Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Вплив образотворчої діяльності на пізнавальний розвиток дітей

Автор:   •  Декабрь 20, 2017  •  Курсовая работа  •  9,214 Слов (37 Страниц)  •  404 Просмотры

Страница 1 из 37

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Харківський національний педагогічний університет

 імені Г.С. Сковороди

Факультет дошкільної освіти

Кафедра початкової, дошкільної та професійної освіти

КУРСОВА РОБОТА

з психології

на тему: «Вплив образотворчої діяльності на пізнавальний розвиток дітей»

Виконала студентка 3 курсу групи 33

Птушко Яна Олександрівна

Науковий керівник:

д.ф.н.,професор Дорожко І.І.

Харків-2017

ЗМІСТ

ВСТУП        2

РОЗДІЛ 1        6

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІЗНАВАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ        6

1.1. Пізнавальний розвиток дітей як психолого-педагогічна проблема        6

1.2. Особливості розвитку пізнавальних процесів дітей        12

РОЗДІЛ  2        19

ВПЛИВ ОБРАЗОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІЗНАВАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ДИТИНИ ДІШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ        19

2.1. Образотворча діяльність як специфічне образне пізнання дійсності        19

2.2. Розвиток творчих здібностей дітей засобами образотворчого мистецтва        23

ВИСНОВКИ        32

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ        34

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

Актуальність проблеми. На сучасному етапі оновлення сучасної освіти формування творчої особистості – одне з важливих завдань педагогічної теорії й практики. Вирішення його має розпочатися вже в дошкільному віці. Періоди дошкільного дитинства та молодшого шкільного віку найбільш сприятливі для художньо-творчого виховання і пізнавального розвитку дитини. Враження дитинства людина проносить через все своє життя. Про художньо-творче виховання дітей  написано багато цікавих і цінних в методичному плані книг, посібників, рекомендацій та статей. Пошук шляхів пізнавального розвитку дітей, щоб дитина могла реалізувати свої фантазії, творчу активність – постійно знаходяться у центрі уваги вчених, дослідників та педагогів-практиків. Саме образотворча діяльність стає найбільш ефективним засобом вирішення цього завдання, коли в центр овітньо-виховного процесу поставлено дитину як суб’єкт діяльності.

Розбудова системи освіти в Україні передбачає оновлення її змісту, зміну форм організації дітей. Яскравою тенденцією цього процесу має, зокрема, зростання питомої ваги мистецтва у вихованні юного покоління. Дисципліни гуманітарного циклу набули, врешті-решт, належного соціального та виховного статусу. Разом з тим реформування навчально-виховного процесу у традиційних освітніх закладах, організація нових типів дошкільних закладів, надання педагогам змоги самостійно визначати засоби педагогічного впливу на дітей, послуговуючись у своїй роботі варіативними програмами виховання дітей, зумовили низку проблем у художньо-творчому вихованні і розвитку підростаючих поколінь. Ознайомлення дошкільників та молодших школярів із різними видами мистецтва стало нагальною потребою сьогодення, складовою частиною дошкільної та початкової освіти.

В останні роки все більше уваги приділяється питанням взаємозв’язку різних видів мистецтв у педагогічному процесі та їх впливу на пізнавальни розвиток дитини (А. Бурова, С. Каган, П. Якобсона, Б.Юсова, Р.Чумічова, та ін.).

Використання в художньо-творчому розвиткові дитини різних видів мистецтва – літератури, театру, музики та живопису – дає можливість для гармонійного, особистісного, пізнавального розвитку, сприяє активізації творчого процесу, поглиблює емоції, розвиває почуття та інтелект. Тому так важливо широко включати в педагогічний процес різноманітні заняття образотворчої діяльності, де  кожна дитина може найбільш повно проявити себе без будь-якого тиску з боку дорослого.

...

Скачать:   txt (118 Kb)   pdf (422.4 Kb)   docx (44.4 Kb)  
Продолжить читать еще 36 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club