Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Инвестиции

338 Экономические дисциплины Бесплатные рефераты: 1 - 30

Перейти на страницу
 • IPO компаній України як фактор зростання національної економіки

  IPO компаній України як фактор зростання національної економіки

  УДК 334.72(477):336.762(4) JEL classification: G11; G23 Макалюк І. В. к.е.н., ст. викладач КПІ ім. Ігоря Сікорського Потапова В. П. студентка ФММ КПІ ім. Ігоря Сікорського pvp.pvp.998@gmail.com IPO компаній України як фактор зростання національної економіки Стаття присвячена питанню первинного розміщення акцій українськими компаніями як фактору зростання та конкурентоспроможності національної економіки. У

  Рейтинг:
  Слов: 2,628  •  Страниц: 11
 • Iнвестиційні процеси у умовах глобальних трансформацій

  Iнвестиційні процеси у умовах глобальних трансформацій

  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ Ι. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ6 1.1. Понятійний апарат та сутнісні характеристики інвестицій6 1.2. Класифікація інвестицій, їх види та значення11 1.3. Цілі інвестиційної діяльності15 РОЗДІЛ ΙΙ. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ЕКОНОМІЦІ22 2.1. Інвестиційний клімат22 2.2. Залучення іноземних інвестицій в економіку України23 2.3. Шляхи поліпшення інвестиційного клімату

  Рейтинг:
  Слов: 6,814  •  Страниц: 28
 • The Trump Organization

  The Trump Organization

  The Trump Organization The Trump Organization – американская компания, которая занимается застройкой и управлением недвижимостью. Основная компания Дональда Трампа, известного американского застройщика и 45-ого Президента США. Трамп являлся генеральным директором компании до 2017 года. Компания контролирует такие сферы бизнеса Трампа, как недвижимость, отели, гольф-клубы и т. д. (исключая казино). Организация

  Рейтинг:
  Слов: 993  •  Страниц: 4
 • Інвестиції в криптовалюту

  Інвестиції в криптовалюту

  УДК Ткачук Віолетта Група 41 ЕП Науковий керівник: Грицаєнко Г. І. Інвестиції в криптовалюту. Оскільки зараз вік комп’ютерних технологій актуальність даної теми є дуже велика. Тому що наше суспільство, хоч і має прогресивні технології, але воно не обізнане в багатьох аспектах. І одним з таких аспектів являється криптовалюта. Дану тему

  Рейтинг:
  Слов: 782  •  Страниц: 4
 • Інвестиції в людський капітал (ІЛК) як це відбувається та аналіз можливих наслідків

  Інвестиції в людський капітал (ІЛК) як це відбувається та аналіз можливих наслідків

  Зміст Вступ………………………………………………………………… 3 Розділ 1: Інвестиції,загальне визначення. Форми та інвестиційна діяльність. 1.1. Загальне визначення інвестиції........................................................ 5 1.2. Форми інвестицій (фінансові інвестиції)....................................... 6 1.3. Інвестиційна діяльність (інвестиційна діяльність в Україні)........ 8 Розділ 2: Інвестиції в людський капітал (ІЛК) як це відбувається та аналіз можливих наслідків. 2.1. Інвестиції в людський капітал- це...

  Рейтинг:
  Слов: 3,911  •  Страниц: 16
 • Інвестиційна діяльність підприємств

  Інвестиційна діяльність підприємств

  ВСТУП Актуальність теми обумовлена тим, що у сучасних умовах Україна постала перед об'єктивною необхідністю активізації інвестиційного процесу. Структурне та якісне оновлення виробництва та створення ринкової інфраструктури відбуваються майже повністю шляхом і за рахунок інвестування. Чим масштабніші обсяги та вища ефективність інвестицій, тим швидше відбувається відтворювальний процес, здійснюються позитивні ринкові перетворення.

  Рейтинг:
  Слов: 8,131  •  Страниц: 33
 • Інвестиційна привабливість міста Черкаси з ралізацією бізнес ідеї та розробкою бізнес-плану власного бізнесу

  Інвестиційна привабливість міста Черкаси з ралізацією бізнес ідеї та розробкою бізнес-плану власного бізнесу

  КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Економічний факультет Кафедра страхування, банківської справи та ризик менеджменту Розрахунково-аналітична робота З курсу «Інвестування» На тему: «Інвестиційна привабливість міста Черкаси з ралізацією бізнес ідеї та розробкою бізнес-плану власного бізнесу» Виконала: Студентка 2 курсу, 1 групи Спеціальності «Маркетинг» Глущенко Аліна Віталіївна Викладач: к.е.н, доцент Кальний

