Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Ақпараттық технологияларды қолдану арқылы танымдық белсенділігін арттыру

Автор:   •  Июнь 19, 2022  •  Дипломная работа  •  15,916 Слов (64 Страниц)  •  15 Просмотры

Страница 1 из 64

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті

Гуманитарлық-педагогикалық институт

Қайрат Наргиз Қайратқызы

Құлтас Назым Бақытжанқызы

ДИПЛОМДЫҚ ЖОБА

Тақырып: «Ақпараттық технологияларды қолдану арқылы танымдық белсенділігін арттыру»

6В01303 Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі

Қызылорда, 2022 жыл

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті

Гуманитарлық-педагогикалық институт

«Қорғауға жіберілді»

_____________Кафедра меңгерушісі Б.Ж.Бекжанова

ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС

Тақырып: «Ақпараттық технологияларды қолдану арқылы танымдық белсенділігін арттыру»

6В01303 Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі

Орындаған                   Қайрат Наргиз Қайратқызы____________________

                                                                                    қолы

                                   Құлтас Назым Бақытжанқызы__________________

                                                                                    қолы

Ғылыми жетекшісі:      Накыпова Гулнур Кабылтаевна_________________

                                                                                     қолы

Қызылорда, 2022 жыл

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті

Гуманитарлық-педагогикалық институт

Педагогикалық-психологиялық білім беру және оқыту әдістемесі кафедрасы

6В01303 Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі

«Бекітемін»

Кафедра меңгерушісі

____________

«__» _______  20___ж

Дипломдық жұмысты орындауға

ТАПСЫРМА

Студент   Қайрат Наргиз Қайратқызы, Құлтас Назым Бақытжанқызы

                              (фамилиясы, аты, әкесінің аты)

  1. Жұмыс тақырыбы «Ақпараттық технологияларды қолдану арқылы танымдық белсенділігін арттыру»

Жоғары оқу орны бұйрығымен бекітілді. № ___   «________»20___ ж.

2. Аяқталған жұмысты өткізу мерзімі   «____»__________20___ ж

3. Жұмыстың бастапқы мәліметтері:

4. Дипломдық жұмыста әзірленетін сұрақтар тізімі немесе дипломдық жұмыстың қысқаша мазмұны:

А) Ақпараттық технологияларды қолдану арқылы танымдық белсенділігін арттырудың маңызы мен мәні

Б) Ақпараттық технологияларды қолдану арқылы танымдық белсенділікті арттыру жолдары

5. Ұсынылатын негізгі әдебиеттер:

  1. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Рухани жаңғыру: Болашаққа бағдар» атты бағдарламалық мақаласы – Астана, 12 сәуір 2017 ж
  2. Бидайбеков Е.Ы., Камалова Г.Б., Бостанов Б.Г., Умбетбаев К.У., Торебекова Р.К., Салгожа И.Т. Формирование ИКТ - компетенции во внеклассной работе математическому наследию аль-Фараби //Материалы I Международной научно-практической конференции «Информатизация образования и методика электронного обучения - 2016». –Красноярск, 2016. – С.172-176.

3 Ошанова Н.Т. Информатиканың негізгі (базалық) курсында телекоммуникациялық технологияларды оқытуды жетілдіру: дисс…пед.ғылым.канд: 13.00.02. – Алматы, 2007. – 124б.

Дипломдық жұмысты дайындау

КЕСТЕСІ

Өңделген сұрақтар тізімі,

бөлімдер атауы

Ғылыми жетекшісіне ұсыну мерзімі

Ескертулер

1

Зерттеу тақырыбының өзектілігі айқындалып, зерттелетін мәселе бойынша ғылыми әдебиеттер тізімі жасалды

қыркүйек

2

Зерттеу жұмысы бойынша жоспар құрылып, ғылыми-педагогикалық әдебиеттерге талдау жасалды

Қазан-қараша

3

Зерттеу жоспары бойынша эксперименттік жұмыстар жүргізілді

Қаңтар-наурыз

4

Зерттеу жұмысының мәліметтері бойынша қорытындыланып, зерттеу жұмысы рәсімделді.

Сәуір- мамыр

Жұмыстың берілген күні  ____________________________

...

Скачать:   txt (223 Kb)   pdf (860.1 Kb)   docx (403 Kb)  
Продолжить читать еще 63 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club