Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Особлiвостi психолого-педагогiчноi адаптацii молодших школярiв до навчання в школi

Автор:   •  Октябрь 11, 2020  •  Дипломная работа  •  25,444 Слов (102 Страниц)  •  8 Просмотры

Страница 1 из 102

ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО

Факультет дошкільної, початкової освіти та мистецтв

імені Валентини Волошиної

Кафедра дошкільної та початкової освіти

ДИПЛОМНА РОБОТА

на тему: «ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ДО НАВЧАННЯ В ШКОЛІ»

Використання чужих ідей ,

результатів і текстів мають

посилання на відповідне джерело

________           __________________  (підпис)              (прізвище та ініціали)

Студентки 4 курсу БПД групи

Галузі знань 0101 Педагогічна освіта

Спеціальності 6. 010102 Початкова освіта

Ступеня вищої освіти бакалавра

Залєвська Анна Олександрівна

Керівник:

канд. пед. наук, доцент

Голюк Оксана Анатоліївна

 

    Національна шкала ___________________

    Кількість балів: ____  Оцінка: ECTS _____

    Голова  комісії  ________           ___________________

                              (підпис)              (прізвище та ініціали)

 

   Члени комісії  ________           ___________________

                              (підпис)              (прізвище та ініціали)

                             ________               ___________________

                               (підпис)              (прізвище та ініціали)

                              ________               ___________________

                               (підпис)              (прізвище та ініціали)

м.Вінниця – 2019  

Зміст

Вступ…………………………………………………………………………

Розділ 1.  ТЕОРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ ДО ШКОЛИ

1.1.  Дослідження проблеми адаптації дітей до школи у вітчизняній та зарубіжній літературі ……………………………………………………….

1.2.  Психолого-педагогічні особливості розвитку дітей молодшого шкільного віку …………………………………………………………….

1.3.  Сутність процесу адаптації дітей молодшого шкільного віку до школи…………………………………………………………………………

1.4.  Шкільна дезадаптація першокласників: поняття, структура, види, фактори,причини…………………………………………………………….

1.5. Аналіз підходів до психолого–педагогічного супроводу першокласників в адаптаційний період………………………………….

Розділ 2.  ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ ДО ШКОЛИ

2.1.  Діагностика стану адаптованості дітей молодшого шкільного віку до навчання ………….…………………………………............................

2.2.  Опис програми психолого-педагогічного супроводу школярів в адаптаційний період ………………………………………………………...

2.3. Аналіз результатів апробації програми………………………………

Висновки…………………………………………………………………….

Література………………………………………………………………......

Додатки……………………………………………………………………...

3-6

7-24

24-32

32-39

39-52

52-61

61-74

74-86

85-90

90-92

92-101

102-127

Вступ

 Вступ до школи для кожної дитини це новий період у їхньому житті. Молодший шкільний вік - початок шкільного життя. Провідною діяльністю дітей у цей період стає навчальна діяльність . Початок навчання у школі є дуже важливим у житті дитини. Але окрім цього, для дітей молодшого шкільного віку цей період стає новою стресовою ситуацією . Адже кожній дитині необхідно пристосуватися до нових умов. Особливо гостро відчувають труднощі адаптаційного періоду діти на етапі переходу з дошкільної ланки освіти до початкової. Це пов’язано зі зміною соціального статусу дитини і включенням її у новий вид діяльності – навчання. Освітнє середовище початкової школи характеризується розширенням соціальних контактів, збільшенням інтелектуального навантаження, зростанням самостійності і відповідальності молодшого школяра. До середини першого класу більшість дітей долають труднощі адаптаційного періоду, але залишаються окремі діти, які продовжують відчувати труднощі у спілкуванні, невпевненість, демонструють агресивну поведінку, зниження пізнавальної активності, відсутність інтересу до навчання, погіршення здоров’я і загального самопочуття.

...

Скачать:   txt (338.8 Kb)   pdf (1.3 Mb)   docx (514.3 Kb)  
Продолжить читать еще 101 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club