Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Застосування інтернету на уроках німецької мови

Автор:   •  Апрель 1, 2018  •  Реферат  •  5,656 Слов (23 Страниц)  •  182 Просмотры

Страница 1 из 23

Міністерство освіти і науки України

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА

Кафедра німецької мови

Реферат з методики застосування комп’ютерної техніки при викладанні предметів шкільного курсу:

«Застосування Інтернету на уроці іноземної мови»

Виконала: студентка 4 курсу

Факультету іноземної філології

Групи B1-Nim14

Леончук Юлія Олексіївна

Перевірив: кандидат філологічних

наук, викладач

Яремчук Інна Михайлівна

Кам’янець-Подільський – 2018


ЗМІСТ

ВСТУП        3

РОЗДІЛ 1. Дидактичні засади використання Інтернету на уроках іноземних мов        5

1.1 Принципи роботи з Інтернет-контентом        5

1.2 Основні форми роботи з матеріалами Всесвітньої мережі        9

РОЗДІЛ 2. Ресурси мережі Інтернет на уроці іноземних мов        15

2.1 Блог (Blog) як засіб підвищення ефективності уроків німецької мови        15

2.2 Вікі (Wiki) – середовище гіпертекстової взаємодії        17

2.3 Інші технології Веб 2.0        20

ВИСНОВКИ        22

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ        23


ВСТУП

Однією з важливих компетенцій сучасної людини є вміння ефективно використовувати в роботі інформаційно-комунікативні технології, а також здатність позиціонувати себе у віртуальному просторі, найбільш доступному засобі спілкування. Сьогодні для фахівців у галузі навчання іноземних мов важливим є той факт, що мова як засіб спілкування, набула нової форми існування у віртуальному просторі, а викладачі іноземних мов отримали унікальну можливість використовувати сучасну живу іноземну мову в процесі навчання і створювати власний інформаційний віртуальний простір.

Як і все нове, проблема використання віртуального простору вимагає додаткового осмислення. Всесвітня мережа має величезний потенціал для використання практично в усіх сферах людської діяльності, у тому числі й у галузі навчання іноземних мов. Проте в цьому й полягає складність її використання: занадто багато можливостей. Необхідно вибрати ті з них, які будуть дійсно ефективні та привнесуть щось нове в процес навчання іноземних мов.

Можливості використання Інтернет-контенту надзвичайно великі. Глобальна мережа Інтернет створює умови учням та вчителям для отримання будь-якої інформації з різних частин світу: країнознавчий матеріал; новини з життя молоді й країн, відомих людей усього світу, доступ до статей, газет, журналів, книг, аудіо- та відеоматеріалів різного характеру.

На уроках іноземної мови з допомогою Інтернету можна розв'язати цілий ряд дидактичних завдань: формувати навички та вміння читання, використовуючи матеріали глобальної мережі; вдосконалювати вміння письмового мовлення; поповнювати словниковий запас; формувати й підтримувати стійку мотивацію до вивчення іноземної мови; розширити кругозір учнів; налагоджувати й підтримувати зв'язки й контакти зі своїми однолітками в будь-якій країні світу.

Вивченням питань розвитку творчої активності учнів на уроках іноземної мови займалися: Е. С. Полат [11], Р. М. Шаманська [15], Л. Ю. Шелест [16], Т. М. Шелест [16], О. І. Плугатарьова [7], Н. Ю. Кузнєцова [3], П. В. Сисоєв [13], М. Н. Євстигнєєв [14], О. О. Сітало [12]. Однак, на сьогоднішньому етапі в методиці викладання іноземних мов ще недостатньо широко досліджені та описані шляхи використання всесвітньої мережі Інтернет у навчальному процесі.

...

Скачать:   txt (73.6 Kb)   pdf (401.9 Kb)   docx (422.1 Kb)  
Продолжить читать еще 22 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club