Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Використання Internet-маркетингу в діяльності фірми

Автор:   •  Апрель 30, 2018  •  Курсовая работа  •  9,256 Слов (38 Страниц)  •  140 Просмотры

Страница 1 из 38

               _                 Запорізька державна інженерна академія                        [pic 1]

(повне найменування вищого навчального закладу)

               _                Кафедра економіки та інформаційних технологій                

(повна назва кафедри, циклової комісії)

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

(РОБОТА)

з _____Інформаційнійний бізнес________________

(назва дисципліни)

        на тему:       Використання Internet-маркетингу в діяльності фірми

        

Студента (ки) _IV_курсу ЕК-13 1з групи

напряму підготовки__________________

___________________________________

спеціальності_Економічна кібернетика__

 ________Хортецька Н.В._____________

(прізвище та ініціали)

Керівник __к. е. н. , доц. Вакуленко Т. С.

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)  

Національна шкала ________________    

Кількість балів: __________Оцінка:  ECTS _____

                                                                     Члени комісії          ________________  ___________________________

                                                                                                                                             (підпис)                        (прізвище та ініціали)

                                                                                                      ________________  ___________________________

                                                                                                                                              (підпис)                        (прізвище та ініціали)

                                                                                                                                ________________  ___________________________

                                                                                                                                              (підпис)                         (прізвище та ініціали)

                                                          м. Запоріжжя - 2017 рік


ЗМІСТ[pic 2]


РЕФЕРАТ…………………………………………………………………………4

ВСТУП……………………………………………………………………………5


РОЗДІЛ 1.
ВИКОРИСТАННЯ INTERNET-МАРКЕТИНГУ В ДІЯЛЬНОСТІ ФІРМИ….7

1.1.Поняття Інтернет - маркетингу, суб’єкти та об’єкти Інтернет маркетингу.7

1.2. Елементи Інтернет - маркетингу………………………………………10

1.3. Веб - сайт, як елемент маркетингу……………………………...22
1.4.Інструменти Інтернет - маркетингу, оцінка ефективності………………14
1.5.Сучасний стан використання розвитку Інтернет -  маркетингу в Україні.  26

РОЗДІЛ 2. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ CMS JOOMLA……………………….31

2.1.Загальне уявлення про  CMS Joomla. ……………………………………...31

2.2. Архітектура Joomla……………………………………………….................32

2.3.Структура каталогів  Joomla!………………………………………………34

2.4. Переваги та недоліки CMS Joomla!……………………………………….36

РОЗДІЛ 3. СТВОРЕННЯ САЙТУ НА БАЗІ CMS JOOMLA………………….38

3.1. Головні панелі управління у Joomla……………………………………….38

3.2.Плагіни у Joomla……………………………………………………………..48

3.3.Інтернет магазин у Joomla…………………………………………………..50
ВИСНОВОК………………………………………………………….. …………52
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….54


РЕФЕРАТ

Курсова робота виконана на 50, друкованих сторінках. Складається зі вступу, трьох основних частин, висновку та списку літератури з 00 джерел. Містить 14 рисунків та 1 таблицю.

Мета курсової роботи: розглянути сутність Інтернет - марркетигу, з’ясувати сучасний стан використання Інтернет - маркетингу українським фірмами ; ознайомитися з особливостями системи управління вмістом (CMS) Joomla та її застосування.

...

Скачать:   txt (113 Kb)   pdf (1.8 Mb)   docx (1.7 Mb)  
Продолжить читать еще 37 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club