Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Традиційний одяг слов’ян II – XIII ст. н. е. (за археологічними даними)

Автор:   •  Апрель 24, 2019  •  Дипломная работа  •  25,617 Слов (103 Страниц)  •  78 Просмотры

Страница 1 из 103

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ

ім. А.С. МАКАРЕНКА

ДИПЛОМНА    РОБОТА

на тему:

« Традиційний одяг слов’ян II – XIII ст. н. е. (за археологічними даними)»

Виконала студентка

V курсу :

Демяник О.Ю.

2006 р.


План

Вступ ___________________________________________________с. 3

Розділ I. Традиційний одяг слов’янських племен II – IX ст. н.е.___с.  5

Розділ II. Вбрання літописних слов’ян VI – IX ст.н.е.___________с. 35

Розділ III. Костюм населення Київської Русі _________________с.  51

Висновки _______________________________________________с. 92

Список використаних джерел та літератури __________________с. 94

Додатки ________________________________________________с. 98

Вступ

Актуальність роботи

Складовою частиною історії нашого народу є його культура. Вивчення історії культури  українців допомагає вирішити багато проблем. До сих  пір період появи перших слов’янських племен на території сучасної України, їх етнічний склад, звичаї, обряди та подальша доля залишаються в центрі уваги не лише вітчизняної, але й закордонної історіографії. Кожна з існуючих теорії походження слов’ян має своїх прибічників і завзятих опонентів. Дослідники намагаються, вивчаючи різні аспекти матеріальної і духовної культури східних слов’ян, вирішити проблеми  їх походження та ступені впливу сусідніх народів.

Одним з важливих елементів духовної культури кожного народу ( в тому числі і українців ) є історія формування та розвитку  традиційного костюму. Саме костюм, народні обряди, міфологія донесли до нас найбільше інформації про історію розвитку нашого народу. Традиційний костюм – це один з консервативних елементів культури кожного народу, який доносить до нашого часу інформацію, що нараховує більше двох тисяч років. Враховуючи той факт, що до нашого часу збереглося мало речових доказів, необхідно зосередити увагу на знахідках, зроблених під час археологічних розкопках, а також писемних джерелах, усній народній творчості та зображеннях.

Необхідно відзначити , що проблема культури східних слов’ян і Київської Русі розглядалась в працях відомих вчених. В узагальнюючих роботах з історії України: Історія української РСР [38] , Археологія СРСР [7], Археологія Української РСР[8], Давня історія України [32,33] дана загальна характеристика головних елементів традиційного слов’янського костюму II – VIII ст. до н.е., а також періоду Давньоруської держави.

В роботах Е. Балагурі [10, 11], В. Балушника [12], В. Седова[58], А. Пономарьова[55], та інших  розглянуті питання етнічної приналежності окремих археологічних культур України та характерних рис їх одягу.

Публікації В. Білецької [16], О. Бобровської [17],О. Брачевської [19], Н. Горбачової [28], С. Колоса [41] та інших присвячені аналізу окремих елементів слов’янського одягу II – IX ст.н.е. Окремо розглядався одяг різних соціальних верств Київської Русі.

Однак, необхідно відзначити, що до сих пір не було створено узагальнюючої роботи, яка б розглядала слов’янський традиційний костюм з II пo XIII ст.н.е.

Виходячи з такої ситуації в сучасній історіографії метою моєї роботи є вивчення традиційного слов’янського костюма з II пo XIII ст.н.е.

Відповідно до поставленої мети визначено основні завдання роботи:

  • Проаналізувати доступні археологічні і писемні джерела , а також стан дослідження проблеми у науковій літературі;
  • З’ясувати характерні риси слов’янського костюму з II пo VI ст.н.е.;
  • Показати особливості одягу літописних слов’ян з VI пo IX ст.н.е.;
  • Проаналізувати одяг різних соціальних груп населення Київської русі.

Хронологічні межі роботи охоплюють II - XIII ст.н.е – період становлення східно - слов’янської культури.

Географічні межі охоплюють всі сучасні українські землі.

Під час написання дипломної роботи мною були використані такі джерела :  колекції Сумського обласного краєзнавчого музею[1–4], що містять залишки прикрас роменської культури та Київської Русі. Також використано опублікований текст “Велесової книги”[22].


Розділ I

Традиційний одяг слов’янських племен II – IX ст.н.е.

...

Скачать:   txt (340.7 Kb)   pdf (5 Mb)   docx (782.7 Kb)  
Продолжить читать еще 102 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club