Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Напрями удосконалення організаційної структури ПАО Житомирський маслозавод компанія «РУДЬ»

Автор:   •  Декабрь 22, 2018  •  Курсовая работа  •  6,668 Слов (27 Страниц)  •  467 Просмотры

Страница 1 из 27

Зміст

ВСТУП……………………………………………………………………………3

РОЗДІЛ 1. Організаційна структура управління………………………………5

1.1.Сутність і порядок формування організаційних структур………..5

1.2. Типи та види організаційних структур…………………………….8

1.3. Принципи побудови організаційної структури……………………23

РОЗДІЛ 2. Аналіз організаційної структури підприємства ПАО Житомирський маслозавод компанія «РУДЬ» та його організаційна структура…………………………………………………………………………26

2.1. Історія розвитку підприємства ПАО Житомирський маслозавод компанія «РУДЬ»………………………………………………………………..26

2.2.Особливості структури підприємства ПАО Житомирський маслозавод компанія «РУДЬ»…………………………………………………29

РОЗДІЛ 3. Напрями удосконалення організаційної структури ПАО Житомирський маслозавод компанія «РУДЬ»…………………………….…..34

3.1. Удосконалення структури управління підприємством………….......……34
3.2. Впровадження сучасних методів управління на підприємстві...………...38
ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ  ДЖЕРЕЛ

Вступ

Підвищення ефективності роботи підприємства в значній мірі визначається організованістю системи управління, яка залежить від чіткої структури підприємства і діяльності всіх її елементів у напрямку обраної мети.

Метою курсової роботи є вивчити організаційну структуру підприємства  і основні основні типи організаційних структур управління, але й шляхи їх вдосконалення.

Для цей курсової були поставлені такі завдання:

1.Розглянути поняття,сутність,типи і принцип побудови організаційної структури.

2.Провести аналіз організаційної структури підприємства Житомирський маслозавод компанія “РУДЬ”

3.Знайти шляхи вдосконалення та рекомендацій організаційної структури підприємства Житомирський маслозавод компанія “РУДЬ”

Актуальність обраної мною теми визначається необхідністю розгляду теоретичних положень для розробки практичних рекомендацій для реалізації механізму формування та розвитку організаційної структури управління підприємством в умовах невизначеності. 

А актуальність дослідження формувань організаційних структур служб логістики зумовлена необхідністю виявлення додаткових можливостей подальшого зниження витрат і собівартості продукції, реструктуризації та реорганізації компанії з метою підвищення ефективності бізнесу, покращення якості обслуговування.

Предметом цієї курсової роботи є організаціїні структури управління підприємством.

Об’єктом дослідження обрано організацію ПАО Житомирський маслозавод компанія «РУДЬ» щоб проаналізувати та дослідити внутрішній розвиток організації з метою вдосконалення її організаційної структури управління.

Структура. Курсова робота складається з :

  • змісту
  • вступу
  • розділів
  • підрозділів,
  • висновку та списку використаних джерел

Розділ 1. Організаційна структура управління

     1.1. Сутність і порядок формування  організаційних структур

       Виробнича діяльність підприємств здійснюється на основі встановлення постійних інформаційних, технологічних, трудових, фінансових, управлінських зв'язків між персоналом, структурними підрозділами, керуючою і керованою підсистемами. Упорядкована сукупність цих зв'язків зумовлює структуру управління підприємством, яка характеризується такими поняттями як елементи, зв'язки та рівні.

 Елементи - це різні ланки, служби і працівники, які виконують ті чи інші функції управління. Зв'язки - це відносини між елементами управління.          

Розрізняють горизонтальні зв'язку (носять характер погодження) і вертикальні, (носять характер підпорядкування). Вертикальні зв'язки виникають при ієрархічності управління, яка припускає наявність декількох рівнів управління, що дозволяє координувати управлінську роботу зверху вниз. Такий механізм називається вертикальним поділом праці, що створює в результаті ієрархію управлінських рівнів.

...

Скачать:   txt (97.9 Kb)   pdf (502.5 Kb)   docx (161.9 Kb)  
Продолжить читать еще 26 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club