Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Звіт з виробничої практики в Деснянському районному суді м. Києва

Автор:   •  Май 12, 2019  •  Отчет по практике  •  7,026 Слов (29 Страниц)  •  54 Просмотры

Страница 1 из 29

Київський університет імені Бориса Грінченка

Факультет права та міжнародних відносин

Кафедра публічного та приватного права

ЗВІТ

ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ НАВЧАЛЬНОЇ

                                                  Студента (ки)

                                     напряму підготовки правознавство

                                        ______________________________

                          (прізвище, ім’я, по батькові)

                                           Термін практики з ___ по ___ 20___ р.

  База практики

                                      _____________________________

Керівник практики від бази практики:

_______________________________        _________________

                         (ПІБ , посада, організація)                                                                (підпис)

М.П.

Керівник практики від кафедри:

___________________________

       (науковий ступінь, вчене звання керівника)

___________________________                _________________

                   (прізвище, ім’я, по батькові)                                                                    (підпис)

Київ – 20 ___

План

Вступ

1. Основні напрямки роботи районного суду

2. Функції та структура районних судів

3. Голова районного суду та його обов’язки

4. Організація роботи  районного суду

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 

Вступ

Я, студентка другого курсу проходила практику в Деснянському районному суді м. Києва.

Метою практики було: ознайомитись з організацією діяльності районного суду, його функціям та структурою, а також ознайомитись  з матеріальним та технічним забезпеченням канцелярії суду, формування на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Звертаючись до мети та завдань практики, а також ознайомившись із основними напрямками діяльності Деснянського районного суду м. Києва  можна говорити про наступне: Деснянський районний суд м. Києва у своїй діяльності керується законодавчою базою України, а саме Законом України „Про судоустрій України” № 3018-ІІІ від 7.02.2002 року; Закон України „Про статус суддів” № 2862-ХІІ від 15.12.1992 року; Закон України „Про доступ до судових рішень” № 3262-ІV від 22.12.2005 року; Постанова „Про судове рішення” № 11 від 29.12.1976 року; Справа Міжнародного суду „Регламент суду” від 04.11.1998 року. Звертаючись до Закону України «Про судоустрій України» № 3018-ІІІ від 07.02.2002 року, я засвоїла наступне: даний Закон визначає правові засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні, систему судів загальної юрисдикції, основні вимоги щодо формування корпусу професійних суддів, систему та порядок здійснення суддівського самоврядування, а також встановлює загальний порядок забезпечення діяльності судів та регулює інші питання судоустрою.

Під час проходження практики в Деснянському районному суді м. Києва, я отримала великий багаж знань завдяки ознайомленню з нормативною - правовою базою даного суду, спілкуванням із суддями Деснянського районного суду м. Києва щодо кримінальних, адміністративних та цивільних справ. Вони досить вміло підбирали приклади як теоретичного значення так і закріплювали дані роз’яснення практичними відвідуваннями зал суду, де проводились засідання по даним справам, щоб пояснити мені, як саме, потрібно правильно аналізувати справу з юридичної точки зору. Можливість відвідати засідання як по кримінальним так і по цивільним справам дала не аби яке розуміння важливості всіх стадій судового процесу, а також позитивно вплинула на процес мого особистого самовдосконалення і дала можливість заповнити ті прогалини в знаннях, які буди допущені під час теоретичного вивчення дисциплін, що стосуються напрямку роботи суду.

...

Скачать:   txt (82.8 Kb)   pdf (273.7 Kb)   docx (32.6 Kb)  
Продолжить читать еще 28 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club