Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Студенттің білімін тексеруге арналған тест тапсырмалары

Автор:   •  Январь 23, 2018  •  Реферат  •  41,051 Слов (165 Страниц)  •  582 Просмотры

Страница 1 из 165

ФИЛОСОФИЯ

ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН

барлық мамандықтардың студенттеріне арналған

Астана 2017

С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті

C.Сейфуллин атындағы                                                      «Бекітемін»

Қазақ агротехникалық университеті                       Басқарма төрағасының

оқу-әдістемелік кеңесінде                                        бірінші орынбасары

қарастырылып қабылданған                                    _______А.М.Әбдіров

«   »________ 20___ж.                                             «   »_________ 20___ж.  

                                                                                     

Философия

Құрастырғандар: ф.ғ.к. Ж.Т.Кульжанова, магистр Т.М. Садыкова

Пікір жазған:ф.ғ.к., аға оқытушы Х.С.Абдильдина

Философия пәнінің оқу-әдістемелік кешенінде философия тарихы мен оның теориясындағы негізгі түсініктер мен мәселелер, тұжырымдар қарастырылған. Сонымен қатар, философияның қазіргі кезеңінің дамуындағы методологиялық және дүниетанымдық мәселелерді шешуге арнайы бағытталған әдіснамалық нұсқаулар мен философия дамуының тарихи үрдістері баса айтылған. Әр түрлі философиялық мектептер мен бағыттарға жататын негізгі философиялық ойлау жүйесімен танысу Оқу-әдістемелік құралдың басты мақсаты болып табылады. «Философия» оқу-әдістемелік құралының мазмұнына философияның жалпы даму заңдылықтары, оның шығу тарихы, құрылымы және философиялық білімнің дәрежесі мен Көне Шығыстан бастап қазіргі заманға дейінгі кезеңді қамтитын тарихи-философиялық теориялар кіреді.

Философия кафедрасының отырысында  2017 жылдың « »_________, басылымға ұсынылған, №3 хаттама

Әдістемелік комиссияның отырысында 2017 жылдың « »______ қаралып, басылымға ұсынылған, №3  хаттама

Мазмұны

Кіріспе..............................................................................................................3                                                                                                          Пән бағдарламасы.........................................................................................4

Дәріс материалдары....................................................................................24

Семинар тапсырмалары............................................................................99 СОӨЖ тапсырмалары.............................................................................106

Студенттің білімін тексеруге арналған тест тапсырмалары............118

Негізгі түсініктер (глоссарий).................................................................130

Қолданылған әдебиеттер тізімі...............................................................145

Кіріспе

        Философия дегеніміз не және философияны жоғары оқу орнында қалай оқыту керек ?

        Біріншіден, философия студентті абстрактілі ойлауға үйретеді және  шығармашылық қабілетін арттыруға көмектеседі.

        Екіншіден, философия орасан зор теоретикалық базаны иеленеді, ондағы көтерілген философиялық мәселелерді талдау барысында өздерінің ішкі рухани жан дүниесін байыта отырып, өмірде өзіндік позициясы мен көзқарасын дұрыс қалыптастыра алады.

        Философияны оқи отырып, адамзат тарихы жолында қордаланып жинақталған барлық білімді негізге алып қарастыратын, философия тарихын қозғамау мүмкін емес.

        «Философия» пәніне арналған  оқу-әдістемелік кешен С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінің барлық мамандықтарының студенттеріне арналған. Бұл оқу-әдістемелік кешен дәріс материалдары, семинар сабағына арналған тапсырмалар, өзіндік жұмыс тапсырмаларынан тұрады. Сонымен қатар, «Философия» курсы  бойынша ОӘК-де бақылау материалдары да қамтылады. 

        

СИЛЛАБУС ҚҰРЫЛЫМЫ

1.Оқытушы туралы мәлімет:

2. Кеңес күндері: кафедраның жұмыс кестесі бойынша

2.Пән туралы мәлімет

Пән: философия 3-кредит

...

Скачать:   txt (569.4 Kb)   pdf (1.6 Mb)   docx (1.3 Mb)  
Продолжить читать еще 164 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club