Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Сучасні стратегії ділових переговорів при укладенні зовнішньоекономічних контрактів

Автор:   •  Январь 10, 2021  •  Курсовая работа  •  8,987 Слов (36 Страниц)  •  4 Просмотры

Страница 1 из 36

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ, ЛОГІСТИКИ ТА ТУРИЗМУ

Кафедра туризму

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни: «Менеджмент ЗЕД в туризмі»

на тему: «Сучасні стратегії ділових переговорів при укладенні зовнішньоекономічних контрактів»

 

Виконав студент  ІV курсу групи ТР 3-1тех

спеціальності 242 «Туризм»

________Мельніков Д.Г.._____

 (прізвище та ініціали)

 Керівник:___________Самонова Т.Б______

(вчене звання, прізвище та ініціали)

  

Національна шкала _______________

Кількість балів ___________________

Оцінка ECTS _____________________

 

Члени комісії: __________    _______________

(підпис)      (прізвище та ініціали)

__________    _______________ (підпис)      (прізвище та ініціали)

__________    _______________ (підпис)      (прізвище та ініціали)

Київ  2020


НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ[pic 1]

Кафедра: туризму

Дисципліна: Менеджмент ЗЕД в туризмі

Спеціальність: туризмознавство

Курс____3_________Група_____1тех____Семестр_________5____________

ЗАВДАННЯ

на курсовий проект (роботу) студента

Мельнікова Дениса Геннадійовича

(прізвище, ім’я, по батькові)

  1. Тема проекту (роботи) «Сучасні стратегії ділових переговорів при укладенні зовнішньоекономічних контрактів»

2. Строк здачі студентом закінченого проекту (роботи) ___________

3. Вихідні дані до проекту (роботи)__________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які підлягають розробці) Вступ; Розділ 1. Теоретичні засади зовнішньоекономічних контрактів; 1.1 Сутність та особливості зовнішньоекономічних контрактів; 1.2 Основні види зовнішньоекономічних контрактів; Розділ 2. Стратегії ділових переговорів при укладенні зовнішньоекономічних контрактів; 2.1 Функції переговорів; 2.2 Основні етапи ділових переговорів і їхня специфіка; 2.3 Методи ведення переговорів; 2.4 Вплив сприйняття, емоцій, різниці інтересів на результати переговорів; 2.5 Особливості завершення переговорів; Розділ 3. Переговорний процес у вирішенні конфліктів; 3.1 Першопричини конфліктів; 3.2 Керування і регулювання конфліктами; Висновки; Список використаних джерел

Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень) __________________________________________________________________

6. Дата видачі завдання 2020 рік


КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН[pic 2]

№ п/п

Назва етапів курсового проекту (роботи)

Строк виконання етапів проекту (роботи)

Примітки

Розділ 1. Теоретичні засади зовнішньоекономічних контрактів

14.10.20

Виконано

1.1 Сутність та особливості зовнішньоекономічних контрактів

15.10.20

Виконано

1.2 Основні види зовнішньоекономічних контрактів

23.10.20

Виконано

Розділ 2. Стратегії ділових переговорів при укладенні зовнішньоекономічних контрактів

25.10.20

Виконано

2.1 Функції переговорів

28.10.20

Виконано

2.2 Основні етапи ділових переговорів і їхня специфіка

7.11.20

Виконано

2.3 Методи ведення переговорів

14.11.20

Виконано

2.4 Вплив сприйняття, емоцій, різниці інтересів на результати переговорів

18.11.20

Виконано

2.5 Особливості завершення переговорів

21.11.20

Виконано

Розділ 3. Переговорний процес у вирішенні конфліктів

25.11.20

Виконано

3.1 Першопричини конфліктів

26.11.20

Виконано

3.2 Керування і регулювання конфліктами

26.11.20

Виконано

Висновки

28.11.20

Виконано

...

Скачать:   txt (124.7 Kb)   pdf (386.3 Kb)   docx (55 Kb)  
Продолжить читать еще 35 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club