Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Поняття бренду та брендингу

Автор:   •  Май 20, 2020  •  Реферат  •  1,025 Слов (5 Страниц)  •  8 Просмотры

Страница 1 из 5

ПОНЯТТЯ БРЕНДУ ТА БРЕНДИНГУ

Споживач все частіше стикається з проблемою вибору серед великої кількості як українських, так і зарубіжних брендів. У нинішніх умовах розвитку виробництва та все більшого розширення асортименту брендинг є необхідністю, оскільки дає змогу для споживача – полегшити вибір та бути впевненим в його правильності, а для виробників – сформувати переваги власної марки серед тих, що конкурують на довгостроковий період.

Брендинг – це діяльність, яка пов’язана з розробкою ідеї, реалізацією та керування брендом. Поняття «бренд» в загальному розумінні вжилося в вітчизняну лексику.

Історично бренди виникли маючи на меті захист прав споживачів. Логотип був гарантом якості продукції, дозволяв покластися на якість продукту ще до його придбання. За це покупці готові були платити більше.

З розвитком засобів виробництва виділитися лише за рахунок якості продукції серед конкурентів дуже важко. Дослідження показують, що споживачі все менш реагують на рекламу і все більш непостійні.

Насправді бренд – включає в себе торгову марку, тобто назву, графічне зображення (логотип) і звукові символи компанії. Це поняття ширше, оскільки воно несе в собі також: товар з певними його характеристиками, емоційними та функціональними асоціаціями, візуальний образ (імідж), що сформований за допомогою реклами, рівень усвідомлення про знання марки у покупця, силу бренду, його сприйняття та наявність і рівень схильності до нього споживача. Варто звернути увагу на відмінності між цими двома поняттями (табл.1).

Таблиця 1 – Відмінності між поняттями «бренд» і «торгова марка»

Бренд Торгова марка

Включає у собі:

- імідж;

- індивідуальність;

- ідентичність через сприйняття та асоціації;

- цінності;

- культура. Включає у собі:

- назву;

- символ, емблему;

- товарний знак;

- сукупність елементів.

Важко визначити час створення бренду Чітко визначений час створення і реєстрації марки

Важко прогнозувати види асоціацій, пов'язані з брендом Як правило, сенс назви марки зрозумілий після її прочитання

Джерело: сформовано за даними джерела [1]

Бренд проходить чотири стаді життєвого циклу:

1. Розробка бренду – на цій стадії починається створюватись бренд, а саме: визначається назва та бренд-стратегія.

2. Створення концепції бренду – на цьому етапі проводиться розробка ключових ідей та відмінностей майбутнього бренду.

3. Розвиток –це основна частина, на якій відбувається охоплення нових ринків.

4. Старіння – бренд починає втрачати свої позиції і забувається у свідомості споживача.

Складовими елементами бренду є: інтелектуальна власність; дизайн та логотип; маркетингова стратегія та рекламна політика.

Філіп Котлер вважав: «Найважливіше поняття в маркетингу – поняття бренду. Якщо ви не бренд ви не існуєте. Хто ж ви тоді? Ви – звичайний товар. А коли ми купуємо такі товари, єдино важлива річ для нас – це ціна. Але якщо ви побудували бренд, ви можете установити ціну, більшу ніж ціна простого товару. Відомо також, що зробити бренд можна з будь-якого товару» [2].

Тобто, брендом може бути все: товар, захоплення, стиль життя, інтелектуальна власність та ін.

Брендинг – це діяльність, яка пов’язана з бренд-менеджментом, основна мета якої вивести бренд за межі економічної та комерційної території і зайняти місце у свідомості споживача, тим самим завоювати його довіру.

Існують два основні принципи брендингу:

1) відповідність потребам ринку;

2) відповідність

...

Скачать:   txt (14.8 Kb)   pdf (54 Kb)   docx (13.4 Kb)  
Продолжить читать еще 4 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club