Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Відтворення фантастичних реалій у перекладі на матеріалі роману Дж. Роулінг «Гаррі Поттер і Таємна кімната»

Автор:   •  Февраль 3, 2018  •  Курсовая работа  •  14,751 Слов (60 Страниц)  •  218 Просмотры

Страница 1 из 60

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………………....3

Розділ 1. Теоретичні засади дослідження перекладу реалій

1.1. Поняття реалії в науковій літературі……………………………………….5

1.2. Класифікація реалій…………………………………………………………10

1.3. Роль реалій в художній літературі…………………………………………15

1.4. Прийоми відтворення реалій у перекладі…………………………………19

Висновки до розділу 1…………………………………………………………..30

Розділ 2. Відтворення фантастичних реалій у перекладі на матеріалі роману Дж. Роулінг «Гаррі Поттер і Таємна кімната»

2.1. Загальні підходи до перекладу фантастичних реалій…………………….32

2.2. Класифікація фантастичних реалій у романі Дж. Роулінг «Гаррі Поттер і Таємна кімната»……………………………………………………………….....33

2.3. Особливості перекладу фантастичних реалій у романі Дж. Роулінг «Гаррі Поттер і Таємна кімната»..………………………………………………………39

Висновки до розділу 2…………………………………………………………...49

Загальні висновки………………………………………………………………..51

Література………………………………………………………………………...54

Додатки…………………………………………………………………………...60

Анотації…………………………………………………………………………..77

ВСТУП

Перекладознавство як наука по мірі свого розвитку охоплює все більше проблем і спірних питань. Намагаючись відповісти на запитання “як перекладати?”, дослідники фокусують свою увагу на різних об’єктах перекладу, які як правило є джерелами суперечливих думок.

Актуальність даної теми полягає у тому, що перекладач зустрічається з певними труднощами при перекладі реалій досить часто. Реалії, які визначають певні поняття, незнайомі для інших культур, завжди становлять у процесі перекладу особливу складність. Саме ці складнощі привертають інтерес до такої проблеми. Питання перекладу реалій є достатньо дослідженими в науковій літературі.

Так, наприклад такі відомі мовознавці, як С.І.Влахов, С.П.Флорін, Ж.А.Голікова, М.С.Зарицький, В.Н.Коміссаров, А.В.Федоров [16; 19; 23; 29; 54] та інші, досліджуючи реалії, надали визначення реалії, обґрунтували її класифікації та способи відтворення її функцій у перекладі. Діяльність цих вчених займала цілу епоху в історії перекладознавства.

Однак не всі питання, пов’язані з перекладом реалій, є достатньо дослідженими. Так, не вивчалися засоби перекладу слів на позначення фантастичних реалій. Зокрема, фантастичні реалії роману Дж. Роулінг «Гаррі Поттер і Таємна кімната» не були предметом детального дослідження. У той же час слід відмітити, що такі реалії становлять значні труднощі при перекладі фантастичних творів, і дослідження засобів їх відтворення безперечно стануть у пригоді перекладачам.

Метою роботи є виявити особлиовсті перекладу авторських фантастичних реалій у романі Дж. Роулінг «Гаррі Поттер і Таємна кімната» українською мовою.

Для досягнення мети необхідно розв’язати такі завдання:

  • викласти теоретичні засади дослідження перекладу реалій;
  • здійснити класифікацію фантастичних реалій у романі Дж. Роулінг «Гаррі Поттер і Таємна кімната»;
  • виявити труднощі перекладу фантастичних реалій у романі Дж. Роулінг «Гаррі Поттер і Таємна кімната».

Об’єктом дослідження є авторські фантастичні реалії.

Предмет дослідження є особливості перекладу фантастичних реалій у романі Дж. Роулінг «Гаррі Поттер і Таємна кімната».

Етапи і методи дослідження. Методи роботи обиралися залежно від етапу та завдань дослідження.

 На першому, науково-ознайомлювальному, етапі використовувався метод добору літератури з метою створення наукової концепції дослідження.

На другому етапі створювалася картотека реалій методом суцільної вибірки з роману Дж. Роулінг «Гаррі Поттер і Таємна кімната».

...

Скачать:   txt (194.7 Kb)   pdf (701.4 Kb)   docx (123.5 Kb)  
Продолжить читать еще 59 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club