Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Статево-рольових особливостей подолання стресових ситуацій у студентської молоді

Автор:   •  Ноябрь 23, 2021  •  Курсовая работа  •  10,815 Слов (44 Страниц)  •  5 Просмотры

Страница 1 из 44

ЗМІСТ

ВСТУП        3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ СТАТЕВО-РОЛЬОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПОДОЛАННЯ СТРЕСОВИХ СИТУАЦІЙ У СТУДЕНСЬКОЇ МОЛОДІ        5

1.1. Стрес – як психофізіологічний феномен        5

1.2. Захисні механізми у стресових ситуаціях та їх види        16

1.3. Особливості подолання стресових ситуацій у юнаків та дівчат        21

Висновки до розділу 1        25

РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАТЕВО-РОЛЬОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПОДОЛАННЯ СТРЕСОВИХ СИТУАЦІЙ У СТУДЕНСЬКОЇ МОЛОДІ        26

2.1. Характеристика вибірки та методів дослідження        26

2.2. Результати дослідження        29

2.3. Методи корекції стресу та саморегуляції юнаків та дівчат        31

Висновки до розділу 2        36

РОЗДІЛ 3. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИКИ ЗАНЯТЬ ЗІ ЗМІЦНЕННЯ СТРЕСОСТІЙКОСТІ        37

Висновки до розділу 3        39

ВИСНОВКИ        40

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:        43

Додаток А        47

Додаток Б        48

Додаток В        49

Додаток Г        50

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Сучасне життя з кожним днем усе відчутніше порушує сформований механізм відносин людини з навколишнім світом. Зростання інтенсивності праці, скорочення часу на спілкування, підміна людського спілкування комп’ютерним діалогом, підвищення відповідальності працівників за наслідки прийнятих рішень і тому подібні явища створюють умови для розвитку хронічних форм стресу.

Вивчення нервово-психічної стійкості та стресостійкості є актуальним напрямком сучасної психології у зв’язку зі зростанням соціальної та економічної нестабільності та дією інтенсивних стресових чинників, які впливають на людину протягом її життя і ведуть до зниження успішності професійної діяльності, формування негативних психічних станів, погіршення рівня загального здоров’я.

Сьогодні вдосконалення системи навчання студентів за допомогою засобів психологічного забезпечення є однією з важливих проблем, яка вказує на необхідність застосування інноваційних наукових знань для її розв’язання, оскільки фізичні та психічні можливості студентів мають певні обмеження відповідно до віку та статті, але вони можуть бути збільшені за рахунок мобілізації психологічних ресурсів.

Вітчизняними та зарубіжними науковцями досліджувалися стратегії подолання стресу, механізми захисту і протидії стресогенним чинникам, об’єктивні і суб’єктивні детермінанти та характеристики сприйняття стресогенних чинників та їх залежність від гендерних особливостей                             (Р. Лазарус, С.К. Нартова-Бочавер, С.О. Хазова, О.Є. Самара та ін.). Незважаючи на численні дослідження проблеми подолання негативних наслідків впливу стресу на людину й особистісні аспекти психічної саморегуляції продовжують залишатися актуальними і значущими у психології.

Мета дипломної роботи: вивчення статево-рольових особливостей подолання стресових ситуацій у студентської молоді.

Відповідно до поставленої мети роботи необхідно вирішити наступні завдання дослідження:

  1. вивчити особливості прояву стресу у юнаків та дівчат студентського віку;
  2. дати характеристику стресостійкості та залежності її прояву від статті;
  3. дослідити статево-рольові особливості подолання стресових ситуацій у студентської молоді;
  4. провести корекцію за допомогою тренінгу та визначити її ефективність.

Об’єкт дослідження: процес формування стресостійкості у студентів.

Предмет дослідження: статево-рольові особливості подолання стресових ситуацій у студентської молоді.

Методи дослідження. Під час написання дипломної роботи було використано такі методи дослідження, як: теоретичний аналіз, анкетування, тестування, спостереження.

...

Скачать:   txt (143.7 Kb)   pdf (495.4 Kb)   docx (1.4 Mb)  
Продолжить читать еще 43 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club