Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Мерчандайзинг та сейлз-промоушн – підтримка або стимулювання продажу

Автор:   •  Май 1, 2018  •  Статья  •  1,128 Слов (5 Страниц)  •  578 Просмотры

Страница 1 из 5

Державний вищий навчальний заклад

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Факультет маркетингу

Кафедра маркетингу

Аналіз статей

на тему «Мерчандайзинг та сейлз-промоушн – підтримка або стимулювання продажу»

КИЇВ – 2017

1. Вакулова Н. В. Мерчандайзинг як особлива технологія маркетингу [Електронний ресурс] / Н. В. Вакулова, К. А. Голубєва, Д. А. Каспарова // Вестник университета № 1. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://cyberleninka.ru/article/n/merchendayzing-kak-osobaya-tehnologiya-marketinga

Дана стаття розглядає поняття мерчандайзингу як досить ефективного інструменти, який сприяє стимулюванню роздрібного продажу через привертання уваги покупців до певних марок або груп товарів в місцях продажів, при цьому, без активної участі спеціального персоналу. Автори розповідають про 2 техніки мерчандайзингу: концептуальну та візуальну.

Стаття імпонує мені тим, що автори постійно наводять приклади до кожної своєї думки. Особисто для мене було новим цікавим фактом висновок з дослідження англійської компанії про те, що 70% рішень про покупку товарів певної марки приймаються в магазині перед самою вітриною або полицею, і тільки 30% покупок є чітко запланованими. І, незважаючи на те, що дослідження було проведено досить давно, але  я думаю психологія людини за це час не змінилась. Особливо, враховуючи здобутки в маркетингу та розвитку брендингу, появі різних асоціацій в людини з товарами та різним стимулюванням продажів з боку виробників та посередників.

Також, я не знала про існування власної концепції Procter & Gamble –

FMOT (the First Moment of Truth, або «Перший момент правди»), яка доводить, що споживач приймає рішення про покупку товара протягом 3-7 секунд з того моменту, як помічає його в точці збуту - це і є «Перший момент правди ». І дійсно зараз компанії більше зосереджують свою увагу не на виробництві дорогої реклами по ТВ, а стимулюванням збуту в місцях продажу, особливо міжнародні FMCG компанії.

В другій частині статті автор розглядає проблеми впровадження практики мерчандайзингу в російський сегмент продажів. І варто зазначити, що проаналізувавши ситуацію на українському ринку, я можу сказати, що в Україні присутні такі самі проблеми. А саме, не значна кількість висококваліфікованих спеціалістів з мерчандайзингу, які просто заповнюють пусте місце на полицях, розташовуючи товар на власний розсуд, а не за правилами і стандартами. Або ж викладка товару «мерчандайзером-постачальником», який має на меті показати певний асортимент в найкращому  місці на полиці та перешкодити проникненню конкурентної продукції за рахунок утримання полиць заповненими власною продукцією.

Можна зробити висновок, що на даний момент мерчандайзингом займаються переважно некваліфіковані кадри, які не мають належних знань в цій області, через що спостерігається слабкий купівельний ефект. Мерчандайзинг завжди варто розглядати як стратегічний інструмент збільшення продажів та спосіб психологічного впливу на поведінку споживачів. І лише комплексний підхід до маркетингу та якісне використання всіх його інструментів може привести компанію до успішних показників продажів, збільшення  прибутків і зміцнення ділової репутації.

2. Шамара І. М. Мерчандайзинг і його роль в сучасному ресторанному господарстві [Електронний ресурс] / І. М. Шамара // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм». Випуск 6. – 2017. – Режим доступу до ресурсу:

http://internationalrelationstourism.karazin.ua/themes/irtb/resources/767c756b59a04c5c6d9cf78fb1eb4299.pdf.

Я вирішила обрати саме таку тему статті, оскільки інформації про мерчандайзинг у роздрібній торгівлі багато, а ось про таку практику в ресторанному бізнесі я бачила вперше.

...

Скачать:   txt (15.4 Kb)   pdf (142.9 Kb)   docx (15.8 Kb)  
Продолжить читать еще 4 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club