Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Звіт з виробничої практики в ТзОВ “Логістична компанія “Західресурс”

Автор:   •  Май 25, 2018  •  Отчет по практике  •  6,052 Слов (25 Страниц)  •  350 Просмотры

Страница 1 из 25

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА «КРОК»

Факультет економіки та підприємництва

Кафедра економіки та підприємництва

Департамент заочного навчання

ЗВІТ

з виробничої практики

ТзОВ “Логістична компанія “Західресурс”

Виконала:                                                                  Науковий керівник:

студент IV  курсу, групи МЗЕД- 14з                      к.е.н., доцент

            (науковий ступінь, вчене звання)

Стрельцов Олександр                                        Пекна Галина Борисівна

(прізвище, ім’я, по-батькові)                                    (Прізвище, ім’я, по батькові)

______________________

(Резолюція: «До захисту»)                                                        ______________        ___________

(Дата)                  (Підпис)

                                     

м. Київ – 2018 рік


ЗМІСТ

ВСТУП        3

1.ХАРАКТЕРИСТИКА ТЗОВ “ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ “ЗАХІДРЕСУРС”        4

2.ВИДИ І ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТЗОВ «ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ «ЗАХІДРЕСУРС»        7

3.СТРУКТУРА ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ ТЗОВ «ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ «ЗАХІДРЕСУРС»        7

4.ФІРМОВА, ГЕОГРАФІЧНА, ТОВАРНА СТРУКТУРА ВЗАЄМОВІДНОСИН ТЗОВ «ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ «ЗАХІД-РЕСУРС» З ПАРТНЕРАМИ, ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ, КОНТРАГЕНТАМИ (З ІНОЗЕМНИМИ ПАРТНЕРАМИ, ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ, КОНТРАГЕНТАМИ)        9

5.ОСНОВНІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТЗОВ «ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ «ЗАХІДРЕСУРС»        10

6.СТРАТЕГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТЗОВ «ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ «ЗАХІДРЕСУРС»        13

7.ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТЗОВ «ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ «ЗАХІДРЕСУРС»        18

8.ДОСЛІДЖЕННЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ СТРАХУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТЗОВ «ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ «ЗАХІДРЕСУРС»        19

ВИСНОВКИ        23

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ        26

ДОДАТКИ        29

ВСТУП

Згідно з законом України "Про освіту" та галузевою складовою державного стандарту України з вищої освіти за напрямком підготовки "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", обов'язковою складовою освітньо-професійної підготовки студентів вищих навчальних закладів освіти є практична підготовка.

Відповідно виробнича практика є невід'ємною складовою практичної підготовки фахівця з менеджменту в митній справі.

Метою проходження практики на підприємстві є формування у професійних знань і навичок щодо прийняття самостійних рішень під час професійної діяльності в реальних ринкових умовах, на базі знань набутих під час навчання. Також поглиблення та закріплення теоретичних знань з таких предметів, як: економіка підприємства, менеджмент, маркетинг, управління персоналом, з основ зовнішньоекономічної діяльності, митної справи та митного права;опанування сучасними прийомами , методами та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії; виховання потреби систематично поповнювати свої знання та творчо їх застосовувати у практичній діяльності.

В ході написання даного звіту будуть закріплені та здобуті та практичні навички: комплексне, грамотне і системне здійснення огляду наукових і навчально-методичних літературних джерел за вибраною темою; всебічне оцінювання законодавчої та нормативно-правової бази щодо досліджуваного явища (процесу) за вибраною темою; розроблення та прийняття обґрунтованих управлінських рішень (формування заходів) щодо вирішення наявних проблем за вибраною темою; теоретичного та аналітичного обґрунтування пропонованих заходів за вибраною темою.

...

Скачать:   txt (85.9 Kb)   pdf (385.2 Kb)   docx (103.6 Kb)  
Продолжить читать еще 24 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club