Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Експериментальне вивчення впливу дидактичної гри як засобу розумового розвитку дітей середнього дошкільного віку

Автор:   •  Март 9, 2018  •  Курсовая работа  •  14,000 Слов (56 Страниц)  •  413 Просмотры

Страница 1 из 56

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………...3

Розділ 1. Теоретичний огляд проблеми дидактичної гри в активізації розумового розвитку дітей середнього дошкільного віку

1.1 Проблема розумового розвитку дітей ………………………….…5

1.2 Дидактична гра у системі дошкільного виховання……………….14

1.3 Використання дидактичних ігор як засобу розвитку інтелекту дошкільників…………………………………………………………………….18

Висновок до 1 розділу…………………………………………………..26

Розділ 2. Експериментальне вивчення впливу дидактичної гри як засобу розумового розвитку дітей середнього дошкільного віку. 

2.1. Вивчення рівня розумового розвитку на початку експерименту………………………………………………………….………..27

 2.2.        Визначення ефективності використання дидактичної гри як засобу розумового розвитку дітей старшого дошкільного віку…………..34

2.3 Аналіз результатів експерименту………………………………….40

Висновок  до 2 розділу…………………………………………………..39

Висновок………………………………………………………………….41

Список використаної літератури………………………………………..49

Додатки……………………………………………………………………52.

ВСТУП

Для сучасної освітньої системи проблема розумового виховання надзвичайно важлива. Життя в епоху науково-технічного прогресу  вимагає від людини рухливості, гнучкості мислення, швидкої орієнтації та адаптації до нових умов, творчого підходу до вирішення  проблем. На перші план висувається завдання формування здатності до активної розумової діяльності. І те, наскільки просунеться вперед людське суспільство в майбутньому, буде визначатися розумовим  потенціалом підростаючого покоління. Між тим, останнім часом  відзначається, з одного боку, зростання інформованості, з іншого боку - зниження в цілому якості знань, розумового розвитку дітей.

Проблема розумового виховання, інтелектуального розвитку займає чільне місце серед науково-методичного доробку та педагогічних досліджень. Проблема знайшла своє відображення в працях Я.Коменського, Й.Песталоцці, К.Ушинського, Ю.Фаусек, Л.Шлегер, Є.Тихеєвої. Окремі аспекти проблеми піднімали вчені М.Подд’яков, М.Веракса, Л.Парамонова, С.Ніколаєва та ін.

У роботах вітчизняних і зарубіжних вчених дошкільне дитинство визначаться як період, оптимальний для розумового розвитку та виховання. Так вважали педагоги, що створили перші системи дошкільного виховання, - A. Фребель, М. Монтессорі. Але в дослідженнях О.П. Усової, О.В.Запорожца, Л.А. Венгера, М.М. Поддьякова виявлено, що можливості розумового розвитку дітей дошкільного віку значно вище, ніж вважалося раніше. Дитина може не тільки пізнавати зовнішні, наочні властивості предметів і явищ, але і здатна засвоювати уявлення про загальні зв'язки, що лежать в основі багатьох явищах природи, соціального життя, оволодівати способами аналізу і вирішення різноманітних завдань. Н.М. Поддьяков  підкреслює, що на сучасному етапі треба давати дітям ключ до пізнання дійсності, а не прагнути до вичерпної сумі знань, як це мало місце у традиційній системі розумового виховання.

Розумовий розвиток дитини тісно пов'язаний з ігровою діяльністю як провідною діяльністю дошкільного віку. Саме гра, в рамках якої формуються базові знання, вміння і навички, є діяльністю творчою, пов'язаною з розвитком індивідуальних задатків дітей, їх пізнавальної активності, неординарності, креативності мислення.

Актуальність даної  теми – розумовий розвиток дитини - обумовлена формуванням у дітей дошкільного віку інтересу до пошуку, розвитку ініціативи, позитивного ставлення до пізнання. Вищесказане позначило проблему нашого дослідження: за яких умов дидактична гра забезпечить стимулювання розумового розвитку  дітей середнього дошкільного віку?

...

Скачать:   txt (188.3 Kb)   pdf (536.5 Kb)   docx (122.1 Kb)  
Продолжить читать еще 55 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club