Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Бухгалтерський аутсорсинг: можливiсть АБО пастка?

Автор:   •  Март 24, 2020  •  Творческая работа  •  855 Слов (4 Страниц)  •  6 Просмотры

Страница 1 из 4

Браїла Ганна

Студентка 25 гр., ФМЕ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ АУТСОРСИНГ:

МОЖЛИВІСТЬ АБО ПАСТКА?

У сучасному світі, в період розквіту конкурентної боротьби, бурхливого розвитку науково-технічного прогресу, і всеохоплюючих процесів глобалізації, перед підприємцями постало завдання по виживаності бізнесу. Щоб підтримувати свою конкурентну позицію на ринку, підприємства повинні більше уваги приділяти головному, а саме підвищенню якості своєї продукції, зниженню витрат на виробництво, підвищенню ефективності роботи. В таких умовах, не залишається часу на другорядні види діяльності, серед яких можна знайти і бухгалтерський облік.

У відповідь на цю потребу суспільство пропонує нам нову послугу, що іменується аутсорсингом.

У перекладі з англійської мови аутсорсинг означає «використання чужих ресурсів». Айвазян З. С. трактує поняття «аутсорсинг» як передача певних допоміжних функцій третій особі, що спеціалізується у відповідній сфері діяльності [2, с. 7]. Варто зазначити, что аутсорсинг не тотожен з послугами сервісу і підтримки. Підтримка здійснюється разово, тоді як аутсорсинг заснований на довгостроковому співробітництві.

Застосування аутсорсингу в сучасному бізнесі набуває все більшого поширення. Про це свідчить дослідження, проведене в 1997 році Американською асоціацією менеджменту, яке показало, що вже на той час 1/5 частина опитаних фірм передала на аутсорсинг хоча б якусь частину фінансових і бухгалтерських операцій, а 4/5 фірм - частину адміністративних функцій. А фахівці Інституту аутсорсингу вважають, що найбільш динамічно аутсорсинг розвивається в сфері фінансів та бухгалтерського обліку [3].

На сьогоднішній день аутсорсинг бухгалтерських послуг надає такі послуги, як ведення бухгалтерського та податкового обліку, оптимізація податкових платежів, складання проміжної та річної звітності, а також ведення справ з податковими органами [4, с. 30].

Секрет успіху і популярності аутсорсингу бухгалтерських послуг криється в широкому спектрі надаваних їм можливостей:

• Можливість направити всі зусилля і ресурси фірми на розвиток господарюючого суб'єкта, при цьому, не відволікаючись на виконання другорядних зобов'язань.

• Отримання нових знань, досвіду і професійної консультації з питань бухгалтерського обліку.

• Отримання доступу до податкових та юридичних ресурсів аутсорсингової компанії.

• Відповідальність за організацію ведення бухгалтерського обліку повністю лягає на обрану вами аутсорсингову компанії. Тому збитки, пов'язані з неправильним веденням бухгалтерського обліку, повністю відшкодовуються аутсорсингової компанією за рахунок своїх коштів або за страховим договором.

• Зниження витрат фірми за рахунок скорочення співробітників власної бухгалтерії [6, С. 145-146].

Однак крім вищесказаних переваг, аутсорсинг бухгалтерських послуг має і деякі недоліки, які потрібно враховувати при виборі компанії-аутсорсера:

• Аутсорсинг насамперед пов'язаний з передачею документації сторонньої організації. А це може призвести до порушення конфіденційності внутріфірмової інформації. Щоб уникнути таких наслідків, слід під час укладання договору з аутсорсером, уважно розглянути пункти про конфіденційність.

...

Скачать:   txt (11.2 Kb)   pdf (108.6 Kb)   docx (10.8 Kb)  
Продолжить читать еще 3 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club