Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Удосконалення організаційної структури туристичного підприємства

Автор:   •  Май 29, 2018  •  Курсовая работа  •  8,030 Слов (33 Страниц)  •  166 Просмотры

Страница 1 из 33

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕСУ

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

КУРСОВА РОБОТА

З ДИСЦИПЛІНИ

«ОСНОВИ ТУРИЗМОЗНАВСТВА»

на тему 

Удосконалення організаційної структури туристичного підприємства

                                                   

                                                                       Виконав(ла):

Шучалова Дар’я Василівна

                                                                        (ПІБ студента)

                                                                         БМТБ-1-14

                                                                         (шифр групи)

                                                                              Науковий керівник:

                                                                               к.е.н., доцент

                                                                              (вчений ступінь, звання)

                                                                                Бугас Наталія Валеріївна

                                                                             (ПІБ викладача)

КИЇВ 2017

ЗМІСТ

ВСТУП …………………………………………………….……….   3

РОЗДІЛ        1        ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУ…………………………………….…    6

  1. Сутність поняття «організаційна структура» …………..      6
  2. Види організаційних структур ……………………….…..      8
  3. Етапи проектування організаційних структур …………..    15

РОЗДІЛ        2        АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ НА ПРИКЛАДІ ТОВ «ТЕЗ ТУР»………………...      19

2.1 Загальні відомості про діяльність ТОВ «Тез Тур» …….       19

2.2 Організаційно-кадрова характеристика ТОВ «Тез Тур» …   20

2.3 Аналіз організаційної структури ТОВ «Тез Тур» ……....      22

РОЗДІЛ        3        РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ТОВ «ТЕЗ ТУР» …………….      29

3.1  Обчислення поточної ефективності діяльності компанії ТОВ «Тез Тур» ………………………………………………………………..      29

3.2 Впровадження нової програми реструктуризації організаційної структури ТОВ «Тез Тур» ……………………………………………        33

3.3 Аналіз ефективності діяльності підприємства після впровадження інноваційної програми………………………………..       33

ВИСНОВКИ…………………………………………………...       35

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………..          38

ДОДАТКИ

ВСТУП

Управління - це особливий інтелектуальний вид діяльності, в якому задіяна величезна кількість людей, озброєних сучасно обчислювальною та організаційною технікою. Організація управління виступає як один з факторів трансформації економіки, через неї реалізується дія об'єктивних законів функціонування ринку; вона є організаційним початком всієї системи чинників радикальної реформи управління економікою.

Ключовою проблемою в організації управління є структура управління (оргструктура). Знаючи структуру, можна цілеспрямовано впливати на склад і зміст окремих елементів системи управління, приводячи її у відповідність до мінливих умов виробництва.

Під структурою управління розуміється упорядкована сукупність стійко взаємопов'язаних елементів, що забезпечують функціонування і розвиток організації як єдиного цілого. На виробничому підприємстві велике значення відіграють розробка організаційної структури системи управління, підходи до розподілу обов'язків, принципи створення перспективної організації і т.п. Тому в даний час створення і вдосконалення організаційної структури системи управління надається велика увага.

У більш широкому сенсі завдання менеджерів полягає у виборі найкращої структури з урахуванням цілей, стратегій та інших внутрішніх і зовнішніх факторів. Найкращою буде структура, що дозволяє організації максимально ефективно взаємодіяти із середовищем, продуктивно і результативно розподіляти і направляти зусилля персоналу і ресурси, і в результаті максимально ефективно задовольняти потреби своїх клієнтів і досягати намічених цілей.

...

Скачать:   txt (104.3 Kb)   pdf (420.2 Kb)   docx (77 Kb)  
Продолжить читать еще 32 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club