
  Слов: 2,401  •  Страниц: 10
 • Английский язык в современном мире

  Английский язык в современном мире

  УДК 811.111-26 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ Хорошун А.Л. Научный руководитель: преподаватель английского языка, Шиханцова А. А. Учреждение образования «Гомельский государственный медицинский университет» Введение Английский язык сейчас — самый главный и самый распространенный язык в мире. Это государственный язык во многих странах: Великобритании, Израиле, Индии, Канаде, США, Нигерии, Филиппинах, Сингапуре,

  Рейтинг:
  Слов: 762  •  Страниц: 4
 • Анықтамалық ақпаратты көрсететін, интерфейс кеңістігінен көрініс

  Анықтамалық ақпаратты көрсететін, интерфейс кеңістігінен көрініс

  Анықтамалық ақпаратты көрсететін, интерфейс кеңістігінен көрініс. Бұралымдылық Анықтамалық жүйелер көркем әдебиет тілімен жазылмаған соң оны оқу бізге қызық емес. Пайдаланушылар белгілі бір проблема туындаған кезде ғана анықтамалық жүйені шақыратындықтан көбінесе оны негативті қабылдайды. Сөйтіп наразылықты азайту үшін анықтамалық жүйелердің көлемін барынша азайтады. Бірақ, анықтамалық жүйелердің көлемін азайту пайдаланушылардың іздеп отырған

  Рейтинг:
  Слов: 1,412  •  Страниц: 6
 • Апаратура ІКМ-1920

  Апаратура ІКМ-1920

  Київський коледж зв’язку Реферат На тему: “Апаратура ІКМ-1920” Розробив студент групи ІКС-63: П.І.Б. студента Київ 2019 У завданнях розвитку Єдиної автоматизованої мережі зв'язку країни, поставлених перед працівниками зв'язку, велика увага приділяється цифровим системам передачі (ЦСП) і збільшення їх пропускної спроможності. Широке впровадження ЦСП на первинній мережі зв'язку вимагає відповідної підготовки

  Рейтинг:
  Слов: 1,401  •  Страниц: 6
 • Атомная электростанция (АЭС): одноконтурная – структурные схемы, назначение и работа элементов АЭС. КПД станции

  Атомная электростанция (АЭС): одноконтурная – структурные схемы, назначение и работа элементов АЭС. КПД станции

  МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет) Политехнический институт Кафедра «Электрические станции, сети и системы электроснабжения» Атомная электростанция (АЭС): одноконтурная – структурные схемы, назначение и работа элементов АЭС. КПД станции. (название темы реферата) по дисциплине «Общая энергетика»

  Рейтинг:
  Слов: 2,703  •  Страниц: 11
 • Ақпараттық – коммуникациялық технологиялар және биостатистика

  Ақпараттық – коммуникациялық технологиялар және биостатистика

  Ғылыми жетекші: Аға оқытушы Канапина З.Е. Факультет: Жалпы медицина Кафедра: Ақпараттық – коммуникациялық технологиялар және биостатистика Ғылыми жұмыстың мақсаты: Ақпаратты қорғаудың маңызын түсіндіре және түрлерін баяндай отырып, ақпараттық қауіпсіздік жүйесі туралы мәлімет беру және ақпаратты биологиялық тәсілдер арқылы қорғау жолдарын көрсете келе қауіпсіздік жүйесінің медицинадағы маңыздылығына тоқталу. Ақпараттық қауіпсіздік -

  Рейтинг:
  Слов: 658  •  Страниц: 3
 • Бір жолды телімдегі поездар қозғалысын интервалды реттеу жүйесімен жабдықтау

  Бір жолды телімдегі поездар қозғалысын интервалды реттеу жүйесімен жабдықтау

  Тақырыбы: Бір жолды телімдегі поездар қозғалысын интервалды реттеу жүйесімен жабдықтау. Мазмұны Кіріспе......................................................................................................................3 1 Негізгі бөлім. 1.1 Теміржол телімінің мінездемесі.....................................................................5 1.2 Поезд қозғалысын интервальды реттеу жүйесінің мінездемесі.................6 1.3 Бір жолды телімнің техникалық мінездемесі................................................8 2 Технологиялық бөлім. 2.1 Автоматты бұғаттау жүйесінің жіктелуі және тағайындалуы 2.2 Автобұғаттауларға қойылатын техникалық пайдалану ережелерінің негізгі техникалық

