Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Пристрій приймання та оброблення сигналів частото модульований

Автор:   •  Май 9, 2018  •  Курсовая работа  •  8,227 Слов (33 Страниц)  •  142 Просмотры

Страница 1 из 33

ЗМІСТ

[pic 1]

ВСТУП....................................................................................................................6

1. РОЗРОБКА СТРУКТУРНОЇ СХЕМИ……......................................................7

     1.1. Вибір загальної структури.........................................................................7

     1.2. Розділення діапазону робочих частот на піддіапазони..........................11

     1.3. Розрахунок смуги пропускання приймача..............................................12

     1.4. Вибір кількості перетворень і номінальних значень проміжних частот.............................................................................................................................15

     1.5. Розподіл нерівномірності АЧХ в смузі пропускання і між трактами приймача.........................................................................................................................16

2. ПОПЕРДНІЙ РОЗРАХУНОК РАДІОПРИЙМАЧА......................................18

     2.1. Розрахунок преселектору.........................................................................18

     2.2 Розрахунок підсилювача проміжної частоти.………………….............19

     2.3. Розрахунок підсилювача ВЧ тракту приймача......................................21

     2.4. Розрахунок коефіцієнту шуму.................................................................23

3. ЕЛЕКТРИЧНИЙ РОЗРАХУНОК РАДІОТРАКТУ ПРИЙМАЧА................25

     3.1. Розрахунок перетворювача частоти................…………………………25

     3.2. Розрахунок гетеродину.............…………………………………………27

   3.3. Розрахунок узгодження налаштувань гетеродину і преселектору..28

   3.4. Розрахунок детектору........................................................................29

4. ПОРІВНЯННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ........................................................................33

ВИСНОВКИ...........................................................................................................34

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ.........................................................................................35

ДОДАТОК А Технічне завдання……………………………………………….37

ДОДАТОК Б Схема електрична принципова………………………...…..........43

ДОДАТОК В Перелік елементів……………………………………………….44


ВСТУП

Радіоприймальний пристрій – це невід’ємна  частина будь-якої радіотехнічної системи. Удосконалення радіотехнічної апаратури і освоєння нових частотних діапазонів привела до створення якісно нових напрямків та до швидкого розвитку таких областей радіотехніки, як телебачення, радіолокація, радіонавігація, радіоастрономія і т.д. Сучасні радіоприймачі характеризуються широкою різноманітністю схем, яка визначається несхожістю радіотехнічних систем, в склад яких вони входять.

У зв’язку з широким ростом мережі радіоприймальних станцій, підвищення вимог до якості та надійності їх роботи особлива увага звертається на необхідність використання у розробках найновіших досягнень вітчизняної та зарубіжної техніки в області радіоприймальних пристроїв.

Основним завданням курсового проекту є вибір найбільш ефективних з техніко-економічної точки зору шляхів реалізації технічного завдання на пристрій, що проектується. Технічне завдання вказує призначення і умови експлуатації приймача, що проектується, його потужність, діапазон робочих частот, вид модуляції.

В результатах аналізу і обробки зібраної інформації складається структурна схема приймача, визначаються конкретні типи активних пристроїв для всіх каскадів, вибираються стандартні напруги живлення окремих кіл при мінімальному числі випрямлячів.

Приймальні станції телебачення – це складний технічний комплекс, який включає в себе приймання та оброблення сигналів зображення та звуку, пристрої живлення і охолодження.

1. РОЗРОБКА СТРУКТУРНОЇ СХЕМИ РАДІОПРИЙМАЧА

1.1. Вибір загальної структури

        Вихідними даними для розрахунку структурної і принципової схем приймача є технічні вимоги до параметрів і характеристик приймача. На рис. 1.1 представлена ​​структурна схема приймача в цілому.

...

Скачать:   txt (94.2 Kb)   pdf (2.6 Mb)   docx (1.5 Mb)  
Продолжить читать еще 32 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club