Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Інформаційні системи управління трудовими ресурсами

Автор:   •  Июнь 4, 2018  •  Курсовая работа  •  4,762 Слов (20 Страниц)  •  133 Просмотры

Страница 1 из 20

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ[pic 1]

ЗМІСТ

ВСТУП        5

РОЗДІЛ 1. СКЛАДОВІ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ        8

1.1 Компоненти інформаційних систем        8

1.2 Класифікація інформаційних систем        13

РОЗДІЛ 2. ВИМОГИ ДО ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ        19

2.1 Виробничі функції та трудові завдання        19

2.2 Цілі створення електронної інформаційної системи        21

2.3 Функції та обмеження створення електронної інформаційної системи        23

РОЗДІЛ 3. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА        23

ВИСНОВКИ        33

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ        34


ВСТУП

Актуальність. Інформаційні ресурси є одним з найважливіших елементів ресурсного потенціалу підприємства, а інформація виступає ключовим елементом управління підприємством, конкретизує потреби управління ефективністю бізнесу.

Управління підприємством – це управління чотирма протилежностями: клієнти, персонал, фінанси і бізнес–процеси, які є рушійною силою будь–якого розвитку, в тому числі й розвитку бізнесу.

Наприклад, фінанси – це внутрішній ресурс, а клієнти – зовнішній; так само персонал – це мотиваційні стосунки, а бізнес–процеси – раціональні технології, в тому числі й інформаційні системи управління підприємством.

Однак саме баланс цих протилежностей робить менеджмент ефективним, а бізнес – успішним[9].

Модель управління персоналом, яка відповідає стратегії і цілям бізнесу, також включає чотири компоненти – структурований належним чином функціонал (організаційна структура підприємства, посадові інструкції тощо), системи управління персоналом (підбір, розвиток, мотивація і кар’єрне зростання), компетентності, які потрібні для здійснення діяльності, та соціальна (корпоративна) культура.

Інформаційна система управління персоналом (трудовими ресурсами) як складова системи управління підприємством у цілому забезпечує автоматизацію управління персоналом підприємства на трьох рівнях[12]:

–        автоматизація розрахунку зарплати;

–        автоматизація кадрового обліку;

–        автоматизація управління трудовими ресурсами.

Ці рівні відповідають етапам інформатизації управління персоналом і відображають її хронологічний порядок[1].

За результатами досліджень світового ринку інформаційних технологій сучасні інтегровані системи управління персоналом містять шість основних функціональних блоків:

–        інформаційного самообслуговування;

–        управління процесом навчання;

–        управління процесом найму;

–        обліку праці;

–        обліку кадрових операцій;

–        управління ефективністю і талантами[14].

Найважливішою якісною тенденцією на українському ринку інформаційних систем управління персоналом є зміна парадигми автоматизації управління персоналом: усе більше українських підприємств відчувають потребу в автоматизації функцій цих систем за межами розрахункових та облікових завдань, тобто безпосередньо інструментів управління персоналом.

Проблеми ефективності методів та інструментів управління трудовими ресурсами на підприємстві розглядаються у працях Б. Генкіна, В. Євдокимової, Г. Ісаєва, А. Кармінського, П. Нестерова, Є. Мартіна, В. Подільського, П. Клімушина та ін.

Перспективи застосування інформаційних систем управління персоналом досить великі, оскільки підприємство як система за своїм визначенням вимагає взаємозв’язку між частинами для утворення складного інтегрованого цілого. Тому сучасний менеджер з персоналу повинен знати і вміти використовувати в повсякденній роботі новітні інформаційні технології.

Метою курсової роботи є формування знань і навичок з методології побудови, організації та використання інформаційних систем в управлінні персоналом та економіці праці.

...

Скачать:   txt (64.6 Kb)   pdf (1.1 Mb)   docx (435.2 Kb)  
Продолжить читать еще 19 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club