  Рейтинг:
  Слов: 14,007  •  Страниц: 57
 • Биполярлы транзистор

  Биполярлы транзистор

  ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ Талдықорған агротехникалық колледжі «Электроника және схемотехника негіздері» пәнінен Курстық жұмысқа Түсініктемелік жазба Тақырыбы: Биполярлы транзистор Орындаған: Айткалиев А.Ж. 235 топ Тексерген: Мұқанай Д Талдықорған 2017 Мазмұны I.КІРІСПЕ. ………………………………………………………………………...............3 II.НЕГІЗГІ БӨЛІМ...............................................................................................................5 1. БИОПОЛЯРЛЫҚ ТРАНЗИСТОРДЫҢ МАҢЫЗДЫ ПАРАМЕТРЛЕРІ....................6 1.1 БИОПОЛЯРЛЫҚ ТРАНЗИСТОРДЫҢ МАҢЫЗДЫ ПАРАМЕТРЛЕРІ..................8 1.2 БИОПОЛЯРЛЫҚ ТРАНЗИСТОРДЫҢ ҚОСЫЛУ

  Рейтинг:
  Слов: 3,729  •  Страниц: 15
 • Взаимодействие протоколов IP, ARP, Ethernet и DNS

  Взаимодействие протоколов IP, ARP, Ethernet и DNS

  ОГЛАВЛЕНИЕ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 5 ВВЕДЕНИЕ 6 1 ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРОТОКОЛОВ 8 1.1 Формирование IP-пакета с инкапсулированным в него DNS-запросом 8 1.2 Передача кадра Ethernet с IP-пакетом маршрутизатору R3 9 1.3 Определение IP-адреса и МАС-адреса следующего маршрутизатора R2 10 1.4 Доставка пакета маршрутизатором R2 DNS-серверу 11 1.5 Обработка кадра Ethernet

  Рейтинг:
  Слов: 1,907  •  Страниц: 8
 • Види інформаційної діяльності

  Міністерство освіти і науки України Київський національний торговельно–економічний університет Хмельницький торговельно–економічний коледж Циклова комісія товарознавства та комерційної діяльності КУРСОВА РОБОТА з дисципліни «Інформаційна діяльність підприємства» на тему: «Види інформаційної діяльності» Студента 2 курсу групи ІДП–2 Напряму підготовки 030502 Економічна кібернетика спеціальності 5.03050201 Інформаційна діяльність підприємства Матвєєва Юрія Андрійовича Керівник викладач

  Рейтинг:
  Слов: 8,416  •  Страниц: 34
 • Визуальные коммуникации в системе интегрированных коммуникаций

  Визуальные коммуникации в системе интегрированных коммуникаций

  Министерство образования и науки Российской Федерации ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет» (ФГБОУ ВО «КубГТУ») Институт экономики, управления и бизнеса Кафедра маркетинга и бизнес-коммуникаций Направление 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Профиль «Реклама и связи с общественностью в отрасли» КУРСОВАЯ РАБОТА по дисциплине: Основы интегрированных коммуникаций на тему: «Визуальные коммуникации

  Рейтинг:
  Слов: 13,058  •  Страниц: 53
 • Выбор рационального способа кодирования команд

  Выбор рационального способа кодирования команд

  Задание на курсовой проект При выполнении курсового проекта необходимо: 1. Выбрать наиболее рациональный способ кодирования сообщений. 2. Составить структурную схему проектируемого устройства с предполагаемыми логическими связями между функциональными блоками. 3. Составить подробную функциональную схему. 4. Составить временные диаграммы работы устройства для заданного режима. 5. Определить наибольшую дальность действия устройства при

  Рейтинг:
  Слов: 2,638  •  Страниц: 11

Перейти на страницу
Поиск
Расширенный поиск