Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Көркем мәтінді зерттеудің теориялық негіздері

Автор:   •  Сентябрь 21, 2022  •  Курсовая работа  •  12,689 Слов (51 Страниц)  •  6 Просмотры

Страница 1 из 51

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрілігі

Торайғыров университеті

«Филология» кафедрасы

                                                                              Қолжазба құқығында

Қорғауға жіберілді

Бұйрық № _______

2022 ж.___ _________        

Кафедра меңгерушісі     ____________  Н. Қ. Жүсіпов

                                                   (қолы)

КӨРКЕМ МӘТІН ЛИНГВИСТИКАСЫ (МӘШҺҮР ЖҮСІП ШЫҒАРМАЛАРЫ БОЙЫНША) [pic 1]

7М01701 – «Қазақ тілі мен әдебиеті» білім беру бағдарламасы бойынша білім магистрі дәрежесін алу үшін дайындалған магистрлік диссертация[pic 2][pic 3]

[pic 4]

Магистрант                 _______________                А. Қалиева

                                                (қолы)

МҚТмӘ -21н тобы

Ғылыми жетекшісі,

ф. ғ. д., профессор                ________________ А. Қ. Тұрышев  

                                                                (қолы)

Нормобақылаушы               ________________А. О. Кәріпжанова

                                                     (қолы)

Павлодар

2022

Мазмұны

Кіріспе

4

11

Көркем мәтінді зерттеудің теориялық негіздері

7

1.1

Көркем мәтінді лингвистикалық нысан ретінде зерттеу

7

1.2

Көркем мәтінді лингвистикалық зерттеудің теориялық және әдіснамалық негіздері

16

1.3

Көркем мәтінді композициялық талдаудың теориялық және әдіснамалық негіздері

2

Мәшһүр Жүсіп шығармаларын лингвостилистикалық талдау

28

2.1

Тілдік бірліктердің стилистикалық қызметі

28

2.2

Мәшһүр Жүсіп шығармаларының интертекстуалдық сипаты

34

2.3

Тілдік портрет

38

Қорытынды

Пайдаланылған әдебиеттердің  тізімі

45

Кіріспе

Жұмыстың өзектілігі. Көркем шығарма тілінің ерекшеліктерін, композициясын, интертекстуалдылық құбылысын және көркем экспрессивтілік құралдарын зерттеу қазіргі лингвистиканың өзекті мәселелерінің бірі болып табылады.

Ойшыл, тарихшы, философ, фольклортанушы, этнограф, қазақтың бірегей тарихи ұлы тұлғасы Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының шығармаларының лингвистикалық және композициялық ерекшеліктерін қарастыру ерекше қызығушылық тудырады.

Зерттеудің өзектілігі Мәшһүр Жүсіптің шығармаларының тілдік ерекшеліктерін лингвистикадағы жаңа бағыттардың, атап айтқанда, оқырманға кейіпкердің бейнесін қайта құруға көмектесетін ерекше көрнекі тілдік құралдарда көруге мүмкіндік беретін танымдық көзқарастың дамуымен байланысты.

Магистрлік диссертацияда Мәшһүр Жүсіп көркем шығармалары мәтіндерінің материалдары негізінде көркем шығарманың лингвистикалық ерекшеліктерін анықтауға және егжей-тегжейлі көрсетуге тырыстық.

Сондықтан магистрлік диссертация өзектілігі қазіргі қазақ тіліндегі мәтін лингвистикасы бойынша даму үрдістерін зерделеу және Мәшһүр Жүсіп шығармалары арқылы нақты тілдік материалдар, стилистикалық құралдар мен образдар жасаудың алғышарттары қажеттілігін ашу зерттеудің өзектілігін айқындай түседі.

Магистрлік диссертацияның мақсаты: Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы шығармалары негізінде көркем мәтіннің лингвистикалық ерекшеліктерін дәйектеу.

...

Скачать:   txt (185 Kb)   pdf (412.6 Kb)   docx (75.9 Kb)  
Продолжить читать еще 50 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club