Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Дослідження рівня монополізації

Автор:   •  Май 14, 2024  •  Реферат  •  952 Слов (4 Страниц)  •  13 Просмотры

Страница 1 из 4

Страховий ринок України пройшов тривалий етап становлення та зростання попри несприятливі макроекономічні обставини, кризові явища та недовіру населення, демонструючи останніми роками високі темпи розвитку. Ефективне ж функціонування ринку неможливе без ефективно діючих та конкурентоспроможних страхових компаній, саме це і обумовлює необхідність та актуальність оцінки рівня конкуренції та концентрації страхового ринку України.

№3-4 слайд

За останнє десятиріччя кількість страхових компаній суттєво зменшилась: з 456 у 2010 році до 115 у 2023 році, тобто на 341 одиниць або ж практично на 75%. Тенденція до скорочення кількості страхових компаній є наслідком як регулюючих дій Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг з метою підвищення конкурентоспроможності та фінансової стійкості страховиків, так і несприятливих макроекономічних процесів. Зменшення загальної кількості страхових компаній відбувалось за рахунок відповідного скорочення чисельності life та non-life страховиків. Так, у 2010 році на страховому ринку України функціонувало 67 страхових компаній, що здійснювали страхування життя, тоді як вже у 2023 році  їх залишилось лише 8, що очевидно справлятиме вплив як на рівень конкуренції, так і на рівень монополізації даного сектору. Визначальний вплив на спадаючу динаміку загальної кількості страхових компаній в Україні здійснило скорочення чисельності страховиків, що здійснюють ризикові види страхування (рис.1). У 2010 році на ринку non-life страхування функціонувало 389 суб’єктів даного типу, що становило 85,31% усіх страхових компаній. На кінець досліджуваного періоду їх залишилось лише 107 од. Однак, частка даного виду страхових компаній зросла за рахунок значних темпів скорочення кількості life-страховиків. Попри скорочення кількості страхових компаній на страховому ринку України обсяги страхових премій, зібраних ними, зростають.

№5 слайд

У ході визначення рівня монополізації страхового ринку необхідним є дослідження рівня його концентрації, тобто зосередження у окремих його гравців певної частки зібраних страхових премій. Відповідно коефіцієнт концентрації дорівнює сумі відповідних питомих часток валових премій страховиків.

Частка перших 3 страхових компаній протягом 2010-2023 років зростає з 49,7% до 59%.Дані показники відображають наявність процесів монополізації на ринку life-страхування, оскільки перевищують допустиму межу у 50%. Починаючи з 2015 року, незмінною трійкою лідерів ринку страхування життя є ПрАТ «МетЛайф», ПрАТ «Страхова Група «ТАС» та ПрАТ «СК «УНІКА Життя». Саме «МетЛайф» та «ТАС» протягом останніх років акцентували значну увагу на вивченні ринку та завоюванні нових сегментів, що забезпечувало їм середньорічні прирости валових страхових премій на рівні 20-40%. Частка топ 10 life-страховиків протягом останніх десяти років теж зазначала суттєвих змін, зрісши з 83,7% у 2010 році до 100% у 2023 році, що пов’язано із скороченням кількості страхових компаній, їх укрупненням та перерозподілом ринку. Варто зауважити, що найбільші life-страховики є фінансовими установами з іноземним капіталом. У 2010 році з 67 страхових компаній, що здійснювали страхування життя, 20 володіли практично 96% ринку. Протягом наступних років їх частка поступово зростала, сягнувши у 2018-2020 роках 100%. Отже, попри скорочення кількості life-страховиків показники концентрації зростають, що вказує на посилення монополізації даного сектору страхового ринку та зосередження на ньому сильних гравців з іноземним капіталом.

№6

Ринок ризикових видів страхування є менш монополізованим, про що свідчить динаміка показників концентрації.

Перші 3 страхові компанії на ринку ризикових видів страхування у 2010 році володіли 13,6% обсягу усіх зібраних страхових премій та 15,1% у 2020 році. Показник концентрації за останні 10 років зріс лише на 1,5%, що свідчить про високий рівень конкуренції у даному сегменті страхового ринку. Практично незмінними лідерами у сфері ризикового страхування протягом 2018-2020 років були ПрАТ «СК «АРх», ПрАТ «СК «УНІКА» та ПрАТ «Страхова Група «ТАС», що є членами фінансових груп, у складі яких функціонують лідери ринку страхування життя. У 2010 році частка першої десятки non-life страховиків становила 33%, зрісши до 40,5% у 2020 році, тобто на 7,5%. Варто зауважити, що на 7 страховиків топ-десятки (4-10 місце у рейтингах) припадало у 2010 році близько 20% зібраних страхових платежів, тоді як уже на кінець звітного періоду 25,4%, що свідчить про посилення конкуренції серед топових гравців ринку.. Питома вага страхових премій, зібраних 20 першими страховиками, протягом досліджуваного періоду зросла з 51,1% до 61,9%, тоді як частка перших 50 страхових компаній значно підвищилась з 76,6% до 90,8%.

...

Скачать:   txt (12.6 Kb)   pdf (56.2 Kb)   docx (9.9 Kb)  
Продолжить читать еще 3 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club