  Рейтинг:
  Слов: 5,543  •  Страниц: 23
 • Інвестиційне кредитування

  Інвестиційне кредитування

  ВСТУП Результαтивність зαходів зі стαбілізαції економіки, які здійснюються зαрαз в Укрαїні, пошук шляхів зαбезпечення прискореного розвитку нαціонαльної економіки знαчною мірою визнαчαються нαдійністю бαнківської системи тα αдеквαтністю її діяльності до реαльного стαну економіки. Зα умов низького інвестиційного потенціαлу держαви, недостαтнього рівня розвитку фінαнсового ринку, обмежених можливостей підприємств сαмостійно фінαнсувαти інвестиційні проекти

  Рейтинг:
  Слов: 6,694  •  Страниц: 27
 • Інвестиційний проект Ручка «Voice»

  Інвестиційний проект Ручка «Voice»

  Міністерство освіти і науки України Національний Університет Харчових Технологій Кафедра економіки і права Інвестиційний проект Ручка «Voice» Виконала студентка групи ЕП-3-1 Чумак Марина Київ 2018 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО РУЧКУ «VOICE» Ручка «VOICE» полегшить вам життя, адже простіше не може бути. Її відмінність від інших продуктів, це здатність керувати кольором

  Рейтинг:
  Слов: 968  •  Страниц: 4
 • Іноземні інвестиції в аграрному секторі України

  Іноземні інвестиції в аграрному секторі України

  ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ Студентка Бащенко Н.О. Науковий керівник професор Бугас В.В. (КНУТД) Економіка України перебуває в складній економічній ситуації внаслідок продовження агресивної політики Російської Федерації, окупації Криму і військових операцій на сході України. Важливу роль у створенні сприятливих умов для розвитку української економіки відіграють іноземні інвестиції. Інвестиційна

  Рейтинг:
  Слов: 1,394  •  Страниц: 6
 • Акции, как объект финансовых инвестиций предприятия

  Акции, как объект финансовых инвестиций предприятия

  МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)» Институт открытого и дистанционного образования Кафедра «Экономика и право» Профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» «Акции, как объект финансовых инвестиций предприятия» ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСОВОЙ РАБОТЕ ЮУрГУ − 38.03.01.2018.1257.ПЗ КР Руководитель

  Рейтинг:
  Слов: 9,816  •  Страниц: 40
 • Алгоритм торговли на FOREX

  Алгоритм торговли на FOREX

  Алгоритм торговли на FOREX ________________ Оглавление 1. Обозначения и сокращения 3 2. Распорядок рабочего дня 3 3. Цель алгоритма 4 4. Рабочее место 5 5. Основные правила торговли 5 6. Общие правила торговли 6 7. Торгуемые инструменты 7 8. Анализ сделок за предыдущий день 8 9. Новостной фон 8 10.

  Рейтинг:
  Слов: 7,530  •  Страниц: 31
 • Аналiз iнвестицiйноi привабливостi ПАТ «Вiнницька кондитерська фабрика»

  Аналiз iнвестицiйноi привабливостi ПАТ «Вiнницька кондитерська фабрика»

  ________________ Зміст ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРИВАБЛИВІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1 Сутність інвестиційної привабливості підприємства 5 1.2 Управління інвестиційною привабливістю підприємства 9 1.3 Методичні підходи до оцінювання інвестиційної привабливості підприємства 14 РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПАТ «ВІННИЦЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА» 18 2.1 Загальна характеристика та структура діяльності

  Рейтинг:
  Слов: 9,049  •  Страниц: 37
 • Анализ денежных потоков при планировании инвестиционного проекта

  Анализ денежных потоков при планировании инвестиционного проекта

  «Анализ денежных потоков при планировании инвестиционного проекта». Цель контрольной работы - изучение методов формирования денежных потоков при планировании инвестиционного проекта (далее ИП) и применение их на практике. Задание. Рассчитать денежные потоки ИП. Исходные положения: 1) продолжительность шага расчёта – один год; 2) норма амортизации – 15%, 3) из налогов

  Рейтинг:
  Слов: 594  •  Страниц: 3
 • Анализ и оценка инвестиционных проектов

  Анализ и оценка инвестиционных проектов

  Введение Инвестиционная деятельность является одним из важнейших аспектов функционирования любой коммерческой организации. Причинами необходимости инвестиций являются обновление существующей материально-технической базы, увеличение объемов производства и разработка новых видов деятельности. Инвестиционный процесс играет важную роль в экономике любой страны. Инвестирование в значительной степени определяет экономический рост государства, занятость и является важнейшим элементом

  Рейтинг:
  Слов: 8,765  •  Страниц: 36
 • Анализ издержек предприятия в среде Microsoft Excel

