Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Тест по "Бюджету"

Автор:   •  Январь 12, 2020  •  Тест  •  18,117 Слов (73 Страниц)  •  55 Просмотры

Страница 1 из 73

1

Облікові джерела інформації включають

------------------------

бухгалтерський облік і звітність

статистичний облік і звітність

управлінський облік і звітність

(ВІРНА)  всі відповіді правильні

------------------------

2

Економічна стратегія - це

------------------------

(ВІРНА)  система забезпечення конкурентних переваг підприємства

система правил і прийомів поведінки підприємства на зовнішньому ринку

система дослідження цін і якості товарів, що поставляються

всі відповіді правильні

------------------------

3

Ефективність стратегії визначається

------------------------

кінцевим результатом діяльності підприємства

постійним прирощенням конкурентного статусу

(ВІРНА)  розривом між стратегічним планом і реальними можливостями підприємства

всі відповіді правильні

------------------------

4

Найважливішою задачею стратегічного контролінгу є:

------------------------

аналіз обгрунтування і виконання бюджетів

діагностика ефективності стратегії підприємства

(ВІРНА)  аналіз зовнішнього і внутрішнього середовищ підприємства

всі відповіді правильні

------------------------

5

Основні методи діагностики стратегічної позиції підприємств у контролінгу:

------------------------

метод аналізу розриву між планом і фактом, SWOТ-аналіз

матриця Бостонської консалтингової групи (БКГ), матриця Мак-Кінсі

конкурентний аналіз за М.Портером, діагностика за слабкими сигналами,

бенчмаркінг

(ВІРНА)  всі відповіді правильні

------------------------

6

Основні методи оперативної діагностики підприємств у контролінгу:

------------------------

аналіз фінансового стану, аналіз беззбитковості, аналіз матеріальних потоків

аналіз інформаційних потоків, реінжиніринг бізнес-процесів

оцінка ризиків і управління ними

(ВІРНА)  всі відповіді правильні

------------------------

7

Що з переліченого не є методами діагностики стратегічної позиції підприємств у контролінгу?

------------------------

метод аналізу розриву між планом і фактом, SWOТ-аналіз

матриця Бостонської консалтингової групи (БКГ), матриця Мак-Кінсі

конкурентний аналіз за М.Портером, діагностика за слабкими сигналами,

бенчмаркінг

(ВІРНА)  аналіз фінансового стану, аналіз беззбитковості, аналіз матеріальних потоків

------------------------

8

Що з переліченого не є методами оперативної діагностики підприємств у контролінгу?

------------------------

аналіз фінансового стану, аналіз беззбитковості, аналіз матеріальних потоків

аналіз інформаційних потоків, реінжиніринг бізнес-процесів

оцінка ризиків і управління ними

(ВІРНА)  матриця Бостонської консалтингової групи (БКГ), матриця Мак-Кінсі

------------------------

9

Який вид стратегії полягає у виробленні правил мобілізації додаткових фінансових ресурсів, що

направляються як в інвестиції, так і для вирішення поточних фінансових задач?

------------------------

стратегія взаємлдії фірми з ринками

(ВІРНА)  стратегія поведінки фірми на фінансових ринках

стратегія зниження трансакційних витрат

стратегія зниження виробничих витрат

------------------------

10

Який вид стратегії полягає у виробленні правил і прийомів поведінки фірми на зовнішньому

ринку в ролях експортера і імпортера товарів і услуг?

------------------------

стратегія взаємодії фірми з ринками

стратегія поведінки фірми на фінансових ринках

(ВІРНА)  стратегія зовнішньоекономічної діяльності

...

Скачать:   txt (324.5 Kb)   pdf (526.5 Kb)   docx (853.3 Kb)  
Продолжить читать еще 72 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club