Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Моделі соціальної реабілітації дітей з функціональними обмеженнями

Автор:   •  Май 27, 2019  •  Курсовая работа  •  5,035 Слов (21 Страниц)  •  26 Просмотры

Страница 1 из 21

Міністерство освіти і науки України

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Хмельницький інститут соціальних технологій.

Курсова робота

З дисципліни «Теорія соціальної роботи»

на тему:

«Моделі соціальної реабілітації дітей з функціональними обмеженнями»

Виконала студентка групи ЗлЗ-41

Мельник Олександра Олександрівна
Науковий керівник:

Матвійчук Вікторія Маноліївна

Хмельницький - 2010

ПЛАН

Вступ                                                                                        

Розділ 1. Соціальна робота з дітьми з функціональними                            

 обмеженнями                                                                    

1.1   Поняття моделі соціальної реабілітації                                                    

1.2   Особливості дітей з функціональними обмеженнями  

1.2.1 Поняття «дитина з особливими потребами»

1.2.2 Особливості роботи з дітьми з функціональним обмеженням                    

Розділ 2. Розробка моделі реабілітація дітей з функціональними                              обмеженнями                                                                                              

2.1         Соціальна         реабілітація         дітей         з         функціональними            обмеженнями

2.2         Технології         соціально-реабілітаційної         роботи         з         дітьми         з функціональними обмеженнями

2.3 Механізм впровадження моделі реабілітація дітей з функціональними                обмеженнями    

Висновки                                                                                          

Список використаних джерел                                                                    Додатки    

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

Актуальність дослідження: 

Статистичні дані свідчать: близько 6% населення України - люди з функціональними обмеженнями. Це є : захворювання нервової системи та органів чуття, дитячий церебральний параліч, психічні розлади, вроджені вади розвитку, ускладнення від певних хвороб чи наслідки аварій тощо.

Матеріальний, а відтак і духовний стан людей, а зокрема й дітей з функціональними обмеженнями залежить від соціальної політики держави. Вони не мають змоги цілком себе забезпечувати, отримують мінімальну державну допомогу та намагаються з усіх сил виживати у сучасному суспільстві. Окрім цього батькам таких діток ще складніше, тому що окрім того щоб забезпечити їх на фізіологічному рівні потрібні ще кошти на ліки, навчання і розвиток дитини, спілкування з ровесниками і найголовніше надати їм необхідний стимул для життя та підтримку.

Об’єкт  дослідження: діти з функціональними обмеженнями.

Предмет дослідження: особливості соціальної реабілітації дітей з функціональними обмеженнями.

Мета дослідження: на основі вивчення особливостей роботи з дітьми з функціональними обмеженнями обґрунтувати модель їх соціальної реабілітації.

Для реалізації поставленої мети визначено наступні завдання дослідження:

  • Дослідити         явище         «функціональні         обмеження»         та         його

особливості 

  • Проаналізувати соціально-педагогічну та психологічну роботу з дітьми з функціональними обмеженнями; 
  • Розкрити         реабілітаційний         аспект         роботи         із         дітьми         з функціональними обмеженнями; 
  • Визначити технології реабілітації дітей з функціональними обмеженнями; 
  • Описати модель реабілітації дітей з функціональними обмеженнями 

Стан наукової розробки проблеми: проблема людей з функціональними обмеженнями досліджується у таких напрямках як : медико-соціальний (І. Каткова, В. Кузнєцов, С. Саричева, О. Чабан та інші), соціально-психологічний (О. Асмолов, І. Расюк, М. Семаго, О. Усанова та інші), педагогічний (С. Болтивець, Б. Гершунський, В. Журавський, І. Зязюн) та інших аспектах.  

...

Скачать:   txt (54.9 Kb)   pdf (314.1 Kb)   docx (241.3 Kb)  
Продолжить читать еще 20 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club