Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Діяльність Національного банку України в регулюванні функуціонування платіжних систем і його вплив на їх розвиток в Україні

Автор:   •  Декабрь 19, 2017  •  Реферат  •  2,207 Слов (9 Страниц)  •  460 Просмотры

Страница 1 из 9

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра фінансів

Індивідуальне завдання

з дисципліни «Електронна Комерція»

на тему: «Діяльність Національного банку України в регулюванні

функуціонування платіжних систем і його вплив на їх розвиток в Україні»

Студентки 4 курсу 17 групи

Напряму підготовки 6.030508

Спеціальності «Фінанси і кредит»

              Семененко І.Г.

м. Київ – 2017 рік

ПЛАН

Вступ

1. Розвиток функціонування платіжних систем в Україні

2. Завдання, функції та структура системи електронних платежів НБУ

3. Принципи функціонування системи електронних міжбанківських переказів НБУ (СЕП, НБУ)

4. Система електронних платежів Національного банку України станом на 01 січня 2017 року

Висновок

Література


ВСТУП

З кожним роком платіжні системи все більше проникають у наше життя. Якщо раніше їх використовували тільки спеціалісти банків для автоматизації процесів банківських установ, то нині платіжні системи відіграють пріоритетну роль у діяльності Національного банку України не тільки на операційному, а й на політичному та економічному рівнях. Актуальність дослідження пов’язана із зростанням кількості платіж- них систем на українському ринку та ефективністю їх діяльності.

Питання щодо платіжних систем, діяльності центрального банку в їх регулюванні та нагляді досліджуються спеціалістами центральних банків як в Україні, так і всьому світі. Важливі внески в дослідження зробили спеціалісти Світового банку, Міжнародного валют- ного фонду, Європейського центрального банку, а також, говорячи про український ринок, спеціалісти Національного банку України.

Головним завданням є дослідження впливу центрального банку на платіжні системи, які діють в Україні, надання рекомендацій щодо нагляду за функціонуванням платіж- них систем та ефективністю їх діяльності на вітчизняному ринку.


1. Розвиток функціонування платіжних систем в Україні

Щоб краще зрозуміти сьогоднішній стан платіжної системи України як екс радянської республіки, доцільно розглянути й історичне коріння З 1930 року до здобуття незалежності Україною єдина банківська система обслуговувала весь Радянський союз Держава володіла всіма коштами підприємств, платіжні операції здійснювалися через внутрішньобанківські перекази. При цьому основною вимогою до системи розрахунків та п відмінною рисою був контроль, а не оперативність, зручність або надійність

Внутрішньобанківські розрахунки між установами Держбанку СРСР здійснювалися за системою міжфілійних оборотів (МФО), яка була запроваджена в 1933 році У цю саму систему були включені й установи Зовнішторгбанку СРСР Щорічно за міжфілійними оборотами в СРСР здійснювалося до 200 млн операцій

Політичні зміни, що відбулися на території Радянського Союзу, спричинили істотні зміни і в системі банківських розрахунків. Ці зміни були зумовлені передусім дезінтеграцією радянської платіжної системи. Монобанківська система зникла наприкінці 80-х років і поступилася місцем дворівневій банківській системі.Загалом в еволюції міжбанківських розрахунків в Україні можна вирізнити три етапи, що відповідають етапам реорганізації банківської системи в цілому.

Першим етапом (1988-1991 pp. - ще за часів входження України в СРСР) можна вважати розвиток елементів ринкової економіки в господарському механізмі. У державних банках почала з'являтися нова клієнтура - приватні підприємці. Але механізми розрахунків не змінювалися. Був збережений порядок розрахунків за МФО. Він поширювався на установи всіх державних спеціалізованих банків. Ключовим моментом другого етапу (1991-1994 pp.) реформування банківської системи була реструктуризація мережі банків:

> створення Національного банку України (НБУ);

...

Скачать:   txt (32.4 Kb)   pdf (221.9 Kb)   docx (62.2 Kb)  
Продолжить читать еще 8 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club