  Анализ издержек предприятия в среде Microsoft Excel

  Лабораторная работа 1 Цель работы: приобретение навыков анализа издержек предприятия в среде Microsoft Excel и решения оптимизационных задач средствами Microsoft Excel. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 6 вариант Таблица 1 – Объемы производства продукта А, Б по вариантам Месяц Объем произ-ва продукции А, шт. Полные издержки продукции А, руб. Объем произ-ва продукции Б,

  Рейтинг:
  Слов: 935  •  Страниц: 4
 • Анализ изменения долевого участия в строительстве

  Анализ изменения долевого участия в строительстве

  ВВЕДЕНИЕ Исторически одним из самых распространенных способов финансирования строительства недвижимости является схема долевого участия в строительстве. Суть схемы долевого строительства недвижимости заключается в привлечении застройщиком средств физических и юридических лиц, начиная с начальных этапов строительства, по договорам долевого участия в строительстве. Предметом договора долевого участия является обязательство застройщика самостоятельно и

  Рейтинг:
  Слов: 3,399  •  Страниц: 14
 • Анализ инвестиционного проекта ООО «FrieslandCampina»

  Анализ инвестиционного проекта ООО «FrieslandCampina»

  МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «МАТИ» - Российский государственный технологический университет имени К.Э. Циолковского (МАТИ) Кафедра «Экономика и управление» КУРСОВАЯ РАБОТА по дисциплине «Инвестиционный анализ» на тему «Анализ инвестиционного проекта ООО «FrieslandCampina»» Студент: Куликова Т. В. Группа: Руководитель: Ступино 2016 ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ.............................................................................................................3 ГЛАВА 1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

  Рейтинг:
  Слов: 22,220  •  Страниц: 89
 • Анализ инвестиционного проекта производства корпусной мебели

  Анализ инвестиционного проекта производства корпусной мебели

  ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ 8 1 РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 9 2 ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 11 3 АНАЛИЗ РЫНКА 12 4 СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА 17 5 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 21 6 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 24 7 ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 27 8 ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 34 8.1 Показатели оценки эффективности инвестиционных проектов 34 8.2 Инвестиционная деятельность и операционная

  Рейтинг:
  Слов: 7,573  •  Страниц: 31
 • Анализ инвестиционной деятельности в Российской Федерации

  Анализ инвестиционной деятельности в Российской Федерации

  Глава 2. Анализ инвестиционной деятельности в Российской Федерации[1] 2.1. Анализ инвестиций в основной капитал[2] Структура инвестиций РФ за 2014г. представлена в таблице 2.1. Таблица 2.1. Структура инвестиций в нефинансовые активы 2014г. Справочно 2013г. в % к итогу млрд. рублей в % к итогу Инвестиции в нефинансовые активы 9956,5 100 100

  Рейтинг:
  Слов: 3,553  •  Страниц: 15
 • Анализ инвестиционной деятельности на предприятии АО «Пивобезалкогольный комбинат «Крым»

  Анализ инвестиционной деятельности на предприятии АО «Пивобезалкогольный комбинат «Крым»

  ОГЛАВЛЕНИЕ Введение………………………………………………………………………….…. 3 Глава 1. Теоретические аспекты инвестирования и введения инноваций на предприятии……………………………….……………………………………...….5 1.1. Место инноваций в инвестиционной деятельности………………………..…5 1.2. Виды и направления инвестиций в инновации предприятия……….……..…7 1.3. Основные проблемы инвестирования инновационных проектов в Российской Федерации…………………………………………………………….10 Глава 2. Анализ инвестиционной деятельности на предприятии АО «Пивобезалкогольный комбинат «Крым»…………………………………….......13 2.1. Общая характеристика

  Рейтинг:
  Слов: 4,780  •  Страниц: 20
 • Анализ инвестиционной деятельности публичного акционерного общества «Газпром»

  Анализ инвестиционной деятельности публичного акционерного общества «Газпром»

  Оглавление Введение 3 Глава 1. Инвестиции как фактор эффективности деятельности предприятия 5 1.1. Инвестиции предприятия: понятие, источники, виды 5 1.2. Показатели эффективности использования инвестиций 9 Глава 2. Анализ инвестиционной деятельности публичного акционерного общества «Газпром» 15 2.1. Организационно-экономическая характеристика публичного акционерного общества «Газпром» 15 2.2. Динамика показателей инвестиционной деятельности публичного акционерного

  Рейтинг:
  Слов: 3,874  •  Страниц: 16
 • Анализ инвестиционной деятельности РФ 2018

