Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Методи, форми та особливості роботи над загадкою, прислів’ям, скоромовкою у початковій школі

Автор:   •  Февраль 26, 2019  •  Курсовая работа  •  9,404 Слов (38 Страниц)  •  164 Просмотры

Страница 1 из 38

ЗМІСТ

ВСТУП …………………………………………………………………….………...3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОБОТИ ІЗ ЗАГАДКАМИ, ПРИСЛІВ’ЯМИ ТА СКОРОМОВКАМИ

1.1. Аналіз програмових вимог щодо вивчення загадок, прислів’їв та скоромовок у початковій школі. ……………………………………………...6

1.2. Малі фольклорні жанри як засіб розвитку і виховання молодших школярів.

1.2.1. Прислів’я  як засіб виховання молодших школярів……………10

1.2.2. Інтелектуальний розвиток дітей за допомогою загадки………..14

1.2.3. Скоромовки як засіб удосконалення мовлення школярів……...17

Висновки до першого розділу…………………………………………….….18

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА РОБОТИ НАД ЗАГАДКОЮ, ПРИСЛІВ’ЯМ, СКОРОМОВКОЮ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

 2.1.Методи та прийоми роботи  із загадкою, прислів’ям, скоромовкою....19

 2.2. Особливості роботи із такими малими фольклорними жанрами:

         2.2.1.  загадкою………………………………………………....…….…27
        2.2.2. прислів’ям………………………………………………………...34
        2.2.3. скоромовкою……………………………………………...…....…37

 Висновки до другого розділу……………………………………………..…39

ВИСНОВКИ……………………………………………………………….…....….40

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………….…....42

ДОДАТКИ…………………………………………………………………….…....44

ВСТУП

Серед національних духовних цінностей можна виокремити яскравий та унікальний феномен – фольклор – своєрідну художньо-філософську систему, що відтворює характер зв'язків етносу з навколишнім світом на різних етапах його історичного розвитку. Важливість пізнання фольклору для сучасної людини, і особливо дитини, – у ціннісному ядрі національної культури, бо саме в художніх образах, у системі мови, в жанровій визначеності явищ фольклору поєднались та знайшли втілення духовні засади життя, морально – естетичний кодекс, продуктивний досвід обрядової діяльності, пов'язаної з працею, родинним побутом народу.

У навчально-виховному процесі початкової школи традиційно особливе місце займають такі жанри фольклору:

  •  загадка, під якою сучасні науковці розуміють «короткий афористичний фольклорний твір, побудований на інакомовності, метафорі, алегорії, описові предметів, явищ, живих істот у хитромудрій запитальній чи стверджувально-констатуючій формі (де це питання відчувається), що потребує відгадки, розшифрування зумисне закодованої символічної інформації з метою активізації пізнавальної діяльності, формування навичок логічного, абстрактного мислення, розвитку кмітливості, спостережливості, естетичної насолоди.
  • прислів’я – це короткі влучні вислови, які в художній формі узагальнюють явища життя. У них закодований багатовіковий досвід народу, його погляди на етику та мораль. Саме звернення до них як джерела духовної мудрості предків відіграє важливу роль у вихованні молодого покоління, що повинно ґрунтуватися на ціннісних засадах, збагаченні морального досвіду і засвоєнні споконвічних морально-етичних цінностей суспільства. З їх допомогою діти пізнають навколишній світ, вчаться правильно розв’язувати певні завдання та логічно міркувати.
  • скоромовка - навмисне придумана фраза з важким для вимови набором звуків, яку треба промовити швидко, не помиляючись. Вигадана для  розвитку мовленнєвого апарату дитини, постановки правильної артикуляції звуків. Крім цього, - це гарний засіб розвитку дихання, від якого залежить виразність читання й декламування.

Прикро те, що хоча в навчальних посібниках і відведено чимало місця цим творам-мініатюрам, та часто-густо вони просто нехтуються вчителем (він обмежується одним запитанням: «Що означає це прислів’я?», «Відгадайте загадку»). Ось тут і виникає суперечність, коли, з одного боку, існує незліченна кількість прислів’їв, загадок, а з іншого — діти мало обізнані як із жанром, так і з його зразками. І нерідко наприкінці 2 класу учні не можуть відгадувати загадки.

...

Скачать:   txt (124.5 Kb)   pdf (542.2 Kb)   docx (66.8 Kb)  
Продолжить читать еще 37 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club