Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Біосумісні структуровані полімери та композиційні матеріали (Літературний огляд)

Автор:   •  Март 23, 2020  •  Реферат  •  3,994 Слов (16 Страниц)  •  2 Просмотры

Страница 1 из 16

ЗМІСТ

Вступ

7

РОЗДІЛ 1. Біосумісні структуровані полімери та композиційні матеріали (Літературний огляд)

9

1.1 Структурування біосумісних полімерів

9

1.1.1 Структурування за участю глутарового альдегіду

9

1.1.2 Структурування за участю фосфатів

11

1.1.3 Структурування за участю іонів полівалентних металів

13

1.1.4 Структурування за участю епіхлорогідрину

14

1.1.5 Структурування за участю багатоосновних карбонових кислот

15

1.1.6 Структурування за участю пероксидів

16

ВСТУП

У ХХ столітті було розроблено величезну кількість різноманітних синтетичних полімерних матеріалів у різних формах, таких як пластики, волокна, синтетичні каучуки. Такі матеріали широко використовуються практично в усіх галузях господарства. Безсумнівно, що ці синтетичні полімерні матеріали виконують дуже важливу роль в повсякденному житті і в наш час. Однак зазвичай використовувані синтетичні полімери, такі як поліетилен, поліпропілен, полістирол, поліметилметакрилат не є біодеградабельними, і їх утилізація або повторне використання є дуже складним завданням. Тому в усьому світі утворюється величезна кількість відходів, які не піддаються біохімічному розкладанню. Композити, отримані з цих полімерів, також стають частиною цих відходів. Переробка полімерних відходів є прямим і популярним підходом до зменшення кількості таких відходів. Проте, розробка та використання біодеградабельних полімерів розглядається в якості найбільш перспективного способу для вирішення проблеми полімерних відходів. В зв’язку з цим розробка біодеградабельних полімерів привертає зростаючу увагу, починаючи з останнього десятиліття 20-го століття. Створено велику кількість різноманітних біодеградабельних полімерних матеріалів, і досить багато з них вже випускаються промисловістю[[1]-[2]]  Відповідно до їх походження, біодеградабельні полімери поділяються на три основні категорії: (1) синтетичні полімери, зокрема, аліфатичні поліестери, такі як полі (L-лактид) (ПЛК) [[3]-[4]], полі (ε-капролактон) (ПКЛ ) [[5] [6] -[7]], полі (п-діоксанон) (ППДО) [[8], [9]], полі (бутилен) сукцинат (ПБС) [[10], [11]] і полі (етилен) сукцинат (ПЕС) [[12], [13]], (2) поліестери, які синтезуються за допомогою мікроорганізмів –  в основному різні типи полі(гідроксіалканоатів), в тому числі полі (β-гідроксибутират) (ПГБ) і полі(3-гідроксибутират-ко-3-гідроксивалерат) (ПГБВ) [[14]-[15]]; (3) полімери, що отримуються з природних ресурсів, включаючи крохмаль, целюлозу, хітин, хітозан, лігнін і білки [[16]-[17]].

Однак, хоча в області розробки біодеградабельних полімерів зроблено суттєвий поступ і ситуація в цій галузі є дуже перспективною, такі полімери на даний час ще не стали повноцінним замінником традиційних полімерів. Основною причиною цього є незадовільні властивості цих матеріалів, зокрема погані механічні властивості, висока гідрофільність і низька термостійкість і здатність до переробки, які обмежують їх застосування. Виходячи з вищесказаного, очевидною стає необхідність і актуальність функціоналізації і модифікації таких полімерів.

БІОСУМІСНІ СТРУКТУРОВАНІ ПОЛІМЕРИ ТА КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ

1.1 Структурування біосумісних полімерів

Одним з методів модифікації біосумісних полімерів є їх структурування, що забезпечує покращення фізико-механічних характеристик, дозволяє регулювати їх бар’єрні властивості, термостійкість, розчинність у водному середовищі, біодеградабельність. В залежності від природи полімеру та області його застосування використовується багато різних способів структурування біосумісних полімерів і, відповідно, структуруючих агентів: глутаровий альдегід [[18], [19]], фосфати, наприклад, тринатрійтриметафосфат [[20], [21]], іони полівалентних металів (Al3+, Fe3+, Са2+, Ва2+) [[22]-[23]], епіхлорогідрин [[24]], багатоосновні карбонові кислоти, зокрема цитратна кислота [[25]32], пероксиди [[26]]. Також структурування може відбуватись в результаті УФ- або γ-випромінювання [[27], [28]].

...

Скачать:   txt (48 Kb)   pdf (231 Kb)   docx (29.1 Kb)  
Продолжить читать еще 15 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club