  Анализ инвестиционной деятельности РФ 2018

  Введение. Экономическое развитие страны зависит от большого числа взаимосвязанных факторов, одним из которых являются инвестиции. Рассматривая инвестиции сквозь призму российских реалий, можно отождествлять их как один из вариантов решения проблемы экономического кризиса и увеличения относительных показателей хозяйственной деятельности. Зарубежная экономическая литература, почти единогласно, определяет инвестиции, как вложения средств с целью

  Рейтинг:
  Слов: 919  •  Страниц: 4
 • Анализ инвестиционной политики Китая на современном этапе

  Анализ инвестиционной политики Китая на современном этапе

  МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ» Факультет Экономический Кафедра «Финансы и кредит» «Допустить к защите» Заведующий кафедрой «Финансы и кредит» (название) д.эн. проф., Быстряков А. Я. (Ф.И.О.) «23 » 05 2017 г. Выпускная квалификационная работа бакалавра Направление 38.03.01 «

  Рейтинг:
  Слов: 12,058  •  Страниц: 49
 • Анализ инвестиционной привлекательности Вологодской области

  Анализ инвестиционной привлекательности Вологодской области

  СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………..3 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА…………………………………..…5 1.1 Сущность инвестиционной привлекательности региона……………..5 1.2 Факторы инвестиционной привлекательности региона………………8 1.3 Основные методы оценки инвестиционной привлекательности региона……………………………………………………………………...11 2 АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ………………………….……………...…...13 2.1 Анализ инвестиционного потенциала Вологодской области…….…13 2.2 Анализ инвестиционных рисков Вологодской области……………..16 2.3 Анализ инвестиционной активности Вологодской области……..….19 ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………….23

  Рейтинг:
  Слов: 4,182  •  Страниц: 17
 • Анализ инвестиционных проектов в условиях риска

  Анализ инвестиционных проектов в условиях риска

  Вариант 6 Тема: «Анализ инвестиционных проектов в условиях риска» Цель работы: изучение методов анализа инвестиционных проектов в условиях риска и применение их на практике. Задание 1. Провести анализ критического объёма производства продукции по двум проектам по следующим данным. Проект А: - цена за единицу продукции — 134,125 ден.ед.; - переменные

  Рейтинг:
  Слов: 449  •  Страниц: 2
 • Анализ иностранных инвестиций в экономику России

  Анализ иностранных инвестиций в экономику России

  АНАЛИЗ ИНОСТРАННХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ РОССИИ Перед анализом самих инвестиций следует охарактеризовать всю экономику Российской Федерации. Следует отметить, что российская экономика сегодня переживает не лучшие времена. Многие проблемы возникли в связи с переходом на новую экономическую систему. В связи с переходом на новую экономическую систему возникло много проблем. Сегодня нашими

  Рейтинг:
  Слов: 576  •  Страниц: 3
 • Анализ концерна "Лукойл"

  Анализ концерна "Лукойл"

  1991 — Создание нефтяного концерна «ЛУКОЙЛ» ПАО «ЛУКОЙЛ» — российская нефтяная компания.. Наименование компании происходит от первых букв названий городов нефтяников (Лангепас, Урай, Когалым) и слова «ойл» (от англ. oil — нефть)[8][9]. За время своего 25-летнего существования ЛУКОЙЛ стал мировым лидером в основных сферах своей деятельности. Занимаясь добычей и переработкой

  Рейтинг:
  Слов: 532  •  Страниц: 3
 • Анализ обращения фьючерсных контрактов на мировом рынке

  Анализ обращения фьючерсных контрактов на мировом рынке

  Содержание Введение………………………………………………………………… 1. Теоретические аспекты анализа производных финансовых инструментов…………………………… 1.1. Общая характеристика и виды производных финансовых инструментов…………………………………………………………………. 1.2. Форвардные и фьючерсные контракты как разновидность срочных контрактов………………………………………………………… 1.3. Преимущества и недостатки форвардных и фьючерсных контрактов……. Выводы 2. Инвестиционные возможности фьючерсных контрактов 2.1. Длинные и короткие позиции по фьючерсным контрактам как источник

  Рейтинг:
  Слов: 19,984  •  Страниц: 80
 • Анализ проекта ВНК

  Анализ проекта ВНК

  Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)» Высшая школа экономики и управления Кафедра «Экономика промышленности и управление проектами» Анализ проекта ВНК ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСОВОЙ РАБОТЕ по дисциплине «Инвестиции и инвестиционный анализ» ЮУрГУ – ......2018.......ПЗ КР Нормоконтролер, ст.преподаватель

  Рейтинг:
  Слов: 2,859  •  Страниц: 12

Перейти на страницу
Поиск
Расширенный поиск