Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Філософія як вірна та добра помічниця. За фрагментом праці В. Віндембальда «Що таке філософія?»

Автор:   •  Апрель 30, 2021  •  Сочинение  •  891 Слов (4 Страниц)  •  10 Просмотры

Страница 1 из 4

МІНІСТЕРСТВO OСВІТИ І НAУКИ УКРAЇНИ

Київський нaціoнaльний лінгвістичний університет

Сaмoстійнa рoбoтa

З філoсoфії

                                                                              Викoнaлa: студентка ІІ курсу

Фaкультету рoмaнськoї філoлoгії тa переклaду

Групи: ПІТ 05-19

Кириленко Кристини Петрівни

Київ 2021

 Філософія як вірна та добра помічниця. За фрагментом праці В. Віндембальда «Що таке філософія?»

Зміст:

1.Яке місце посідає філософія на сьогодні?

2. Що таке філософія?

3. Що таке оціночне судження?

Висновки

1.Яке місце посідає філософія на сьогодні?

Філософія належить до одного з найдавніших та найуславленіших винаходів людства: майже три тисячі років тому в певної групи людей виникли питання, що, здавалося б (тут можна згадати й тезу І. Канта із передмови до “Критики чистого розуму”), набагато перевершують реальні можливості людського розуму та як я вважаю й реальні життєві потреби людини, проте людині чомусь були конче потрібно вирішити ці питання. Із такого “дон-кіхотського” пориву згодом народилась доволі велика множина наук і наукових напрямів, а сама філософія отримала назву “науки всіх наук”.

Виникнення філософії стало історичним поворотом у духовному житті суспільства. Він означав розрив з міфологічними уявленнями щодо існування людини і світу, релігійно-моральними уявленнями про них та предметно-образним мисленням на користь теоретико-понятійного світогляду.

Філософія покликана відповідати на питання, на які не може дати відповідь жодна наука. У своїх теоретичних побудовах філософія спирається на дані науки, але разом з тим вказує на основні напрями її розвитку, є надійною методологічною базою її досліджень. Науково-теоретичний і практично-духовний аспекти світогляду у філософії поєднані органічно і доцільно. Крок за кроком філософія з елітарної форми культури перетворюється на серцевину способу життя і мислення кожної людини цивілізованого демократичного суспільства.

"Вона запитує, чи існує наука, тобто мислення, яке із загальною та необхідною значимістю володіє цінністю істини; вона запитує, чи існує мораль, тобто воля і діяльність, яка із загальною і необхідною значимістю володіє цінністю блага; вона запитує, чи існує мистецтво, тобто споглядання і відчуття, яке із загальною і необхідною значимістю володіє цінністю краси".(за словами В. Віндембальда) І справді, філософія дає дуже багато відповідей на всі питання, які коли б небудь виникали у людей.

2. Що таке філософія?

Філософія, так само як і наука, є знання загального, і філософія, і наука відображають світ у поняттях і категоріях. Інші науки, постаючи обмеженими своїми предметами, узагальнюють лише в їх межах. Для філософії ж характерна наявність категорій, що мають дуже широкий рівень узагальнення, таких як “закон”, “буття”, “дух”, “свідомість”, “причинність” тощо . На мою думку, філософія настільки різностороння, що може дати відповіді на будь-які питання людей та також вона є дисципліною, яка відіграє велику роль і в інших науках. Це можна навіть підтвердити словами В. Віндембальда: " Ця філософія найменше виявляє домагання бути всією наукою; але, досліджуючи в своєму теоретичному відділі ті підстави, на яких покоїться загальна значимість наукового мислення, вона робить своїм об’єктом сукупність всіх наук".Зближає науку з філософією і та обставина, що філософія, як і наука, прагне логічно обґрунтувати свої положення, довести їх, виразити в теоретичній формі. Але наукове знання об’єктивне, нейтральне щодо людських цілей і цінностей. Фізичні і хімічні формули не підлягають моральній оцінці. Філософський погляд на світ завжди суб’єктивний, “небезсторонній”: істини філософії заломлені через призму життєвих інтересів і цілей людей. Інакше кажучи, філософське мислення пов’язане з цілеспрямуванням і формуванням цінностей, наукове ж – реалізує вже поставлене завдання, мету або систему цінностей. Наука відповідає на питання: чому?, а філософія – на питання: для чого, з якою метою?

...

Скачать:   txt (10.9 Kb)   pdf (50.7 Kb)   docx (10.4 Kb)  
Продолжить читать еще 3 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club