Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Пәннің мақсаты мен міндеттері. Автомобиль өндірісі технологиясындағы негізгі ұғымдар мен анықтамалар

Автор:   •  Март 5, 2020  •  Лекция  •  29,992 Слов (120 Страниц)  •  424 Просмотры

Страница 1 из 120

1 дәріс. Пәннің мақсаты мен міндеттері. Автомобиль өндірісі технологиясындағы негізгі ұғымдар мен анықтамалар

"Көлік техникасын жөндеу және өндіріс технологиясы негіздері" пәнін оқу кезінде курстың негізгі материалы оқулықтар арқылы оқытылады. Студенттер оқулықтар мен оқу құралдарын өз бетінше оқып, зертханалық сабақтарды өткізуге дайындалады. Қосымша материалдарды игеру үшін және көлік техникасын жөндеу және өндіріс технологиясының негіздері бойынша есептерді шешу үшін студенттер қосымша әдебиеттерді пайдаланады.

Пәнді оқытудың мақсаты – болашақ бакалаврларда көлік техникасын жөндеу және өндірісті ұйымдастыру саласында білім мен іскерлікті қалыптастыру; студенттердің өндірістік үдерістегі бөлшектер мен құрастыру бірліктерін жөндеу және өндіріс технологиясының орны мен рөлі туралы тұтас түсінігін қалыптастыру; студенттерді Көлік машиналарының бөлшектері мен агрегаттарын өңдеу, дайындау және қалпына келтіру, Машиналарды жұмысқа дайындау және оларды техникалық пайдалану әдістерімен таныстыру.

Пәнді оқытудың міндеттері – көлік техникасын жөндеу және өндірісті ұйымдастыру бойынша қажетті білімді қамтамасыз ету; көлік техникасын жөндеу және өндірістің мәнін көрсету, оларды одан әрі жетілдіру жолдарын ашу; технологиялық процестерді жобалау бойынша міндеттерді шешуді үйрету; студенттерді технологиялық процестерді жетілдіру және жөндеу кәсіпорындарының технологиялық жабдықтарын таңдау әдістеріне үйрету; техникалық-экономикалық есептеулерге қажетті дағдыларды беру және жобалық есептерді шешудің дәлдігін бағалау.; көлік құралдарының жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіру жүйесін ұйымдастыру бойынша қажетті білім мен дағды беру.

Пәннің мазмұны – бұйым және оның құрамдас бөліктері; өндірістік және технологиялық үдерістер туралы түсінік; бұйым конструкцияларының технологиялығы; дайындамаларды алудың технологиялық әдістері: құю, қысыммен өңдеу, илек; бөлшектерді өңдеудің дәлдігі; станок – құрал – саймандар – бөлшектер жүйесі; базалар және базалау туралы түсінік; бөлшектердің үстіңгі бетінің сапасы: кедір-бұдырлық, толқындық, физикалық-механикалық және химиялық қасиеттері, қалдық кернеуліктері; бөлшектерді өңдеудің технологиялық процестерін жобалау; айлабұйымдардың мақсаты және жіктелуі;; көлік техникасын жөндеу жүйесі; бөлшектеу жұмыстарын ұйымдастыру және технологиясы; бөлшектердің ақауын анықтау және сұрыптау; бөлшектерді қалпына келтіру тәсілдері; құрастыру технологиялық процестерін әзірлеу ерекшеліктері.

Пәнді оқу нәтижелері-пәнді оқу нәтижесінде студент білуі тиіс: - өндіріс технологиясының негіздерін, өндіріс және жөндеудің өндірістік және технологиялық процестерінің ерекшеліктерін, көлік техникасын өндіру және жөндеу кезінде қолданылатын жабдықтар мен жарақтарды, технологиялық процестер операциясының құрамын; - механикалық өңдеудің технологиялық процестерін жобалаудың негізгі принциптерін; - көлік техникасының бөлшектерін қалпына келтірудің технологиялық процестерін жобалаудың әдістерін; - жөндеу кәсіпорындарының құрамы мен құрылымын.; бөлшектердің ақауларын анықтау әдістері, сондай-ақ дефектескопияның қазіргі заманғы тәсілдері; көлік техникасының тораптары мен агрегаттарын бөлшектеудің және құрастырудың технологиялық процесі.

Автомобиль техникасын әзірлеу және өндіріске қою жүйесі

Жаңа автомобиль техникасы, әдетте, ұзақ мерзімге анықталатын ғылыми-техникалық бағдарламаларға сәйкес әзірленеді. Оларға

ғылыми-зерттеу, конструкторлық және басқа да ұйымдардың әзірлемелері негізінде өндірісте технологиялық процестерді орындау үшін халық шаруашылығын қажет ететін перспективалық техникалық құралдар келтірілген. Әрбір әзірлеуге жататын машина бойынша құжаттарда негізгі параметрлер (жүк көтергіштігі, қозғалтқыш қуаты, отын шығыны 100 км және т.б.), маңызды пайдалану көрсеткіштері (өнімділігі, пайдалану шығындары және т. б.) келтірілген.

...

Скачать:   txt (397.2 Kb)   pdf (3.6 Mb)   docx (1.4 Mb)  
Продолжить читать еще 119 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club