Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Права людини, як сучасно –європейський та політико –правовий міжнародний феномен

Автор:   •  Декабрь 10, 2018  •  Контрольная работа  •  6,880 Слов (28 Страниц)  •  103 Просмотры

Страница 1 из 28

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСТЕТ ПРАВА

КАФЕДРА :

МІЖНАРОДНОГО ПРАВА ТА ПОРІВНЯЛЬНОГО ПРАВОЗНАВСТВА  

ДИСЦИПЛІНА

«Права людини в міжнародному праві : актуальні проблеми »

Контрольна робота на тему :

« Права людини, як сучасно –європейський та політико –правовий

міжнародний феномен »

     Контрольну роботу підготувала:

                                                                         Студентка группи ПМ – 11

                                                                                   

Київ - 2018

Зміст

Вступ…………………………………………………………………………………3

Розділ I. Становлення та розвиток системи захисту прав людини.

1.1. Загальна характеристика європейської системи захисту прав людини……..4
Розділ II. Захист прав людини в махаж діяльності Ради Європи, Європейського Союзу та ОБСЄ.

2.1 Права людини в рамках Ради Європи…………………………………………..7  

2.2. Становлення та розвиток прав людини в межах Європейського Союзу…..12

2.3. Діяльність Організації з Безпеки та Співробітництва в Європі  (надалі – ОБСЄ) у сфері захисту прав людини……………………………………………...21

Висновок……………………………………………………………………………27

Список використаних джерел…………………………………………………...29

Вступ

 Актуальність теми. Людство на шляху утвердження прав і свобод людини пройшло тернистий шлях, крок за кроком обмежуючи всевладдя держави, поширюючи принцип рівноправності на все більше коло осіб та відносин між ними. Часто саме боротьба за права людини, за нові й нові ступені свободи ставала каталізатором широкомасштабних змін у суспільно-політичному житті тієї чи іншої країни, вела до нового осмислення ролі людини в її відносинах з суспільством та державою.

На сьогодні практично немає держав чи інших суб’єктів міжнародного права, які б не визнавали права людини, які проголошені міжнародними конвенціями.

 Мета роботи полягає у досліджені прав людини, як сучасний європейський та політико правовий феномен.

 Поставлена мета замолвлена  необхідністю развязанная таких завдань:

 -        проаналізувати становленнята розвиток прав людини в межах Ради Європи;

-        проаналізувати становлення та розвиток прав людини в межах Європейського Союзу;

-        розгянути діяльність Організації з Безпеки та Співробітництва в Європі  (надалі – ОБСЄ) у сфері захисту прав людини.      

 Структура та обсяг контрольної роботи.

 Контрольна робота складається зі вступу, двох розділів, які в свою чергу мають чотири підрозділи, висновку, списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи –  29 сторінок.

Розділ I. Становлення та розвиток системи захисту прав людини.

1.1. Загальна характеристика європейської системи захисту прав людини.

Людство на шляху до визнання, закріплення і забезпечення прав і свобод людини пройшло великий шлях, оскільки боротьба за права людини та нормативне їх закріплення призвело до широкомасштабних змін у суспільно-політичному житті тієї чи іншої держави та встановило  нову роль людини в її стосунках із суспільством і державою.

На сьогоднішній день існує чи мало засобів і механізмів захисту прав і свобод людини.

Права людини, як сучасно – європейський та політико – правовий міжнародний феномен можна розглянути в трьох напрямках:

  • становлення та розвиток прав людини в межах Ради Європи;
  • становлення та розвиток прав людини в межах Європейського Союзу;
  • діяльність Організації з Безпеки та Співробітництва в Європі  (надалі – ОБСЄ) у сфері захисту прав людини.

Сучасний етап розвитку прав людини нерозривно пов'язаний із міжнародним правом, з прийняттям різноманітних інструментів захисту прав людини, заснуванням міжнародних організацій, діяльність яких присвячена  реалізації та захисту прав людини.

Європейська система захисту прав людини є старішою та найефективнішою регіональною системою захисту прав людини. Велика кількість європейських інституцій розробляють та приймають стандарти в сфері захисту прав людини, які згодом відображаються в універсальних конвенціях та угодах.

...

Скачать:   txt (87.3 Kb)   pdf (339.9 Kb)   docx (42.8 Kb)  
Продолжить читать еще 27 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club