Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Фiлософiя мого життя або роль фiлософiї у життi суспiльства

Автор:   •  Апрель 12, 2018  •  Эссе  •  565 Слов (3 Страниц)  •  465 Просмотры

Страница 1 из 3

Фiлософiя мого життя або роль фiлософiї у життi суспiльства

В самому слові «філософія», (яке, до речі, придумав Піфагор), вже закладена відповідь на запитання про те, чому ця наука грає таку велику роль в житті кожного з нас. Адже буквальний переклад цього терміна означає «любов до мудрості». А кому з нас не хочеться інколи помудрувати, пофілософствувати? І якщо в області логарифмів поету не дуже подобається, а фізик буде невпевнено почувати себе в сфері ямба і хорея, то розмірковувати про вищі матерії люблять усі.

Чому це так, і яка роль філософії в житті людини і суспільства? Аристотель назвав її «володаркою всіх наук, якій вони, наче невільниці, не сміють суперечити». Сенека вважав здатність думати, а отже і філософію, головним засобом культивування громадянських чеснот, інтелекту та моральності особистості.

«Любовь до мудрості» дійсно стоїть над усіма науками. У порівнянні з нею, кожна галузь знання є лише уривком. Роль філософії в житті людини і суспільства полягає в тому, що вона гармонічно поєднує у собі досягнення всіх дисциплін і вибудовує систему нашого пізнання про світ, як про цілісний феномен. При цьому, філософські погляди змінюються у зв'язку з науковими відкриттями в області інших знань. Наприклад, геліоцентрична будова Сонячної системи, відкрита Коперником, і походження людини від вищих приматів в результаті еволюції видів, доведене Дарвіном, примусили переглянути філософські концепції про світобудову. Але філософія є «пов'язуючою ланкою», яка, користуючись досягненнями в окремих областях, вибудовує певну «картину світу».

Але роль філософії в житті людини і суспільства не вичерпується побудовою загальних принципів світобудови (онтологія). У повсякденному житті нас, в принципі, мало хвилює, чи рухається Земля навколо Сонця, чи навпаки. Філософська онтологія ціннісно і емоційно пов'язана з людським світом, оскільки ставить перед собою питання: «Хто ми в цьому світі?», «Яке наше місце тут?», «Для чого ми живемо?», «На що ми можемо сподіватися?». Тобто, крім онтології, в філософії, яку Аристотель називав ще метафізикою, виділяються розділи антропології (вчення про людину та її буття), соціальна філософія (вчення про розвиток людського суспільства та роль в ньому індивідуума), гносеологія (тобто теорія пізнання у перекладі з грецької мови). Закінчують цей ряд релігієзнавство, естетика та етика.

...

Скачать:   txt (7 Kb)   pdf (70.9 Kb)   docx (12.5 Kb)  
Продолжить читать еще 2 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club