Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Образ дитини в радянському образотворчому мистецтві (перша половина ХХ століття)

Автор:   •  Ноябрь 22, 2022  •  Курсовая работа  •  7,567 Слов (31 Страниц)  •  88 Просмотры

Страница 1 из 31

                  

ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО

Історичний факультет

Кафедра культури, методики навчання історії та

спеціальних історичних дисциплін

КУРСОВА РОБОТА

зі шкільного курсу історії і методики його навчання

«Образ дитини в радянському образотворчому мистецтві (перша половина ХХ століття)»

Студента ступеня «бакалавр» 4БІП групи[pic 1]

Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка

    Спеціальність: 014.03 Середня освіта  

    (Історія)

Додаткова спеціалізація: Правознавство

Кириляк Вікторії Олегівни

Науковий керівник:

Доктор історичних наук, професор

Коляструк Ольга Анатоліївна

Національна шкала _____________________

Кількість балів: ______ Оцінка: ECTS _____

Голова комісії ________________ ________________

                                  (підпис)             (ініціали, прізвище)

Члени комісії:    ______________        ______________

                                  (підпис)           (прізвище та ініціали)

                                                                    _______________           ______________

   (підпис)            (прізвище та ініціали)

                                                                   _______________        ______________

                                                                        (підпис)              (прізвище та ініціали)

Вінниця – 2021 


ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………….3

Розділ 1. Дитинство у радянській державі …………………………………...…6

1.1 Радянське образотворче мистецтво як засіб пропаганди………………..……6

1.2 Роль радянської сім’ї і школи у вихованні дитини…………………….…….11

Розділ 2. Діти в образотворчому мистецтві як історичний об'єкт.................18

2.1. Які образи дітей пропонувало радянське мистецтво і чому………………...18

2.2. Як сучасним школярам розкрити зміст дитячого образу в радянському мистецтві……………………………………………………………………………23

Висновки…………………………….……………………………..………………28

Список використаних джерел та літератури ……………………………..…..30

Додатки……………………..………………………………………………...…….31


ВСТУП

Актуальність теми. Образ дитини в образотворчому мистецтві першої половини ХХ століття в СРСР відзначений особливими ознаками. 1920-1949 рр. позначені низкою подій, які наклали свій слід на долі радянських дітей, вплинули на їхнє становлення та світогляд.

Політика більшовицького уряду поклала початок створенню нової радянської людини, підпорядковувала собі всі сфери впливу, залучала дітей до соціальних перетворень. Ця політика знайшла своє відображення у мистецтві, яке активно використовувалось новою владою як засіб пропаганди. Саме пропаганда займає ключове місце у створенні зразків радянського образотворчого мистецтва та відбиває тодішні реалії. Дитина використовувалась як ключовий фактор впливу на суспільство, адже діти - це майбутнє будь-якої сім’ї та держави.

Виховання та навчання, сім’я та школа - все це ключові фактори впливу на особистість. Радянських дітей готували спочатку до боротьби за новий режим, потім їх вчили бути покірними державі. Розгляд образотворчого мистецтва першої половини ХХ століття допомагає показати важливі деталі, на які ми можемо поглянути свіжим, не замиленим комуністичною пропагандою, поглядом та провести необхідний аналіз, який допоможе відшукати істину.  Отримані результати дослідження ми можемо використати у шкільному курсі історії, вміло пояснити та допомогти вивчити сучасним школярам обрану тему. 

...

Скачать:   txt (95.3 Kb)   pdf (1.2 Mb)   docx (914 Kb)  
Продолжить читать еще 30 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club