Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Тесты «Әлеуметтану»

Автор:   •  Февраль 9, 2018  •  Тест  •  1,655 Слов (7 Страниц)  •  1,220 Просмотры

Страница 1 из 7

256 - Тесты  «Әлеуметтану»

 

1: "Эпистема" түсігінігі білдіреді:

+[a] Ғасырдағы таным бағыттары және ойлау стилі.

2: Парадигма- бұл:

.+[a] Белгілі ғылыми ортаға тән келетін қундылықтардың стандарттардың жиынтығы.

3: Тарихи материализм принциптері кіммен құрастырылған:

+[a] К. Маркс.

4: Қашан әлеуметтану ғылым ретінде қалыптасты:

+[a] 19 ғасырдың ортасы.

5: 19 ғ. ортасында:

+[a] Әлеуметтану ғылым ретінде қалыптасты.

6: Әлеуметтанудың негізін қалаған:

+[a] О. Конт

7: "Философияның позитивтік курсы" еңбектің авторы:

.+[a] О. Конт.

8: «Позитивизм» терминінің авторы:

+[a] К.А. де Сен-Симон.

9: Социологиялық білімнің негізгі постулаттарын көрсеткен О. Конттың еңбегі:

+[a] Позитивті философияның курсы.

10: О. Конт қандай концепцияның авторы:

+[a]Позитивизмнің.

11: Позитивизмнің негізгі принципі:

+[a] Қандай теория болмасын эмпирикалық негіздемеленеді.

12: Секуляризация проблемасын алғаш зерттеген кім:

 [a] О. Конт.

13: О. Конт әлеуметтануды ғылым деп санады:.

[a] Позитивті.

14: О. Конт бойынша идивид - ол:

+[a] Жайғана абстракция.

15: Адамзат ой дамуындағы О. Конт қандай фазистерін белгіледі:

+[a] Теологиялық, метафизикалық, ғылыми.

16: Конт әлеуметтік теорияны қандай 2 бөлікке бөлді:

+[a] Әлеуметтік статика, әлеуметтік динамика.

17: О. Конт бойынша әлеуметтік статика оқытады:

+[a] Қоғамдық құрылыстың көрінісін.

18: O.Конт бойынша әлеуметтік динамика оқытады:

+[a] Қоғамдық құрылымның көрінісі.

19: Социология қай елде өзінің 2-ші отаның тапты:

+[a] Англияда.

20: Г. Спенсер қандай еңбектің авторы:

+[a] Әлеуметтік статистика.

21: : Г. Спенсер қандай еңбектің қасиет:

+[a]Эволюциялық тоқталым.

22: Г. Спенсердің эволюциялық концепциясының негізінде кімнің идеялары жатыр:

+[a] Ч. Дарвин.

23: Қоғамды Г.Спенсер қандай құбылыспен жүргізді:

+[a] Биологиялық организм.

24: Г. Спенсер бойынша эволюция дегеніміз:

+[a] Дифференциация материясы.

25: Г. Спенсер бойынша бір адамның құқықтары немен шектеледі:

+[a] Басқа адамның құқықтарымен.

.26: Г. Спенсер бойынша әлеуметтік институттар:

+[a] Әлеуметтік әрекеттің тұрақты құрлымы.

27: Г. Спенсер қоғамды қандай типтерге бөлді:

+[a] Әскери, индустриалдық.

28: Г. Спенсер бойынша қай қоғамның девизі “Индивид мемлекет үшін”:

+[a] Әскери.

.29: Г. Спенсер бойынша қай қоғамның девизі “Мемлекет индивид үшін”:

+[a] Индустриалды.

.30: “Кули бойынша адам - ол... ”:

+[a] Адамдардың қоршаған ортаның көзқарасына психологиялық реакцияларының жиынтығы.

31: “Алғашқы топ”- ұғымының авторы:

+[a] Ч. Кули.

32: Э. Дюркгейм қандай ынтымақтың әлеуметтік түрлерін белгіледі:

+[a] Механикалық, органикалық.

33: "Протестандық этика және капитализм рухы" еңбектің авторы:

+[a] М. Вебер.

34: М. Вебер легитимдік биліктің қандай типтерін айрып көрсетті:

+ [a] Дәстүрлі, харизматикалық, легалды.

35: “Хотторн экспериментті” басқарушы:

+[a] Э. Мэйо.

36: Макросоциология бағытына қайсысын жатқыздыңыз:

+[a] Құрлымдық функционализм.

37: Микросоциология бағытына қайсысын жатқызасын:

+[a] Этнометодология.

.38: Т. Парсонc қай теорияның өкілі:

+[a] Құрлымдық функционализм.

39: Т. Парсонс пікірінше әлеуметтік жүйелер қандай міндетті мазмұндары болуға тиісті:

+[a] Ашық, өзіндік жеткіліктігі.

40: Структуралық функционализмге қай социологті жатқызуға болады:

...

Скачать:   txt (27.8 Kb)   pdf (112 Kb)   docx (27.1 Kb)  
Продолжить читать еще 6 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club